Junaki zaposlovanja kot primer dobre prakse

Evropska komisija je konec junija izdala poročilo, v katerem predstavlja 24 projektov izvedenih med julijem 2015 in avgustom 2018, ki jih je podprla preko Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in so bili prepoznani kot primeri dobrih praks. Med predstavljenimi projekti se je znašel tudi projekt Jamstvo na poti – Junaki zaposlovanja, ki smo ga na Mreži MaMa izvajali skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije pod pooblastilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Cilji vseh projektov predstavljenih v poročilu so bili  podpora reformam nacionalnih sistemov socialne zaščite, krepitev upravnega sodelovanja pri napotitvi delavcev, ozaveščanje o tem, kako lahko mladi koristijo jamstvo za mlade ter spodbujanje trga socialnih financ in geografske mobilnost v EU.

Poročilo si lahko v angleškem jeziku prenesete tukaj.

O projektu Junaki zaposlovanja

Projekt Jamstvo na poti se je pričel v mesecu januarju 2016 in je trajal do julija 2017. V partnerstvu in pod pooblastilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo ga na Mreži MaMa izvajali skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, financira pa ga Evropska komisija (DG Employment, Social Affairs and Inclusion). Glavni namen projekta so bile promocijske in ozaveščevalne aktivnosti o ukrepih sheme Jamstva za mlade, ki so bile zasnovane na mladim prijazen način.

Glavni dosežki projekta so bili:

  • 12 lokalnih dogodkov na terenu v mladinskih centrih – dogodki, delavnice, okrogle mize razprave na temo zaposlovanja, dostojnega in prekarnega dela, pravic iz dela, podjetništva, novih oblik zaposlovanja ter predstavitev Ukrepov Jamstva za mlade.
  • 48 mladih ambasadorjev
  • 6 usposabljanj za ambasadorje – kako načrtovati in izvesti dogodek za informiranje o ukrepih Jamstva za mlade
  • 12 delavnic od dostojnem delu in o tem, kako ukrepati v primeru kršitev pri delu in zaposlovanju
  • 70 vključenih govorcev s področja zaposlovanja, gospodarstva, kmetijstva, kulture, umetnosti in turizma

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani projekta.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa