Junaki zaposlovanja navduševali v 2016!

Leto se približuje koncu za nami pa je že šest lokalnih dogodkov Junakov zaposlovanja, ki so jih mladi ambasadorji pripravili z namenom informiranja mladih o ukrepih Jamstva za mlade, preko interaktivnih ter sodobno zasnovanih delavnic in promocijskih aktivnosti. Ob izteku leta in pogledu nazaj je projektna ekipa Junakov zaposlovanja pripravila pregled aktivnosti in izbrala vrhunce dogajanja v lokalnem okolju.

Projekt Junaki zaposlovanja s sloganom Vrnimo si prihodnost je osredotočen na spodbujanje ukrepov Jamstva za mlade, s poudarkom na dostojnem delu in spodbujanju aktivne participacije ter aktivnega državljanstva mladih, ki ga v sodelovanju izvajata Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Zavod Mladinska mreža MaMa in je financiran s strani Evropske komisije(DG Employment, Social Affairs and Inclusion). Več o projektu si lahko preberete na povezavi Junaki zaposlovanja.

”Projekt Junaki zaposlovanja nam je odprl možnosti spoznavanja, druženja in sodelovanja s številnimi aktivnimi mladimi. Ambasadorji in ambasadorke so se pripravljeni angažirati v iskanju odgovorov na vprašanje, zakaj je trg dela danes takšen kot je ter predvsem, kaj lahko kot posamezniki in v sodelovanju z drugimi naredimo, da se priložnosti, ki so nam na voljo, izboljšajo. Sodelavci na projektu se zavedamo, da nekatere informacije redko pridejo do mladih, predvsem tiste, ki se vežejo na pravice, ki jih iskalec zaposlitve ima pri zaposlovanju in na samem delovnem mestu, tako da sem zelo vesela, da so tudi to teme, ki smo jih odpirali skupaj z udeleženci in udeleženkami na dogodkih.” Zala Turšič, ZSSS

»S projektom Junaki zaposlovanja spodbujamo povezovanje mladih iz lokalnega okolja, s čimer imajo mladi možnost ustvarjanja in pridobivanja novih izkušenj in kompetenc, ki postajajo za samostojno življenje vse bolj pomembne. Pestrost dogodkov, ki jih mladi ambasadorji izvajajo po različnih mestih v mladinskih centrih je potrditev, da smo na pravi poti in da je potrebno še naprej vztrajati in mlade obveščati o njihovih možnostih ter jim pri tem pomagati. Prva polovica projekta je uspešno za nami, Junaki zaposlovanja pa se vračajo že v začetku prihodnjega leta. Želimo si in upamo, da z novim letom prihajajo tudi novi ukrepi Jamstva za mlade. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa

»Da dejanja niso le besede, so dokazali mladi ambasadorji iz Velenja z dogodkom Mladi UKREPajo!«

S projektom Junaki zaposlovanja smo začeli 12. julija, ko smo izvedli prva usposabljanja ambasadorjev v Celju in Velenju. V Mladinskem centru Celje so se mladi ambasadorji učili o tem, kaj so ukrepi Jamstva za mlade, kakšne so potrebe mladih v posameznih lokalnih okolji ter kako se lotiti organizacije dogodkov.

Tako se je v soboto, 1.10.2016, zgodil tudi prvi lokalni dogodek v Velenju, pod sloganom ”Mladi UKREPajo!” (foto utrinek dogodka). Začeli so z delavnico ZA dostojno delo, ki je predviden kot uvod vsakega lokalnega dogodka, kjer so bili mladi informirani o delavskih pravicah, prekarnem in dostojnem delu, nadaljevali pa so z okroglo mizo, na katero so povabili 10 mladih aktivistov in mladih podjetnikov (lokalni umetnik, fotografinja, brezposelni prostovoljec, uspešna mlada podjetnica, Velenjčanka, ki je po dolgotrajni brezposelnosti službo našla v tujini, študent, StartUp-ovec, EVS prostovoljka, glasbenik in mlad kmet), ki so delili svoje izkušnje in zgodbe. Kot glavne ugotovitve so mladi v Velenju izpostavili:

obstajajo priložnosti za mlade, ampak je potreben pogum,
mladi imajo morje idej, vendar največ izzivov nastane pri financah,
za vsako dobro zgodbo je veliko odrekanja,
kritični so bili do birokracije, saj so izpostavili da birokrati ne znajo reševati težav, še posebej ne ob uvedbah novih sistemov.

»Kar se mi zdi ključno, da v mladih vzbudimo zanimanje tudi za tovrstne teme. V Velenju je ogromno ljudi, ki imajo potencial, voljo, ideje, so kreativni pa so kljub temu brezposelni ali pa se srečujejo s težavami na delovnem mestu pa ne ukrepajo, da ne bi izgubili službe. Vesela sem te priložnosti in takšnega dogodka!“ Špela, lokalna ambasadorka.

V Knežjem mestu so mladi ambasadorji nagovorili Celjane »Junaki za CELE – vrnite si prihodnost!«

Po uspešnem usposabljanju, smo 21.10.2016, z lokalnim dogodkom pod sloganom Junaki za CELE – vrnite si prihodnost!, nadaljevali v Celju. Mladi Celjani so pripravili okroglo mizo na temo problematike brezposelnosti mladih, ter pomanjkanju služb za mlade, katere gosti so bili Maša Ikovic, samostojna svetovalka na področju zaposlovanja za mlade na Zavodu za zaposlovanje RS; Tatjana Štinek, samostojna svetovalka pri območni obrtno-podjetniški zbornici Celje; Matija Kovač, kulturnik, arhitekt, mestni svetnik Združene levice Mestne občine Celje; Maja Hostnik, direktorica Zavoda Mladinska mreža MaMa in Tea Jarc, strokovna sodelavka pri Sindikatu Mladi plus, aktivistka za pravice mladih (foto utrinek iz dogodka). Vsi govorci so si bili enotni v tem, da mladi potrebujejo posebne spodbude, ter da naj mladi izberejo srednjo šolo ali študij, ki obeta zaposlitev v prihodnosti. Mladi Celjani so se prav tako potrudili s postavitvijo fotografske razstave v atriju MCC z naslovom Vrnite nam prihodnost, najboljše izbrane fotografije pa so bile natisnjene na jumbo plakate in so krasile- Cele.

”Danes se v mladinskem centru Celje (MCC) res ogromno dogaja in vtisi so spodbudni. Nagradi za dve najboljši fotografiji sta podeljeni, okrepčali smo se z odličnimi domačimi mafini, mladi so s svojimi nastopi dokazali, da še nismo obupali in še vedno zremo optimistično v svet. Iščemo priložnosti, kjer jih ni veliko ter nismo pasivni in opozarjamo na tako pereč problem, kot je prekarno delo.” Lea, lokalna ambasadorka

»Kreativni trboveljski ambasadorji izvedli Izkustveno igro .«

Trboveljski junaki, so svoje usposabljanje zaključili konec oktobra, 2016. Seznanili so se z ukrepi Jamstva za mlade, raziskali kakšne so potrebe mladih v posameznih lokalnih okolji ter se naučili organizirati dogodek.

Mladi ambasadorji so, 8.11.2016 v Mladinskem centru Trbovlje, pripravili delavnico za dostojno delo, s kreativno zamislijo pa so izvedli izkustveno igro, preko katere so predstavili ukrepe Jamstva za mlade in glavne institucije, s katerim se mladi srečujejo ob vstopu na trg dela.

”Dogodek smo odprli s predstavitvijo Dostojnega dela, čigar namen je seznaniti mlade o različnih oblikah dela in kakšne pravice imajo, kot iskalci zaposlitve. Bilo je kar ”fajn”, mladi so izvedeli marsikaj novega in koristnega. Nadaljevali smo z izkustveno igro, kjer smo se najprej med seboj spoznavali, nato pa je vsak udeleženec prevzel izmišljeno, vendar skrajno resnično identiteto. Njegova naloga pa je bila, da se znajde v poplavi situacij ter se spozna z ukrepi Jamstva za mlade, ki mu lahko pomagajo na poti do zaposlitve. Najbolj všeč je bil udeležencem “tepih jamranja,” saj so spoznali, da so težave na tepihu tudi rešljive.” Kaja, lokalna ambasadorka

»Zabavno je bilo. Res mi je bilo všeč, da so predvsem mladi povedali direkt in jasno kaj in kako glede načina in oblik dela, ki jih v praski dobivamo mladi. Vesel sem, da smo lahko stvari tudi vprašali. Glede drugega dela se mi je zdelo predvsem zabavno jamrati, pa jasno povedat, kaj nam ne paše, kar ni vedno zaželeno, tokrat pa smo skupaj nato iskali tudi rešitve.« Matej, udeleženec

Mladi pa so bili na ”tepihu” jamranja zelo konkretni in so tako izoblikovali par skupnih predlogov:

vsi javni zavodi, ki imajo deset zaposlenih, bi morali obvezno sprejeti na obvezno prakso vsaj enega praktikanta,
Zavod RS za zaposlovanje bi moral dati priložnost tistim mladim, ki so bolj aktivni pri iskanju zaposlitve in ne tistim, ki so pasivni in dlje časa brezposelni,
da bi tiste, ki so pet let pred upokojitvijo zaposleni za polovičen delavni čas, nadomestila mlada oseba in bi si na takšen način pridobivala izkušnje.

Mladi ambasadorji v Krškem verjamejo, da » Več znaš, več veljaš!«

V Krškem smo usposabljanje lokalnih ambasadorjev izvedli, 18.10.2016, kjer so se mladi, podobno kot njihovi kolegi pred njimi, seznanili u ukrepi Jamstva za mlade in potrebah mladih v njihovem lokalnem okolju.

V začetku decembra, 8.12.2016 v Mladinskem centru Krško, se je tako odvil že 4. lokalni dogodek, ki so mu mladi nadeli naslov “Več znaš, več veljaš!” Mladi so pripravili delavnico o dostojnem delu, delavnico s področja neformalnega znanja in kompetenc ter interaktivno delavnico kreativnega CV in motivacijskega pisma. Delavnic so se udeležili tudi mladi brezposelni, ki so izpostavili, kako pomembne so novo pridobljene informacije (foto utrinek iz Krškega) .

”MC Krško je danes prijazno sprejel skupino mladih, ki so se udeležili dogodka Več znaš, več veljaš. Tam so se spoznali z različnimi aktivnimi politikami zaposlovanja, ki mladim brezposelnim pomagajo k zaposlitvi, z različnimi oblikami dela, pojmi kot sta dostojno in prekarno delo ter s pomenom neformalno pridobljenih izkušenj. Dogodek je uspel.” Lokalni ambasador.

Mladi so si bili enotni, da so takšne delavnice in projekti dobri, saj lahko mladi pridobijo nova znanja in pravice, ki jih imajo kot delavci. Tako kot je dodala ambasadorka Tea: “Lepo je videti toliko mladih, ki se zanimajo za svoje pravice in so se zanje pripravljeni boriti. Le ko bomo stopili skupaj se bodo priložnosti za mlade in druge delavke ter delavce izboljšale!” – Zala, udeleženka.

Lokalni ambasadorji Kranja sprašujejo mlade »Služba – kdo je ne bi?!«

Po uspešnih dogodkih v Velenju, Celju, Trbovljah in Krškem, so lokalni ambasadorji v Kranju pripravili dogodek “Služba- kdo je ne bi?!” , ki se je 15. decembra odvil v Kovačnici – sodelovalni skupnosti, ki v svojih prostorih omogoča sodelovanje najrazličnejših posameznikov (foto utrinek iz delavnice v Kranju).

Po delavnici o dostojnem delu, so mladi pripravili okroglo mizo o problematiki brezposelnosti med mladimi. Gostje okrogle mize so bili Rok Rutar, lastnik pivovarne Carniola, ki je predstavil svojo izkušnjo odprtja lastnega podjetja; Uroš Kopavnik iz Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je povedal, da pri delu z brezposelnimi mladimi daje poudarek iskanju kompetenc in znanj, ki jih ima mlada oseba, ter jim pomaga pri tem, kako te predstaviti potencialnemu delodajalcu in Nives Justin, ki je predstavila delovanje Kovačnice, ki brezposelnim pomaga pri iskanju zaposlitve ali odprtju svojega podjetja.

Tea Jarc iz Sindikata Mladi plus pa je mladim svetovala, da naj razmišljajo kritično in naj ne sprejemajo kakršnihkoli pogojev dela. Dodala je, da ”ne stoji vse le na tem, kako posameznik deluje na trgu dela ali v iskanju zaposlitve” ter da moramo kolektivno zahtevati sistemske spremembe, ki bodo omogočile spoštovanje zakonodaje ter predvsem dostojne zaposlitve.

“Za ta dogodek sem se odločila zato, da se spoprimem s čim novim in mogoče neprijetnim. Zame je bilo to klicanje naokoli in samo organiziranje in koordiniranje z udeleženci okrogle mize. Zdi se mi, da se je dogodek, kljub majhni udeležbi, dobro odvil. Zavedam pa se, da je vedno lahko boljše. “ Neža, lokalna ambasadorka

»Za zaključek leta še v Novo Mesto.«

December smo zaključili še z zadnjim letošnjim, šestim lokalnim dogodkom, ki se je, 16.12.2016, odvil v Novem Mestu. Štiri mlade lokalne ambasadorke, ki poznajo specifičnost področja mladih v lokalnem okolju, so pripravile dogodek, ki so ga poimenovale »Mladi smo za vse!« foto utrinek dogodka. S povabljenimi gosti (Želimir Stanić- Zveza svobodnih sindikatov Slovenije; predstavniki iz Razvojno izobraževalnega centra Novo Mesto; Marko Sladić- lastnik Hemptouch-a; Rok Rezelj, lastnik domačije Rezelj; Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa) so spregovorile o brezposelnosti mladih, pripravili so delavnico na temo Dostojnega dela in predstavili ukrepe JZM. Da lahko koristno združimo z zabavnim so za zaključek pripravile razvedrilo, kjer so se udeleženci lahko pozabavali v hulahoopu.

»V petek, 16.12, smo preživeli zelo zanimivo in informacij polno popoldne v LokalPatriotu. Še posebej je bilo koristno izvedeti ne le o ukrepih in možnostih dostojnega dela, temveč tudi možnostih sodelovanja in povezovanja, ki jih je sprožil dialog med udeleženci in obiskovalci. Skratka, iz srca hvala vsem, ki so dogodek omogočili in nam ga pomagali izpeljati!« Eva, lokalna ambasadorka

»Junaki zaposlovanja se vračajo z novim letom!«

Mladi ambasadorji bodo aktivni tudi v prihajajočem letu, saj že v januarju 2017 dogodek pripravljajo mladi ambasadorji iz Maribora in Ljubljane, ki so usposabljanje opravili v mesecu decembru.

Junaki si bodo prihodnost v novem letu vračali tudi v Ljubljani, Mariboru, Ormožu, Ptuju, Murski Soboti, Kopru, Sežani, Idriji in Novi Gorici.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa