Koalicija mladih aktivirala mlade tudi na Ptuju

V okviru projekta Koalicija mladih je Mreža MaMa v petek, 27.10.2017, izvedla drugi Komunikacijski dogodek, ki je potekal v Centru interesnih dejavnosti na Ptuju. Cilj dogodka je bil usposobiti aktivne mlade z novimi spretnostmi, ki jim bodo omogočale dosego učinkovitega dialoga, tako znotraj projekta Koalicija mladih, kot tudi v vsakdanjem življenju. Udeleženci dogodka bodo lahko s pridobljenimi novimi znanji in veščinami svoje zamisli in ideje prenesli do želene ciljne skupine.

Dogodek je potekal v treh sklopih, prvi sklop je vodila vodja projektov na Mreži MaMa, Laura Krančan,  zajemal pa je delavnico o Strukturiranem dialogu. Po predstavitvi Mreže MaMa in projekta Koalicija mladih so se mladi seznanili s konceptom Strukturiranega dialoga in izrazili pričakovanja z delavnice. Mladi so si želeli predvsem večjo samozavest pri nastopanju; odkriti način, na katerega lahko pridobijo podatke o ključnih akterjih, ki jim lahko pomagajo pri uresničitvi idej in uveljavitvi sprememb; pridobitev novih znanj. Znotraj sklopa “Dobre prakse” so se udeleženci seznanili tudi z nekaterimi primeri dobrih praks, ki so bile uspešno izvedene v okviru  projekta Za družbene spremembe.

Drugi sklop je potekal pod vodstvom dr. Dejana Verčiča, ki je udeležencem predstavil koncept komunikacije in komuniciranja. Po mnenju Verčiča je prvi korak oziroma prvo vprašanje, ki si ga moramo postaviti sledeče: “Kako lahko pridemo do ljudi, ki so za nas zanimivi?” Prav tako meni, da so zakoni, ki urejajo področje komuniciranja zastareli, mi pa okoli sebe vse bolj vidimo svet kot nam ustreza. Izpostavil je tudi nekaj funkcij množičnih medijev, med njimi obveščanje, nadzor, izobraževanje in zabava.

Mladi so se, v okviru drugega sklopa delavnice, seznanili tudi s tem, da komuniciranje odgovarja na to “Kdo pravi kaj, po katerem kanalu, komu in s kakšnim učinkom?”. Pri komuniciranju si moramo postaviti pet vprašanj:

– Kaj želimo doseči? (UČINEK)

– Kdo so naši deležniki? (KOMU)

– Kako/kje se družimo? (KANAL)

– Kaj so sporočila? (KAJ)

– Kdo smo mi?

Način razmišljanja o medijih je potrebno popolnoma spremeniti!” Dejan Verčič

Tretji in zadnji sklop dogodka je bila delavnica “brainstorminga”, kjer so se mladi naučili osnov načrtovanja dobre kampanje. Poudarek je bil na osnovanju in pripravi CSR kampanje (Corporate Social Responsibility). Teoretičnemu delu je sledila razdelitev v skupine, udeleženci pa so morali opredeliti ciljne skupine, na katere bi svojo kampanjo naslovili, orodja kampanje, cilje in namen kampanje ter glavno sporočilo kampanje.

Udeleženke Komunikacijskega dogodka.

Udeleženka Lara: “Bilo je zelo poučno, dosegla sem svoj glavni cilj, in sicer izraziti svoje mnenje in trdno stati za njim.”

Udeleženka Anja: “Današnje izobraževanje in delavnice so mi bile všeč. Dale so mi zavedanje, da moraš obiskovati razna izobraževanja in se vključevati v dejavnosti, če želiš priti v stik z lokalnim okoljem. Tako širiš svoja znanja. Všeč mi je, da sem spoznala nove tehnike in se naučila novih pojmov ter timskega dela. Vesela sem, da se ideje lahko širijo naprej.”

Udeleženka Ines: “Bilo je zelo zanimivo, naučila sem se veliko o komuniciranju. Ugotovila sem, da bi lahko mladi marsikaj spremenili s pristopom in pogovorom z neko pomembnejšo osebo, ki lahko naše želje uresniči.”

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa