Kick-off projekta eQYAL

V torek, 21. 3. 2023, se je odvil uvodni sestanek projekta eQYAL – eQuality Youth work for All. Predstavniki partnerskih organizacij, SOJUZ za Mladinska Rabota iz Severne Makedonije,  NAPOR – nacionalna asociacija prakticara-ki omladinsog rada iz Srbije in Mreže MaMa so se srečali v pomladni Ljubljani. 

Na sestanku smo partnerji uspešno postavili trde temelje za izvedbo projekta, ki se bo osredotočil na razvoj novega modela mladinskega dela v ruralnih ali geografsko izoliranih okoljih. Razviti model bo temeljil na raziskavi terena v izbranih ruralnih območjih med mladimi in lokalnimi odločevalci in na mapiranju dobrih praks mladinskega dela v ruralnih in geografsko izoliranih območjih. Razviti model bo mladinskim delavcem predstavljen v okviru treninga, ki bo v letu 2024 izveden v Makedoniji. Udeleženci usposabljanja bodo dobili priložnost, da razviti model pilotno izvedejo v svojih domačih okoljih. 

Sestanek je minil v produktivnem vzdušju; partnerji smo vzpostavili jasno časovnico projekta, razjasnili delitev vlog obveznosti med partnerji in se odločili za izhodišča priprave raziskave terena.

Projekt predstavlja odlično priložnost deljenja in nadgradnje znanja o lokalnem mladinskem delu in spodbuja povezovanje med lokalnimi odločevalci, mladinskimi delavci in mladimi. Tako dela na projektu z odličnimi partnerji kot končnih rezultatov, ki bodo omogočili nadaljnje širjenje in razvoj mladinskega dela v Sloveniji in partnerskih državah, se že veselimo.

Projekt je sofinanciran s Erasmus+: Mladina.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa