“Job shadowing” – primer dobre prakse

Mladinsko delo je razgibano področje, ki se neprestano nadgrajuje, dopolnjuje in izboljšuje, mladinski delavci pa se vsakodnevno srečujejo z novi izzivi, se učijo novih metod dela in se spoznavajo z novi praksami. Prav zato so znanja pridobljena v tujini še kako dobrodošla, saj jih je moč prenesti tako na lokalno kot na nacionalno raven mladinskega dela v Sloveniji.

»Job shadowing« je praksa učenja na delovnem mestu, ki omogoča mladinskim delavcem in osebam, odgovornim za mladinske organizacije in druge mladinske strukture, izmenjavo dobrih praks in načinov dela v obliki dejavnosti, kot so seminarji, delavnice, tečaji usposabljanja, študijski obiski in praktično usposabljanje.

Mreža MaMa skupaj s krovnima organizacijama finskih in estonskih mladinskih centrov sodeluje v strateškem partnerstvu »Boost your possibilities – Youth Centres for youth mobility and intercultural learning« . Namen projekta, ki traja 24 mesecev, je raziskovanje učinkov mednarodnega mladinskega dela in možnosti mednarodnih aktivnosti. Del omenjenega projekta so tudi t.i. “Job shadowings”, kjer lahko udeleženci v enem tednu pridobijo nova konkretna znanja, kako se posameznih mednarodnih in lokalnih aktivnosti lotevajo mladinski centri v tujini. Letos smo tako petim mladinskim delavcem omogočili, da so spoznavali delovna okolja v tujini, konkretneje na Finskem in v Estoniji. Ogledali so si njihove objekte, spoznali delovne procese mladinskih centrov v gostujoči državi in metode dela na različnih projektih, bili udeleženi na seminarjih in usposabljanjih. »Job shadowingi« pa ne prinašajo le spoznavanje različnih metod dela, pridobivanje kompetenc in novih izkušenj, ampak mladinskim delavcem odpirajo obzorja, jih izobražujejo in navdihujejo z novimi idejami, ki jih lahko kasneje prenesejo v svoja delovna okolja in tako v Slovenijo prinesejo primere dobrih praks iz tujine. Gre za vzajemno sodelovanje in nadgradnjo mladinskega dela.

Udeleženci »job shadowinga« so povedali:

Sara Berglez Zajec iz Marenberškega mladinskega centra: »Sama sem obiskala Finsko. S to izkušnjo sem si pridobila tudi nove kompetence in ideje: seznanila sem se s primeri dobrih praks dela z mladimi v Estoniji in na Finskem, spoznala anger management program, dobila sem idejo za razvoj mladinskih aktivnosti na prostem, nove ideje »team building« aktivnosti, ideje za povezovanja mladinskega dela s programi mladinskega turizma ter ideje za oblikovanje mednarodnih glasbenih programov«.

Vojko Vavpotič iz Zavoda Mladi zmaji: »Organizacija študijskega obiska je bila odlična. Spoznal sem bogato zgodovino in razvejanost področij (socialno, športno, kulturno, digitalno, skupnostno) mladinskega dela na Finskem. Vsi mladinski centri, ki sem jih obiskal so zagotavljali dovolj prostora za različne mladinske dejavnosti. Finci so nam lahko za vzgled pri razvejanosti mladinskega dela in organizaciji mladinskega sektorja. Še posebno impresivna je njihova mladinska infrastruktura in medsebojno sodelovanje organizacij iz različnih sektorjev. Glede na to, da je mladinsko delo teoretično in praktično razdeljeno na več vsebinskih področij, temu primerno prihaja tudi do povezovanja mladinskih centrov z nevladnimi organizacijami, ki delajo z mladimi na posameznih področjih. Še posebno zanimivi so programi za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb oz. za t.i. mlade z manj priložnostmi, kjer poteka sodelovanje mladinskih centrov z osnovnimi in srednjimi šolami, centri za socialno delo, z zavodi za zaposlovanje in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na tem področju, s ciljem zagotoviti celostni pristop pri ponovnem vključevanju mladih na trg dela ali ponovna vključitev v sistem izobraževanja«.

Aleksander Kraner iz Mladinskega centra Ptuj:»Z odhodom na projekt »job shadowing« sem imel več ciljev in pričakovanj. Seznaniti sem se želel s načinom dela v mladinskem polju v državi Estoniji, konkreteje na lokalnem področju, kjer sem bil vključen v organizacijo »Keila Noortekeskus«. Zanimalo me je ali imajo estonske oblasti posluh do mladinskega dela, kako je poskrbljeno za izobraževanja za mladinske delavce, spoznati sem želel specifične pristope in metode dela z mladimi.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa