Knjižnica tete Rose – primer dobre prakse

Delo z mladimi zajema različne metode in prakse, ki jih izvajajo organizacije, katerih glavna ciljna skupina so mladi. Članice Mladinske mreže MaMa, mladinski centri, tako za mlade organizirajo različna usposabljanja in neformalna izobraževanja, s katerimi krepijo kompetence mladih s ciljem polnopravnega vključevanja v družbo in jih pripravljajo na vstop na trg dela. Omogočajo povezovanje mladih na lokali ravni, predstavljajo podporo, prostor in priložnost mladim, da uresničijo svoje interese in aktivno prispevajo k razvoju družbe. Mladi si tako pridobivajo izkušnje in spretnosti, postajajo aktivni udeleženci v družbenih procesih, se učijo prevzemati odgovornost in aktivno preživljajo svoj prosti čas. Osnovni namen mladinskega dela je tako odpiranje priložnosti mladim za kreiranje njihove prihodnosti.

Knjižnica Tete Rose je projekt, ki ga je leta 2013 pričela izvajati INFOPEKA, Pekarne-magdalenske mrežev sodelovanju z Zofijinimi ljubimci. Teta Rosa je aluzija na Roso Luxemburg, družbeno-politično aktivistko, revolucionarko in socialistično filozofinjo. V knjižnici je na voljo družbeno – angažirana, uporniška in radikalna literatura, ki jo težje ali pa sploh ne moreš najti v drugih knjižnicah v Mariboru. Knjižnica tete Rose je del projekta Beremo s teto Roso- knjižnica s čitalnico z družbeno angažirano literaturo in družbeno-transformativne oblike izobraževanja. Mlade na ta način spodbujajo k kritičnemu razmišljanju o družbi ter aktivni participaciji.

O začetkih in namenih projekta pravijo: »Zamisel za projekt je nastala na podlagi dolgoletnih izkušenj naše organizacije z mladimi, z organiziranim prostovoljstvom, neformalnim izobraževanjem, s kulturno produkcijo in koprodukcijo, z dejavnostmi na področju civilne družbe ter glede na potrebe mladih iz lokalne skupnosti, ki smo jih zaznali skozi zgoraj omenjena področja delovanja. Vse naše mladinske programe konceptualno povezujemo, saj se nam glede na prevladujoče trende na področju dela z mladimi in upoštevajoč splošno družbeno stanje, zdi pomembno, da mladim ponujamo kakovostna izobraževanja, ki bodo pri njih spodbujala družbeno-transformativna razmišljanja in delovanja. Družbeno-transformativne oblike izobraževanja razumemo kot tiste, ki prevprašujejo prepričanje, da je realnost neposredno in neproblematično dostopna vsem na isti način in ki omogočajo način kritike, ki razkriva, kako, v nekaterih primerih, znanje služi specifičnim ekonomskim, političnim in družbenim interesom. Med te oblike izobraževanj štejemo izobraževanja o pomenu, metodah in oblikah kritične pismenosti, gledališča zatiranih, community outreach, open space diskusije, metoda accompagniamento«

Tako poleg omenjene knjižnice prirejajo predavanja, delavnice in seminarje posameznic in posameznikov, društev in organizacij, ki na svojstvene, predvsem pa v vzpostavljanje družbene pravičnosti usmerjene načine, spreminjajo svet na bolje. Mlade udeležence predavanj želijo spodbudili, da bodo pripravili in izvedli tudi družbeno angažirano akcijo v javnem prostoru.

4. 11. 2015 se lahko udeležita literarnega večera, na katerem se bo avtorica Samira Kentrić predstavila svoje delo Balkanalije. Aktualne datume predavanj in delavnic ter podrobne opise le-teh lahko spremljaš na spletnih straneh: Infopeka, Pekarna.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa