Kandidati za volitve nadomestnih članov v Svet MaMa

Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti sta podala odstopno izjavo iz Sveta MaMa, zato smo podali poziv za predlaganje kandidatov-kandidatk za člana-članici Sveta MaMa. Do petka, 05. februarja 2016 so prispeli štirje predlogi za predstavnike za volitve Kluba MaMa v Svet zavoda Mladinska mreža MaMa. Kandidati so: Matej Likar, Nežika Pavlič, Martina Zlobko in Sonja Majcen.

Volitve Sveta MaMa bodo izvedene na 1. rednem Zboru Kluba MaMa, ki bo potekal 11. marca 2016 v Mariboru, kjer se bodo vsi predlagani kandidati tudi sami predstavili. Na volitvah bosta izvoljena dva nova predstavnika Sveta MaMa.

Kratka predstavitev kandidatov:

Matej Likar, Mladinski center in hotel Ajdovščina

Matej likar je Vodja Mladinskega centra in hotela Ajdovščina. Leta 2011 je sodeloval pri odprtju in začetku delovanja organizacije v novih prostorih na novi lokaciji. Kot vodja skrbi za doseganje letnih planov, večjo prepoznavnost mladinskega centra z boljšim programom in projekti ter preseganje planiranih nočitev in prihodkov mladinskega hotela (Budget). Pri svojem delu skrbi za povezovanje mladinskega centra v mreže in sektor mladinskih organizacij, povezovanje mladinskega hotela v hostelska združenja, vodenje štirih interno zaposlenih ljudi in za vzpodbujanje ljudi k timskemu delu.

Nežika Pavlič, Mladinski center Dravinjske doline

V mladinskem sektorju je aktivna že iz dijaških let, predvsem kot predsednica kluba in aktivna članica. V času študentskih let je svojo udejstvovanje nadaljevala v Klubu študentov Dravinjske doline in sicer najprej kot članica upravnega odbora in kasneje tudi kot predsednica. V letu 2013 pa je prevzela funkcijo direktorice Mladinskega centra Dravinjske doline, kjer je zaposlena še danes. Mladinsko delo in mladi so tako način in del njenega življenja.

Mrtina Zlobko, Mladinski center Brežice

Kot prostovoljka za otroški program se je pred desetimi leti vključila v delo mladinskega centra, v času študija pa je aktivno sodelovala v Mladinskem centru Brežice na različnih mladinskih projektih preko programa Mladi v akciji, bila pa je tudi mentorica mlajšim animatorkam otroškega programa. Aktivno je delovala v Društvu študentov Brežice, kjer je bila tri leta članica Upravnega odbora, bila je vodja neformalnega programa izobraževanja društva, blagajnik in vodja projektov kot so DŠBFest, DŠBožiček, in mladinski kulturni festival. V mladinskem centru Brežice dela kot vodja mladinskega programa in pomočnik koordinatorki mednarodnih programov.

Sonja Majcen, Celjski mladinski center,

Sonja Majcen je v Celjskem mladinskem centru zaposlena kot vodja Mednarodnega centra za mobilnost. V okviru razvojnega oddelka razvija modele neformalnega učenja in sooblikuje mladinsko politiko na lokalni ravni. Aktivno se vključuje v strukturirani dialog z odločevalci, sooblikuje strategijo za mlade na lokalni ravni, koordinira Informacijsko točko Evropske komisije Europe Direct Savinjska in EURODESK. V šestih letih dela v mladinskem centru je kot avtorica in soavtorica izdala vrsto publikacij, priročnikov na področju mladinskega dela in izvedla različne raziskave.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa