Javni razpis “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju”

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dne, 10. 11. 2017, v Uradnem listu RS objavilo javni razpis “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju”. Vse mladinske centre, ki razmišljate o okrepitvah svojega kadra in novih priložnostih, ki jih lahko ustvarite za mlade, spodbujamo da se udeležite informativnega dne javnega razpisa, ki bo v torek, 14. 11. 2017 ob 13. uri, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

Javni razpis omogoča 140 zaposlitev mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju, in sicer 56 zaposlitev v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 84 zaposlitev v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa znaša 1.554.000,00 EUR, od tega 621.600,00 EUR za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 932.400,00 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Upravičeni prijavitelji so organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju.

Rok za oddajo prijav na javni razpis je v petek, 1. 12. 2017.

Razpisna dokumentacij

Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela 2018/2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, bo predvidoma v začetku meseca decembra 2017 objavilo javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa