Kako postati oblikovalec mladinske politike

Med 23. in 26. junijem je v Berlinu potekal seminar na temo »Become a youth policy change maker«, ki je bil orientiran na teme medsektorskega usklajevanja na področju mladine, vključevanja mladih in mladinskih organizacij v oblikovanje mladinske politike in na mreženje med partnerji iz Litve, Romunije, Ukrajine, Malte, Nemčije in Slovenije.

Na seminarju, ki se je nadaljeval od decembra 2013 na Malti, je nadgradil konkretne ideje, kako oblikovati mladinsko politiko v Sloveniji. Predstavnici Mreže MaMa, Maja Drobne in Maja Hostnik ter Mitja Špes iz Mestne občine Maribor so prvi del ideje že oblikovali in jo poimenovali »Od potreb h kakovosti življenja za mlade«, kjer želimo izdelati policy analizo in analizo vseh deležnikov, ki so vpleteni v oblikovanje slovenske mladinske politike ter na podlagi tega izdelati konkretne rešitve medsektorskega delovanja na področju mladinske politike in politike za mlade temelječe na kakovosti življenja mladih. Pri tem se bomo osredotočili na področja zaposlovanja, podjetništva, stanovanjske problematike in socialne varnosti, saj kakovost življenja mladih krepi in ustvarja tudi participacijo mladih. Pobude in ideje sooblikovalci politik iz drugih držav EU podpirajo, zato ekipa slovenskih predstavnikov upa, da bodo za to našli tudi posluh.

Na seminarju je bilo poleg oblikovanja politik tudi govora o participaciji mladih, saj je v dobi hitrega vzpona socialnih omrežij participacija mladih postala zelo drugače razumljena in zelo šibka. S problemom visoke participacije mladih se soočajo v vseh državah, ki so bile prisotne na seminarju. Slovenija pri tem ni izjema, a le to nam ne sme biti tolažba in potrebno je vztrajno graditi in tudi kontinuirano vzdrževati participatornost in vključevanje mladih v procese odločanja.

Poleg tega smo obiskali tudi nemški parlament, kjer smo se sestali s poslanko leve stranke v Nemčiji, ki je izpostavila vlogo in pomen mladinskega dela in kvalitetne mladinske politike za okolje in socialno državo ter kvaliteto življenja vseh generacij. V procese odločanja vključujejo mlade na vseh ravneh odločanja, saj se zavedajo, da 1 vložen evro v mladinsko delo in mladega človeka se 6 kratno povrne. Mladega človeka rešiti iz ulice pomeni tudi večjo socialno varnost in manj stroškov za državo samo.

Z vsem pridobljenim znanjem in informacijami, se je seminar zaključil z razmislekom, kaj so najbolj pereče problematike na področju medsektorskega usklajevanja, “knowledge based” youth policy (mladinske politike utemeljene na raziskavah in preteklih evalvacijah izvedenih projektov) ter participatorni mladinski politiki (kako vključevati mlade in mladinske organizacije v proces oblikovanja mladinskih politik). Razprava je potekala v smer nujnosti poenotenja terminologije, temeljite analize kateri so tisti deležniki, ki jih je potrebno v proces vključiti in res začeti graditi na temeljih, kjer bo mladinski sektor bolj prepoznaven kot relevanten sogovornik in bo lažje doprinesel k (so)oblikovanju mladinske politike. Za mladinski sektor je nujno, da se pokaže kot resen sogovornik, ker dejansko krepi najpomembnejše pri mladih in sicer potenciale in kompetence, ki jih nujno potrebujejo, da so aktivni oblikovalci civilne družbe in odgovorni posamezniki, ki svoje znanje in izkušnje lahko izkoristijo tako za lažje zaposlovanje, kot za družbeno odgovorno ravnanje v družbi. V Sloveniji nas na tem področju čaka še kar nekaj izzivov, ki pa jih bomo z vztrajnostjo in prepričanjem v to, kar počnemo vsekakor uspešno premagali.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa