Kako hitro in učinkoviti odgovoriti na spremembe v delovnem okolju?

V četrtek, 31. maja 2018, je Mreža MaMa izvedla usposabljanje projekta MLADIM v okviru modula: Evalvacija mladinskega dela. Usposabljanje je potekalo v prostorih naše primorske članice, Centru mladih Koper.

Delovno okolje se danes spreminja hitreje kot kdajkoli prej, zato se je potrebno vseskozi na novo učiti, kako na spremembe hitro in učinkovito odgovoriti. Udeleženci usposabljanja so pridobili teoretična znanja s področja evalvacije mladinskega dela, ki pomembno prispeva k profesionalni rasti tako mladih, ki šele začenjajo svojo poklicno pot, kot bolj izkušenih mladinskih delavcev. V uvodnem delu usposabljanja so bili mladi povabljeni, da izpostavijo izzive, ki jih prinaša delo v mladinskem centru. S pomočjo teorije so se seznanili z razumevanjem lastne vloge na delovnem mestu in vplivu skupine na posameznika. Udeleženci usposabljanja so se srečali s pojmom in pomenom »evalvacije«, njenih ključnih ciljev ter tehnikami in metodami, kako lahko proces izvajajo znotraj tima s svojimi sodelavci.  V osrednjem delu usposabljanja pa so udeleženci preko izkustveno kreativnih tehnik spoznavali sebe, svoje vzorce vedenje in odzive ter razumevanja skupinske dinamike v odnosu do posameznika.

Zadnji del usposabljanja je bil namenjen razumevanju obdobja mladostništva. Udeleženci so se spoznali s pomembnimi temami,  Preko interaktivne igre vlog so se udeleženke s pomočjo teoretičnega znanja poskušale vživeti v mladega človeka, ki prihaja v mladinski center. Sledila je razprava v kateri so udeleženci delili svoje vtise in razmišljali, kako ustrezno nasloviti in prepoznati, s čim prihajajo mladi v mladinski center.

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve neizkušenim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa