Klub MaMa 2014: Aktualne teme, vsebine in dogajanje

Vsakoletno dvodnevno srečanje članic Mladinske mreže MaMa, znano kot Klub MaMa, se je letos odvijalo v Mladinskem centru Velenje, 6. in 7. marca. Program Kluba MaMa je bil tematsko zastavljen tako, da so bile delavnice povezane s trenutnim najpomembnejšim dogajanjem v mladinskem sektorju in uporabne za udeležence in udeleženke Kluba MaMa.

Udeleženci so se začeli zbirati v prostorih Mladinskega centra hostla Velenje v četrtek dopoldan. Prva delavnica je bila namenjena predstavitvi krovnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS, v obliki organiziranega javnega izvajanja glasbe v okviru mladinskih centrov za trenutno in prihajajoče obdobje 2014 – 2015. Predstavniki Združenja SAZAS so se skupaj z udeleženci podali čez vse člene pogodbe in pojasnili nejasnosti v zvezi s podpisanim krovnim sporazumom. Na trenutke se je v dvorani Mladinskega centra Velenje odprla intenzivna razprava o prijavi in organizaciji glasbenih prireditev in uporabi mehanske glasbe.

Po odmoru je v dopoldanskem delu sledila predstavitev aktualnega programa Erasmus+ Mladi v akciji, za katerega je bilo organiziranih že kar nekaj delavnic v različnih krajih Slovenije.Tokratna delavnica je bila namenjena izključno predstavitvi konkretnih možnosti prijav za mladinske centre in posredovanje že znanih informacij o prihodnjem spremenjenem delovanju. Tudi tokrat je predstavitev vodil Janez Škulj, direktor MOVIT na mladina, ki je tekom predstavitve izpostavil, da je v prihodnjih programih pomembno povezovanje vseh sektorjev in upoštevati merljive cilje ter doseganje konkretnih kazalnikov in učinkov . Eno izmed omenjenih regionalnih predstavitev je uredništvo že pokrilo in sicer v tem prispevku.
Več o novem programu si lahko preberete v spodnji prezentaciji na koncu članka Erasmus + MVA.

Tudi Ana Stanovnik Perčič je s stališča CMEPIUS predstavila program Erasmus+ in možnosti prijav za mladinske centre. Predstavila je široke možnosti za umestitev premikov znotraj programa, ki temelji predvsem na strateškem transnacionalnem povezovanju in povezovanju različnih sektorjev. Osredotočila se je na možnosti mladinskih delavcev, ki se lahko preko organizacije, pridruži izobraževanja v tujini z namenom poučevanja ali usposabljanja v časovnem okviru 2 dni do 2 mesecev. Opredelila je tudi upravičene prijavitelje, ki so v tem primeru javne ali zasebne organizacije, ki izvajajo izobraževanje odraslih in konzorciji, ki jih evropska komisija opredeljuje kot partnerstvo vsaj treh organizacij, ki delujejo na istem področju in prihajajo iz iste države.

Čas za prijetno neformalno druženje in kramljanje

Kosilo so udeleženci glede na redkost tovrstnih srečanj primerno izkoristili za prijetno neformalno druženje, kramljanje, spoznavnaje in izmenjavo izkušenj. V popoldanskem delu Kluba MaMa je sledilo usposabljanje za strateško komuniciranje v mladinskih centrih, ki ga je vodila sodelavka Mreže MaMa, Maja Hostnik, ki znotraj zavoda konsistentno deluje kot vodja odnosov z javnostmi. Predstavila je teoretski in praktičen vidik komuniciranja znotraj mladinskega sektorja in udeležencem pomagala prepoznavati ciljne skupine in konkretne komunikacijske cilje, razlikovati med korporativno in produktno komunikacijo in pomembne točke upravljanja z ugledom organizacije.

Delavnica MCH turizem

Po komunikacijski delavnici sta se oblikovala dva sklopa za potrebe članic. Prvi sklop projekta MCH turizem je bil zasnovan kot srečanje direktorjev in vodij hostlov mreže mladinskih centrov hostlov (sekcije MCHT). Sklop je vodila Mirjana Klinec, vodja projekta MCH turizem, z namenom dogovora o prihodnjem izvajanju načrta dela sekcije v letu 2014. Uvodno je predstavila teorijo marketinga, ki jo je spretno povezovala in iskala možne rešitve v okviru same sekcije. V okviru danih možnosti je predstavila možnosti za prihodnje korake, sledili so dogovori med udeleženci.

Delavnica Mreža NVO mladinskega dela

Vzporedno s sklopom MCHT je potekala delavnica Mreže NVO mladinskega dela, na temo iskanja ključnih kompetenc mladinskega delavca in specifike dela z mladimi z manj priložnostmi, ki jo je vodila Maja Drobne. Skupaj z udeleženci so organizatorji v prvem delu razpravljali o naboru kriterijev, ki kreirajo kvalitetne mladinske organizacije. Osredotočeni predvsem na tri ključne aspekte in sicer kader, infrastruktura in program takšnih organizacij. Drugi del delavnice je bil namenjen naboru vsebin in znanj, ki bi jih morali imeti mladinski delavci, z namenom izoblikovanja izobraževanja za takšno delo.

Sprehod do bivšega MC Velenje, kjer domuje eMC pac.
Po večerji so se predstavniki članic mladinskih centrov sprehodili do bližnjega eMCe Placa skupaj z Barbaro Kehler, predsednico Mladinskega sveta Velenje. Kot se za mladinskega delavca spodobi ima tudi sama širok nabor znanj in slučajno je tudi licenčna lokalna turistična vodnica. Tako so udeleženci dobili voden ogled po Velenju in sicer ravno po principu mladinskega turizma.

V eMce Placu so imeli svoj čas pod žarometom različni uspešni projekti članic Mreže MaMa. Na tržnici mladinskih projektov so predstavili izstopajoče projekte v letu 2013. MC Kotlovnica so Kamnik podžgali s projektom Ana Plamenita, MC Zagorje ob Savi so med udeleženci demonstrirali Menjalni krog, MC Podlaga iz Sežane so se lahko pohvalili s projektom Skodelica dobrih misli in Srečkov čaj, pri MC Litija so s sodelovanjem z mladimi pripravili videe za Zaposlitveno pisarno, tudi MC Velenje so predstavljali svoj ponos, Festival mladih kultur Kunigunda, MC Radlje ob Dravi pa so za konec navdušili z dobrodošlimi mafini, ki so jih pripravili v okviru svojih kuharskih delavnic. Po predstavitvah projektov je sledil še družabni večer, ki je tudi zaključil prvi dan Kluba MaMa.

Za zaključek Kluba MaMa LDN in z Uradom RS za mladino

Petkovo dogajanje Kluba MaMa se je po zajtrku začelo s Klubom MaMa. Direktor Mreže MaMa, Uroš Skrinar in vodje projektov so predstavile letni delovni načrt za leto 2014.

Po odmoru se je direktorju Mreže MaMa pridružil mag. Peter Debeljak, direktor URSM in skupaj sta predstavila aktualno dogajanje okoli Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino, Operativnega programa za črpanje evropskih sredstev za obdobje 2014 – 2020 ter izpostavila, pomen pogajanja in umeščanja mladinskih centrov v operativne programe in nacionalni program za mladino.

Mreža MaMa in predstavniki mladinskih centrov, ki se jih je zbralo v Velenju okoli 40 so hvaležni za podporo in organizacijo tudi osebju Mladinskega hostla Velenje, ki so poskrbeli za dobro počutje in prijazno dobrodošlico udeležencem na dvodnevnem Kluba MaMa.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa