Kako izvajati vključujoče prostovoljstvo? Trening projekta Volunteer&Go!

Med 26. in 30. 6. 2023 se je ekipa Mreže MaMa skupaj z mladinskima delavcema iz Mladinskega centra Vič in Celjskega mladinskega centra ter tremi mladimi prostovoljci udeležila trening projekta Volunteer&Go! na Cipru, kjer so v praksi preizkusili dosedanje projektne rezultate projekta, z namenom izvajanja vključujočega prostovoljstva v mladinskih centrih in mladinskih organizacijah.

Erasmus + projekt Volunteer & Go! se osredotoča na razvijanje metodologije za mladinske delavce, ki jim bo pomagala pri ustvarjanju, promoviranju in upravljanju priložnosti vključujočega prostovoljstva na lokalni, nacionalni in evropski ravni, s posebnim poudarkom na mladih odraslih, ki uspešno opravljajo prostovoljno delo, kljub težavam v duševnem zdravju, tudi v mednarodnem kontekstu. Podprto, dostopno in vključujoče prostovoljstvo je namreč most od socialne izključenosti do sodelovanja in opolnomočenja mladih.

V sklopu projekta so nastali trije projektni rezultati, in sicer terenska raziskava vključujočega prostovoljstva v sodelujočih državah – Sloveniji, Finski, Portugalski in Cipru; priročnik za upravljanje vključujočega prostovoljstva in priročnik s poudarkom na pristopih vključujočega prostovoljstva, ki upoštevajo duševno zdravje mladih.

Omenjene rezultate so partnerji predstavili na petdnevnem treningu, kjer so mladinski delavci in prostovoljci najprej spoznali stanje vključujočega prostovoljstva v partnerskih državah, nato pa so se v sklopu različnih kreativnih aktivnosti preizkusili v upravljanju vključujočega prostovoljstva. Posebnost treninga je bila tudi pop-up »Hiša kulture« – model, ki ga Finci uporabljajo pri vključujočem prostovoljstvu. V »Hišah kulture« se mladi z duševnimi stiskami in težavami usposabljajo za prostovoljno delo kot vodje vrstniških skupin. Model se ne osredotoča na iskanje podobnih težav med mladimi vrstniškimi skupinami, temveč na iskanje podobnih zanimanj in spretnosti med mladimi. Strokovnjaki podpirajo vrstniške mentorje, ki vodijo skupine, delavnice in aktivnosti na različnih področjih kulturnega udejstvovanja za druge mlade s težavami v duševnem zdravju, s čimer mlade opolnomočijo za udejstvovanje v prostovoljstvu.

Metodologija za izvajanje vključujočega prostovoljstva bo v slovenščini na voljo v začetku septembra, več informacij o projektu in vključujočem prostovoljstvu pa najdete na angleški spletni strani projekta.

Vol’Go je mednarodni projekt strateškega partnerstva, ki ga financira program Erasmus+ Evropske unije (2022-2024) in se izvaja v sodelovanju s štirimi državami: Finsko (Sosped Foundation), Portugalsko (Pista Magica), Slovenijo (Mreža MaMa) in Ciprom (STANDOut).

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa