“Klub MaMa združuje prostovoljstvo, znanje, strokovnost, voljo, odločenost in zabavo.”

Objavljamo prispevek, ki ga je za portal mlad.si napisala naša Karmen Murn, mladinska delavka, zunanja sodelavka Mreže MaMa. Pripravila je zapis o organizaciji dvodnevnega Klub MaMa in delu Mreže MaMa z njenimi članicami, mladinski centri.

Karmen Murn.

Karmen Murn.

Klub MaMe ni samo prostor, kjer se srečajo mladinski delavci cele Slovenije in spoznavajo prostore drugih organizacij. Klub MaMe tudi ni zgolj čas namenjen klepetanju in srečanju mladinskih delavcev. Klub Mreže MaMa vsaj nam, zaposlenim pomeni priložnost, kjer se izvede najbolj usmerjeno informiranje, kjer se udeležencem ponudi nove vsebine, nove pristope in nove strokovnjake za nadgradnjo mladinskega dela in nenazadnje tudi prostor in čas, kjer je možno narediti največjo diseminacijo oz. razširjanje rezultatov lokalnih projektov. Klub MaMa združuje prostovoljstvo, znanje, strokovnost, voljo, odločenost in zabavo.

Vsako izvedbo vzamemo zelo resno in priprava temelji na zahtevah in potrebah članic ne samo prejšnjih klubov, temveč tudi želja in potreb, ki nam jih članice sporočajo preko celega leta. Mreža MaMa ni organizacija, ki je sama sebi namen. Njeno poslanstvo je še vedno v največji meri prav dobrobit članic, čeprav menim, da bo morala Mreža MaMa v prihodnosti razviti bolj prepoznavno lastno identiteto in negovati kvaliteto mladinskega dela in povezovanja z nacionalno politiko. Vsekakor mreža ne sme postati le servisna organizacija članicam, temveč povezovalna organizacija, ki zasleduje učinke lokalnega dela in jih ustrezno interpretira nacionalnim instancam in zagovarja interese članic, hkrati pa omogoča mednarodne priložnosti ter razvija lastne programe, ki ji omogočajo lasten razvoj, ustrezne nacionalne in mednarodne sogovornike ter priložnosti.

Mreža MaMa svoje vizije brez članic ne bo uresničila, saj gre odgovornost za napredek in uspeh pripisati tako mreži MaMa kot podpori, informacijam in sodelovanju članic. Zavedati se moramo, da Mreža MaMa nudi partnerstvo in da omogoča enakomeren razvoj tako lokalnemu, nacionalnemu in mednarodnemu nivoju. Mreža MaMa se trudi spremljati vse nivoje in njihove pojave, zato so aktivnosti, ki jih izvaja na klubih in drugih projektih vedno v koraku s časom tako mladinskega dela kot s preostalimi družbenopolitičnimi trendi.

Mreža MaMa z organizacijo Klubov MaMa proaktivno sledi načelu samoiniciative, kreativnosti in ustvarjanja dodane vrednosti, udeleženci, članice – mladinski centri pa na Klubih delijo dobre prakse in se tudi v praksi povezujejo.

Karmen Murn, Mreža MaMa

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa