Klub MaMa in Zbor kluba MaMa ter obravnava dokumentov

Ekipa Mladinske mreže MaMa je dokončala pripravo  Letnega delovnega načrta 2016 in strategije Mreže MaMa. Spomnimo, zadnja predstavitev in dopolnitev strategije Mreže MaMa in tudi mladinskih centrov ter Letnega delovnega načrta za 2016 je potekala na drugem Klubu MaMa 2015 v Trbovljah. V letnem delovnem načrtu so opredeljeni vsi projekti in aktivnosti Mreže MaMa v tekočem letu, strategija pa je skupen strateški dokument, ki razlaga ključne elemente in aktivnosti akterjev na področju mladinskih centrov ter v ospredje postavlja tezo, da izkušnje in znanja tvorijo trdno mrežo – Mrežo MaMa.

Letni delovni načrt za leto 2016 je razdeljen na tri glavne sklope: mreženje in odnose z deležniki, razvoj mladinskega dela in projektne aktivnosti. Prvi pokriva področje zastopanja, informiranja in komuniciranja, strukturiranega dialoga in lobiranja, drugi sklop predstavlja področja raziskovanja, medsektorskega povezovanja, mednarodnega delovanja in izobraževanja, tretji pa področje aktivnih projektov.

Strategija razvoja Mreže MaMa je krovni dokument Mreže MaMa, nevladne, mrežne organizacije mladinskih centrov iz Slovenije. V ospredje postavlja to, da izkušnje in znanja tvorijo trdno mrežo – Mrežo MaMa.

Vabilo na prvi Klub in Zbor Kluba MaMa v letu 2016

Vabimo vas na Klub MaMa in Zbor kluba MaMa, ki bosta 10. in 11. marca 2016, v prostorih Pekarne Magdalenske mreže MariborOb železnici 8, 2000 Maribor, s pričetkom ob 10:00 uri.

Za članice pripravljamo zanimiv program; klub bo potekal dva dni, v kolikor pa je vaš urnik prenatrpan, pa ste vabljeni, da se nam pridružite za en dan. V petek bo tudi Zbor kuba MaMa, kjer bomo potrdili LDN 2016 in strategijo razvoja. Oba dokumenta sta na voljo v priponkah.

V želji po čim večji udeležbi na Klubu MaMa vas prosimo, da nam udeležbo na Klubu MaMa potrdite do 28.02. 2016.  Na tej povezavi.

Veselimo se srečanja za vami in vam želimo lepe dneve.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa