JUNAKI ZAPOSLOVANJA USPEŠNO NA POTI V PRIHODNOST

Mladinska mreža MaMa je skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije v sklopu Mladinstivala pripravila ZAKLJUČNO KONFERENCO projekta Junaki zaposlovanja –Vrnimo si prihodnost, za promocijo ukrepov sheme Jamstva za mlade, dostojnega dela in aktivne participacije mladih.

Na Zaključni konferenci sta Mreža MaMa in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije predstavila rezultate projekta, temelječe na mladinskem delu v povezavi z zaposlovanjem. Rezultati so pokazali, da so mladim na trgu dela največ kršene naslednje pravice:

-Za delo mladi ne prejmejo plačila

-Po 8 ur na dan delajo preko študentske napotnice dlje časa

-Mladi slabo poznajo svoje pravice in možnosti prijav kršitev

-Delodajalci mladim podaljšujejo pogodbe za določen čas, namesto, da bi jim ponudili redno in varno zaposlitev

Mladi, ki vstopajo na trg dela se večkrat znajdejo v situacijah, v katerih se počutijo nemočne in pozabijo na dejstvo, da se s podobnimi težavami srečujejo tudi številni drugi mladi. Izvajalci projekta so zato v 12- krajih po mladinskih centrih v Sloveniji, organizirali lokalne aktivnosti mladih ambasadorjev, kjer so bili mladi ozaveščeni o ukrepih sheme Jamstva za mlade, dostojnem delu in aktivni participaciji mladih. Z vsemi 12. lokalnimi aktivnosti so se obiskovalci Zaključne konference lahko seznanili tudi  preko slikovnega gradiva.

Po predstavitvi rezultatov so izvajalci projekta na temo kritičnega mišljenja organizirali kreativno delavnico, na kateri so mladi aktivni državljani oblikovali slogane za konkretne predloge na področju ukrepov Jamstva za mlade ter spodbudili delodajalce in odločevalce k  sodelovanju z mladimi iskalci zaposlitve.

Projekt Junaki zaposlovanja – Vrnimo si prihodnost je od samega začetka spodbujal k povezovanju ter sodelovanju, zato je s  tem namenom poleg konference na Mladinstivalu potekala tudi sejemska predstavitev s strani vključenih mladinskih organizacij, enega izmed ukrepov Jamstva za mlade in sicer, ESS projektov aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost.

Flashmob.

Želimir Stanić, koordinator projekta Junaki zaposlovanja: “Na zaključni delavnici smo predstavili naše lokalne dogodke in ambasadorje Jamstva za mlade s katerimi smo skupaj izvedli naše aktivnost in mlade informirali o ukrepih Jamstva za mlade ter o dostojnem delu. Ravno tako pa smo izvedli kreativno delavnico oblikovanja sloganov, katere namen je bil spodbuditi kritično miselnost o stanju na trgu dela.

Urban Krevl: “Zaključna konferenca Junakov zaposlovanja je kljub malo manjši udeležbi uspešna. Po uvodni predstavitvi projekta in Mreže MaMa sta Teja in Želimir iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije udeležence odvodila skozi kratko vodeno delavnico oblikovanja sloganov o zaposlovanju. V tej kratki vaji so udeleženci oblikovali konkretne in kritične slogane, ki opozarjajo na nedostojen položaj mladih na trgu dela oziroma v družbi. Kar se mi zdi še posebej super je to, da bo ekipa Junakov zaposlovanja nadaljevala s svojim poslanstvom ozaveščanja mladih o prekarnem in dostojnem delu ter o ukrepih sheme Jamstva za mlade.”

Laura Krančan: “Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju, moderatorja sta preko kreativne metode poskusila in tudi uspešno pripeljala udeležence do kreativnega in “out of box” razmišljanja. Rezultati projekta Junakov zaposlovanja so bili predstavljeni kratko in jedrnato, udeleženi na delavnici pa smo si lahko ogledali tudi razstavo. Teja in Želimir, koordinatorja projekta, sta povedala, da bodo z aktivnostmi ozaveščanja o problematiki nadaljevali tudi po zaključku projekta.”

Mag. Maja Hostnik, direktorica Mladinske Mreže MaMa in ena od vodij projekta Junaki zaposlovanja: “Tudi sami smo bili nekoč Junaki, ki smo si morali poiskati delo in se zaposliti, zato je danes naša naloga, da mladim omogočimo pogoje, da si vrnejo prihodnost. Tekom projekta, s katerim smo izredno zadovoljni,  smo se imeli priložnost srečati s številnimi aktivnimi mladimi, ki si na področju zaposlovanja in dela želijo novih ukrepov, sedaj pa je odgovornost tudi na strani delodajalcev in pristojnih organov, da pomagajo mladim na poti k uresničitvi njihovih sanj!”

Projekt, ki so mu izvajalci nadeli slogan Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost, je financirala Evropska komisija, izvajajo pa ga v partnerstvu, in pod pooblastilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavod Mladinska mreža MaMa in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa