KAJ PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EU POMENI ZA MLADE

Pomembno je, da so mladim v času svojega osebnostnega in kariernega razvoja na voljo fizicni in virtualni prostori, kjer jim je zagotovljena pravica do svobode združevanja, izražanja in mirnega zbiranja. Prav zato se je Slovenija odločila, da v času predsedovanja Svetu EU na področju mladine kot prva aktivno naslovi pomembnost državljanskih prostorov za mlade.

V svojem programu jih ne le definira, ampak tudi konkretno oblikuje priporočila za zagotavljanje varnih, odprtih in vključujočih državljanskih prostorov za vse mlade, saj so ti pomembni za izražanje, mirno zbiranje, svobodo in zazagotavljanje vseh človekovih pravic.

Eden od pomembnejših dogodkov v času predsedovanja bo tudi srečanje generalnih direktorjev za mladino. Na srečanjuse bo razpravljalo o programih financiranja EU in vključevanju mladih v okrevanje po COVID-19 ter o triletnem programu izvajanja Strategije Evropske unije za mlade 2019-2027, ki v ospredje postavlja angažiranje, povezovanje in opolnomočenje mladih.

V tem obdobju bo Urad Republike Slovenije za mladino v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije, Mladinsko mrežo MaMa, Zavodom MOVIT, nacionalno agencijo Erasmus+ in Evropsko solidarnostno enoto izvedel tudi druge dejavnosti, ki bodo prinesle mnoge pozitivne spremembe na področju participacije mladih.

Poleg dokumenta o državljanskih prostorih se bo na delovni skupini za mladino obravnavalo še štiri različne dokumente, ki bodo naslavljali čezmejno solidarnost, mladinski dialog, implementacijo Evropske mladinske strategije, delovni načrt za njeno implementacijo v prihodnjih treh letih ter mobilnost prostovoljcev.

Slogan Predsedovanja je Mladi za Evropo, Evropa za mlade, osrednji dogodek pa bo Evropska mladinska konferenca, ki bo potekala med 26. in 30. septembrom v Mariboru – Evropski prestolnici mladih 2013. Namen konference je oblikovanje predlogov za implementacijo devetega evropskega mladinskega cilja “Prostor in participacija za vse”, katerega namen je okrepiti politično participacijo in avtonomijo mladih ter zagotoviti namenske prostore za mlade na vseh področjih družbe.
Konferenca bo predstavljala prostor za dialog med odločevalci in mladimi, predvsem za diskusijo o evropskih mladinskih politikah, hkrati pa bo povezana tudi s Konferenco o prihodnosti Evrope, na kateri mladi predstavljajo svoje videnje o prihodnosti Evrope skozi tematiko participacije. Na konferenci bodo v vlogi soorganizatorjev pomagali tudi mladi prostovoljci, ki se bodo z delom in pomočjo na tem pomembnem dogodku pobližje spoznali s pomenom predsedovanja Slovenije Svetu EU in pridobili nova znanja ter kompetence.

Vir: mlad.si

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa