Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost!

Projekt Jamstvo na poti se je pričel v mesecu januarju. V partnerstvu in pod pooblastilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ga izvajata Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Zavod Mladinska mreža MaMa, financira pa ga Evropska komisija (DG Employment, Social Affairs and Inclusion).

Glavni namen projekta so promocijske in ozaveščevalne aktivnosti o ukrepih sheme Jamstva za mlade, ki bodo zasnovane sodobno in na mladim prijazen način. Organiziran bo poziv k oblikovanju celostne grafične podobe projekta, hkrati pa bodo mladi v pomoč organizacijam s promocijskimi dejavnostmi na lokalni ravni in v mladinskih centrih.

V projekt bodo vključeni mladi, saj bo prav zanje organiziranih več promocijskih dogodkov v 12 različnih krajih po vsej Sloveniji. Aktivno vlogo pa bo v projektu doigral tudi  Zavoda RS za zaposlovanje, ki bo komunikator med mladimi brezposelnimi in vključenimi v projekt.

spletna stran projekta, FB stran projekta

S projektom želimo povezati tako mlade kot delodajalce in obema stranema ponuditi priložnosti, ki jih ponuja program in shema Jamstvo za mlade.

Vse zainteresirane mlade, stare med 18. in 29. let, smo povabili tudi k prijavi na razpis za oblikovanje CGP projekta z delovnim naslovom Jamstvo na poti.

Od kandidatov za oblikovanje CGP smo pričakovali, da so predložili CGP, ki je inovativen, drzen, proaktiven in kritičen ter bo pritegnil mlade v projekt.

O vseh projektnih aktivnostih vas bomo sproti in ažurno obveščali, saj si želimo, da projekt doseže najširši krog mladih za katere so ukrepi in projekt namenjeni.

Leto izvajanja projekta: poteka

Vloga v projektu: Partner

Vodja projekta oz. kontaktna oseba za informacije: Maja Hostnik

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa