Junaki zaposlovanja skrbeli za prihodnost mladih

V letu 2017 je ekipa Junakov zaposlovanja v sodelovanju dveh partnerskih organizacij, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Mreže MaMa, obiskala šest različnih krajev po Sloveniji, kjer so mladi ambasadorji v lokalnem okolju pripravili dogodke, na katerih so svoje sovrstnike informirali o ukrepih sheme Jamstva za mlade, dostojnem delu, pojavu prekarnosti in aktivni participaciji v družbi. Po skoraj dveh letih se Junaki zaposlovanja poslavljajo in zaključujejo projekt v upanju, da bodo mladi okrepljeni z informacijami, znanji ter dodatnimi izkušnjami ter s poznavanjem svojih pravic in možnosti na trgu dela poskrbeli, da bo prihodnost res pripadala njim.

Junaki zaposlovanja- Vrnimo si prihodnost logo.

Lokalni dogodki mladih ambasadorjev v letu 2017

Prvi dogodek v letu 2017 z naslovom “Pripni si Ukrep so lokalni ambasadorji pripravili v Ljubljani. Okoli 26 mladih se je v uvodnem delu dogodka seznanilo s pomenom dostojnega dela in pastmi, ki jih predstavlja trg zaposlovanja. V nadaljevanju dogodka pa so mladi skozi interaktivni izkustven labirint za namišljene osebe iskali primerne ukrepe in se na kreativen in zanimiv način poučili o ukrepih Jamstva za mlade, za katere se je izkazalo, da jih prej niso poznali.

“Zdi se mi, da so mladi udeleženci veliko odnesli od današnje delavnice, naveze ZSSS, Mreže MaMa in samih ambasadorjev Junakov zaposlovanja. O prekarnem delu težko izustim kakšno pozitivno stvar vendar se mi zdi v redu, da se poskuša to sistemsko reševati tudi preko ukrepov JZM in, da so sami ukrepi super do neke mere, saj so to močni poskusi države kot sistema, da izboljša položaj mladih pri vstopu na trg dela. Vendar mladi premalo poznajo ukrepe JMZ, tako se mi zdi da bi se tukaj dalo več narediti kot samo takšne delavnice Junakov zaposlovanja. Imeli smo super obisk, več kot 26 ljudi, ki je aktivno sodelovalo na delavnici.” Maruša, lokalna ambasadorka v Ljubljani

Junaki zaposlovanja na Mladinstivalu.

Svojo pot so v začetku leta  Junaki zaposlovanja nadaljevali še bolj aktivno. Lokalni ambasadorji Ormoža in Ptuja so pod naslovom 50 odtenkov služb pripravili kar dva dogodka. Prva delavnica o dostojnem z dijaki na Gimnaziji Ormož se je pričela z zanimanjem dijakov in dijakinj o njihovih pravicah skozi študentsko delo. V drugem delu dogodka pa so mladim svoje izkušnje predstavili 3 delodajalci (Simona Meško, ravnateljica Vrtca Ormož, Dare Čolić iz podjetja GLS,  mag. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa). V popoldanskem delu, ki je potekal na Ptuju je svoje znanje in izkušnje z mladimi delil Alen Hliš, zaposlen v kadrovski službi Halcoma in Maja Klemenc iz Agencije za marketing, ki je mlade seznanila z možnostmi priprav življenjepisa. Dogodek se je v prostorih Mladinskega centra Ormož nadaljeval tudi naslednji dan, kjer so si zbrani ogledali film The Boss, ki mu je sledila tudi razprava in neformalno druženje udeležencev.

Sledil je obisk Maribora, kjer so mariborski ambasadorji v prostorih MKC Maribor pripravili dogodek z naslovom “Ni statusa…je panika?”. Dogodek se je začel z okroglo mizo, na katero so lokalni ambasadorji povabili Urško Breznik, direktorico Pekarne Magdalenske mreže, Mirjano Zgaga, pomočnico direktorice OS Maribor ZRSZ, Tejo Hižman svetovalko za mlade na ZRSZ OS, Majo Hostnik, direktorico Mreže MaMa in predstavnica projekta Junaki zaposlovanje ter Urbana Krevla pomočnika vodje projektov na Mreži MaMa. Po okrogli mizi, so se mladi seznanili s pomenom dostojnega dela in pojavom prekarnosti, ki se vse prepogosto pojavlja med mladimi.

 “Lokalni ambasadorji so pripravili dogodek v zelo prijetnem in sproščenem vzdušju, na katerem smo mladim lahko iz drugačnih zornih kotov predstavili ukrepe iz sheme JZM. Veseli me, da je mlade zanimal tudi program Erasmus+ kot ena izmed možnosti, ki jim omogoča pridobivanje kompetenc na različnih področjih ter jim je šola za življenje. Menim, da lahko tovrstni dogodki zelo koristijo mladim saj se na področju zaposlovanja in dostojnega dela prevečkrat znajdejo v situaciji, ko ne vedo kako naprej.” Urban Krevl, gost okrogle mize

 Ali je “Služba – sposobnost ali naključje, so se spraševali lokalni ambasadorji v Ljutomeru, kjer so se mladi ob uvodnem pozdravu mag. Maje Hostnik, direktorice Mladinske mreže MaMa, seznanili z ukrepi iz sheme JMZ, v nadaljevanju pa je Želimir Stanić iz ZSSS izvedel delavnico o dostojnem delu z namenom osveščanja mladih o njihovih pravicah, ki jih imajo na trgu dela. V drugem delu dogodka je sledilo predavanje Božidarja Radišiča, ki je udeležencem predstavil možnosti uporabe konoplje v zdravilne namene ter ogled dokumentarnega filma ter jim predstavil alternativne oblike iskanja priložnosti za zaposlovanje Dogodek se je zaključil z okroglo mizo na kateri so sodelovali Nina Stegmüller iz MC Perlekija,  mlada podjetnica Jasmina Klemenčič, Nataša Lorber iz SUN Gornja Radgona ter Želimir Stanić iz ZSSS, ki so prav tako mlade spodbudili, da razmišljajo o drugačnih vrstah zaposlitve, usmerjene v projektno delo, ki terja neprestano iskanje priložnosti, pri čemer so lahko mladi tudi bolj kreativni in iznajdljivi.

Mladi sežanski in koprski ambasadorji so ob zavedanju, da se današnji poklici spreminjajo in se razlikujejo od tistih v preteklosti in se bodo v prihodnosti še bolj, v Mladinskem centru Podlaga, v okviru projekta Junaki zaposlovanja- vrnimo si prihodnost pripravili dogodek “Poklici prihodnosti”. Za začetek so mladi prisluhnili ekipi Jamstva na poti, ki jih je podučila o dostojnem in prekarnem delu, sledilo pa je zanimivo predavanje Poklici prihodnosti dr. Sabine Žnidaršič-Žagar s Kariernega centra Univerze v Ljubljani. Za konec se je odvila še okrogla mizi, kjer sta se predstavili ekipi Mellow Moose Station iz Nove Gorice ter Zavod Sopotniki.

Junaki zaposlovanja so še zadnjič nabirali nova znanja in v Idriji zaključili zadnjega izmed 12 dogodkov. V uvodnem delu dogodka “Varjenje za življenje” je Želimir Stanić iz Zsss predstavil področje dostojnega dela in ukrepe v okviru sheme JZM. Tekom predavanja so se z mladimi dotaknili tudi teme podjetništva, ki jo je v nadaljevanju podrobneje predstavil vodja Ustvarjalnika Matija Goljar.

Zaključna konferenca Junaki zaposlovanja na Mladinstivalu.

Mladi, ki vstopajo na trg dela se vse prevečkrat znajdejo v situacijah, v katerih se počutijo nemočne in pozabijo na dejstvo, da se s podobnimi težavami srečujejo tudi številni drugi mladi. Izvajalci projekta so zato v 12- krajih po mladinskih centrih v Sloveniji, organizirali lokalne aktivnosti mladih ambasadorjev, kjer so bili mladi ozaveščeni o ukrepih sheme Jamstva za mlade, dostojnem delu in aktivni participaciji mladih. Vseh 12 dogodkov so Junaki Zaposlovanja še zadnjič predstavili na festivalu mladinskega dela, na Mladinstivalu, kjer sta Mladinska mreža MaMa in ZSSS pripravila ZAKLJUČNO KONFERENCO projekta.

Mag. Maja Hostnik, direktorica Mladinske Mreže MaMa in ena od vodij projekta Junaki zaposlovanja: “Tudi sami smo bili nekoč Junaki, ki smo si morali poiskati delo in se zaposliti, zato je danes naša naloga, da mladim omogočimo pogoje, da si vrnejo prihodnost. Tekom projekta, s katerim smo izredno zadovoljni,  smo se imeli priložnost srečati s številnimi aktivnimi mladimi, ki si na področju zaposlovanja in dela želijo novih ukrepov, sedaj pa je odgovornost tudi na strani delodajalcev in odločevalcev, da pomagajo mladim na poti k uresničitvi njihovih sanj!”

Ukrepi v okviru sheme Jamstva za mlade

V letu 2017 so Junaki zaposlovanja mlade seznanili z ukrepi iz sheme Jamstva za mlade, ki mladim omogočajo pridobivanje delovnih izkušenj in s tem izboljšanje pogojev pri iskanju redne zaposlitve (Usposabljanje na delovnem mestu za mlade, Delovni preizkus, Lokalni programi neformalnega izobraževanja, Projektno učenje mlajših odraslih). Med novostmi med ukrepi trajnega zaposlovanja sta bila predstavljena ukrepa Trajno zaposlovanje mladih, ki ga je mogoče kombinirati z Delovnim preizkusom ter Pripravništvo za mlade iskalce prve zaposlitve. V mesecu  juniju pa sta bila na novo objavljena še dva javna razpisa in sicer javni razpis “Prva zaposlitev- Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018 ter javni razpis za zaposlovanje mladih brezposelnih za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Projekt Jamstvo na poti, ki je potekal pod sloganom Junaki zaposlovanja –  Vrnimo si prihodnost, je financirala Evropska komisija, v partnerstvu in pod pooblastilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pa sta ga izvajala Zavod Mladinska mreža MaMa in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

Projekt se v mesecu juliju zaključuje, zato vas bomo še v prihodnjem seznanili s konkretnimi rezultati in doseženimi kazalniki, ki smo jih dosegli skupaj z vsemi vključenimi deležniki.

ZSSS logo.

Mladinska mreža MaMa logo.

 

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa