Kako izbrati najboljše prostovoljce?

Z novim šolskim letom številne organizacije, med njimi tudi mladinski centri, prično z zbiranjem nove ekipe prostovoljcev. Izbira prostovoljca je za organizacijo pomemben korak, saj želi najti nekoga, ki bo delo opravljal tako, da bosta zadovoljna tako organizacija kot prostovoljec. Proces izbire prostovoljca bo precej lažji, če v začetku dobro določimo, kakšno bo delo in kakšna naj bo oseba, ki ga bo izvajala.

Prvi korak za izbiro prostovoljca je zagotovo priprava prostovoljskega programa in opis dela, s katerim določimo, kaj se bo delalo (namen, cilj), za koga (ciljna skupina) ter kakšne bodo naloge in obveznosti.

Nato določimo profil prostovoljca, ki bo te naloge opravljal. Prostovoljca mora zanimati predstavljeno prostovoljsko delo, imeti mora zanj primerno znanje, izkušnje in osebnostne lastnosti oziroma mora biti odprt za učenje na teh področjih. Zelo pomembno je tudi, da ima primerno motivacijo.

Za organizatorja prostovoljskega dela je že na začetku, pa tudi ves čas dela, izjemno pomembno, da prostovoljce spremlja in prepozna njihove osnovne interese. Če se ti ne ujemajo z vrednotami organizacije, lahko uporabnikom prostovoljskega dela povzročajo dodatno škodo. Organizacija se pred tem zaščiti tako, da jasno opredeli, kakšni so pogoji in potrebna znanja, katere izkušnje so potrebne in kakšne morajo biti osebnostne lastnosti osebe, ki si jo želijo za neko prostovoljsko delo. Če kdo tem zahtevam ne ustreza, ga ima organizacija pravico tudi zavrniti.

Prostovoljec in organizacija svoja pričakovanja dokončno uskladita ob pripravi dogovora o prostovoljskem delu, ki je lahko pisni ali ustni (17. člen Zakona o prostovoljstvu), zato je priporočljivo, da najprej sklenemo ustni in šele po nekaj opravljenih urah prostovoljskega dela tudi pisni dogovor.

Da bi izbrali najboljše možne prostovoljce, Slovenska filantropija vabi na usposabljanja za mentorje in organizatorje prostovoljskega dela:

Uvodno usposabljanje za mentorje, 4. september, Maribor

Uvodno usposabljanje za mentorje, 10. september, Ljubljana

Motiviranje in spremljanje prostovoljcev, 5. november, Ljubljana

Reševanje konfliktnih situacij v prostovoljstvu, 10. december, Ljubljana

Več informacij o prostovoljstvu najdete v ABC prostovoljstva, Priročnik za mentorje in pa Noveli zakona o prostovoljstvu.

Vir: Slovenska filantropija

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa