Letni delovni načrt 2016
Jan15

Letni delovni načrt 2016

Letni delovni načrt 2016 je razdeljen na 3 poglavja: – Mreženje in odnosi z deležniki – Razvoj mladinskega dela – Projektne aktivnosti Mreženje je termin oziroma poglavje, ki govori o treh temeljnih stebrih delovanja Mreže MaMakot mrežne organizacije, ki skrbi za zastopanje interesov mladinskih centrov, njenih članic. Gre za dejavnosti kot so: zastopanje, komuniciranje, informiranje, strukturiranidialog, lobiranje in...

Na vsebino

Mladinska mreža MaMa