Kakšne spremembe organizacijam prinaša novi program Erasmus+?

NA MOVIT je organizirala mesec dni pred prvo prijavo na razpis Erasmus+ več regijskih delavnic, katerih smo se udeležili tudi s strani Mreže MaMa. Kljub temu pa bomo imeli predstavitev programa Ersamus+ posebej za mladinske centre na Klubu MaMa, zato vabljeni, da se ga udeležite. Progam si preberite na povezavi Klub MaMa.

V prejšnjem tednu, 12. februarja je potekala regijska predstavitev programa Erasmus+. Namen dogodka je bil jasen: splošnapredstavitev programa – sekcije mladine, meril upravičenosti (tehnični pogoji in pogoji upravičenosti), še posebej pa razlike med zdaj že starejšimi postopki in prihodnjim programom, za različne organizacije, ki delujejo znotraj v mladinskega sektorja.

Del programa Erasmus+, ki se tiče mladih, je sestavljen iz treh ključnih ukrepov, namenjen pa je investiranju v človeški kapital, v znanje in kompetence državljanov:

1. Učna mobilnost posameznikov;

2. Strateška partnerstva na področju mladine (vprašanja zaposlovanja, gospodarske stabilnosti in rasti ter spodbuja aktivno participacijo državljanov);

3. Projekti za reformo politik – dialog med mladimi in političnimi.

Pomembna novost je tudi spletna registracija za pridobitev PIC kode (ID številke vsake organizacije), ki omogoča sistematiziran vpogled v sodelovanje različnih organizacij pri različnih projektih, zato to kodo potrebujejo tudi partnerji pri projektu.

Program je zastavljen horizontalno, zato je medsektorsko sodelovanje ključnega pomena, struktura programa pa je poenostavljena predvsem z mislijo na končnega uporabnika. Prvič so sedaj ob bok učiteljem postavljeni tudi mladinski delavci, to pa v končni fazi pomeni izenačitev vloge formalnega in neformalnega izobraževanja.

“MCH turizem” na delavnicah za prijavitelje projektov Erasmus+ Mladi v akciji!

Predstavnika projekta MCH turizem sta se v torek, 18. 2. 2014 udeležila konkretne delavnice za prijavo projektov Erasmus+ Mladi v akciji, saj bomo nadaljevali zgodbo študijskega obiska s Finske.

Ekipa MCH turizem se je odločila za nadaljevanje povratne in skupne zgodbe, ki bo v prvi vrsti zajela povratni študijski obisk, znotraj katerega bomo finskim partnerjem osvetlili delovanje slovenskih mladinskih centrov s hostli oziroma mladinskimi centri z nastanitvenimi kapacitetami, hkrati pa bi jim predstavili sistemske ureditve mladinskega dela v Sloveniji in skupaj začrtali smernice sodelovanja za naprej. V lanskem letu je ekipa MCH turizem izpeljala študijski obisk na Finskem, kjer so si pogledali ureditev delovanja mladinskih centrov hostlov na Finskem.

Finci so nam predstavili svoje delovanje, način dela s katerim mlade vključujejo v različne programe in vsebine, ki jih izvajajo v sklopu nastanitvenih kapacitet, katere premore vsak finski mladinski center. Skušali bomo povezati primere dobrih praks z načrti zastavljenimi v sklopu našega projekta, navkljub vsem razlikam, ki se pojavljajo znotraj sistemskih ureditev mladinskega dela v obeh državah.

V primeru uspešne prijave bo ekipa MCH turizma poskrbela za dobro gostiteljstvo in dosego rezultatov, ki bodo doprinesli trajnostne učinke na področju razvoja mladinskih centrov s hostli in mladinskega turizma nasploh.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa