Junaki zaposlovanja oblikovali podobo!

Projekt, ki poteka pod sloganom Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost financira Evropska komisija (DG Employment, Social Affairs and Inclusion) izvajata pa ga v partnerstvu in pod pooblastilom Ministrstva za socialo, delo, družino in enake možnosti, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Zavod Mladinska mreža MaMa.

V okviru projekta so se že oblikovale CGP podobe, plakati, letaki, ostali promocijski material, čakamo pa še na naš avto! – spremljajte nas po Sloveniji! V okviru načrtovanih aktivnosti projekta bo na voljo tudi info telefon; sistem že vzpostavljamo!

Glavni namen projekta so promocijske in ozaveščevalne aktivnosti o ukrepih JZM, ki bodo zasnovane sodobno in na mladim prijazen način. Mladi bodo tudi v pomoč organizacijam s promocijskimi dejavnostmi na lokalni ravni in v mladinskih centrih. V okviru projekta bomo pripravili razpis za ambasadorje, ki bodo pripravili predlog promocije na lokalni ravni. S tem jim bomo ponudili možnost, da postanejo ambasadorji Jamstva za mlade in tako prevzamejo vlogo junakov zaposlovanja.

Na naslovu www.junakizaposlovanja.si najdete vse informacije o projektu, aktivnostih in vladnih ukrepih. Tako tistih sistemskih, aktualnih, kot tistih, ki so še v pripravi. Spletna stran omogoča tudi branje bloga, dostop do poročil z dogodkov, itd..

ekipa Junakov zaposlovanja

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa