Junaki zaposlovanja in mladi ambasadorji informirajo

Junaki zaposlovanja po celi Sloveniji mlade informirajo o ukrepih, ki jim lahko olajšajo prehod na trg dela. Kot pravijo: “Mladi smo junaki na trgu dela!” Tokrat so opazili razpisa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki lahko olajšata prehod na trg dela mladim do 29. leta starosti na področju kulture.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ima odprta 2 razpisa. Prvi prinaša subvencijo za delodajalca (v višini 5.000 evrov) za zaposlitev mlade osebe, drugi pa vabi na (brezplačna) izobraževanja za zaposlovanje v kulturi.

JSKD bo tako do leta 2020 delodajalcem vsako leto razdelil 55 subvencij v vrednosti 5.000 evrov za zaposlitev mladih do 29. leta starosti na področju kulture, hkrati pa bo v okviru novoustanovljenega Študijskega centra organiziral tudi 14 izobraževalnih modulov za brezposelne mlade za delo na področju kulturnih dejavnosti, in sicer v Mariboru, Ljubljani ter po potrebi tudi v Novi Gorici. Skupno bo sklad razdelil približno 277 subvencij za delodajalce v skupni vrednosti največ 1.385.000 evrov in dodatno izobrazili najmanj 277 mladih.

Razpis za subvencije za letošnje leto bo odprt do 15. 11. 2016, razpis za izobraževanja za letošnje leto pa do 7. 11. 2016. Razpisa za prihodnje leto bosta objavljena na začetku leta, so sporočili z JSKD-ja.

CILJI:

– lažje zaposlovanje mladih na področju kulture,

– hitrejši dostop do prve zaposlitve,

– pridobivanje novih izkušenj, znanj in kompetenc,

– ustvarjanje novih delovnih mest na področju kulturnih dejavnosti,

– končno povečanje deleža zaposlenih mladih ter

– znižanje stopnje brezposelnih mladih, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Mladi, ki se bodo odločili za dodatno izobraževanje, bodo lahko izbirali med 14 brezplačnimi 120-urnimi izobraževalnimi moduli. Izbrani kandidati se bodo zavezali, da bodo program opravili v deležu 80 odstotkov vseh predpisanih ur oziroma da se bodo udeležili predavanj, seminarjev in delavnic v obsegu najmanj 96 ur. Na podlagi tega bodo prejeli certificirano potrdilo, izdano s strani JSKD-ja, ki jim bo omogočalo lažje prehajanje na trg dela.

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa