Kohezijski četrtek tokrat na temo mladih in kohezijske politike

V četrtek, 3. junija 2021, je v okviru projekta “Govoriš kohezijsko 2 – učenje se nadaljuje”, ki ga izvajata CNVOS, Center nevladnih organizacij Slovenije, in Radio Študent, potekala predzadnja spletna okrogla miza v sklopu Kohezijskih četrtkov. Kohezijski četrtki so organizirani kot serija osmih okroglih miz na različne teme evropske kohezijske politike, tokratni pa se je osredotočal na mlade in kohezijsko politiko, zato je na njem sodelovala tudi direktorica Mreže MaMa, mag. Maja Hostnik

Dogodek je moderirala Hana Radilovič, kot gostje pa so se okrogli mizi pridružili tudi direktorica Urada RS za mladino, mag. Dolores Kores, predsednik Mladinskega sveta Slovenije, Miha Zupančič in mladinska delavka iz Mladinskega centra Krško, Barbara Masnik

V uvodu je Lena Penšek iz CNVOS predstavila kohezijske četrtke in projekt, katerega glavni namen je ljudem preko različnih tem približati kohezijsko politiko in jo narediti razumljivo vsakomur. “Današnji dogodek se umešča v konec Evropskega tedna mladih, katerega geslo je bilo “Naša prihodnost je v naših rokah”, torej aktivno državljanstvo, kar spodbuja tudi evropska kohezijska politika.” je uvodoma povedala moderatorka in predstavila glavne izsledke nedavne raziskave o mladih Mladina 2020. Namen dogodka v kontekstu te raziskave je bil predstaviti tudi težave in izzive, s katerimi se soočajo mladi in razmisliti, kako bi jih lahko naslovila evropska kohezijska politika.

V nadaljevanju so gostje diskutirali o izvajanju in nadaljnjih načrtih kohezijske politike na področju mladine: ali mladi vedo, kaj je kohezijska politika in se zavedajo priložnosti kohezijskih sredstev? Kako bi mladim lahko bolje približali teme kohezijske politike? Kakšne so priložnosti mladih v okvirih kohezijske politike? Bi moralo biti več sredstev namenjenih mladim? Kako mlade vključiti v oblikovanje kohezijske politike? Ali mladi v Sloveniji koristijo kohezijska sredstva? Ali kohezijska politika naslavlja potrebe mladih?

“Na Uradu za mladino priložnosti za mlade konkretno zagotavljamo tako, da podpiramo mladinske organizacije, tudi iz sredstev, ki se jih trudimo pridobiti iz kohezijskih sredstev. Prav mladinske organizacije so namreč tiste, kjer mlad človek dobi priložnost, da na nek drug način uresničuje svoj potencial.” je na vprašanje o podpori mladih na poti v samostojnost odgovorila mag. Dolores Kores. Miha Zupančič je pri tem poudaril pomen avtonomije, tako finančne kot bivanjske, pri razvoju samostojne mlade osebe. Mlad človek mora biti opolnomočen za spoprijemanje z izzivi, ki dandanes tarejo družbo. Maja Hostnik je dodala, da si “želimo čim več zdravih mladih, tudi duševno stabilnih, zato da lahko aktivno participirajo v družbi in sodelujejo pri aktivnostih, ki jih ponujajo mladinske organizacije.”

Po mnenju sodelujočih evropska kohezijska politika dobro odgovarja na izzive mladih, sredstva evropske kohezijske politike pa predstavljajo pomembno orodje za pripravo sistemskih rešitev na nacionalnih ravneh. “Evropska kohezijska politika je naravnava trajnostno, zato gre za spodbude za nadaljnji razvoj in delo mladih. Izdelke, ki so nastali v okviru projektov v iztekajoči koheziji, je treba vnovčiti tudi v prihodnje.” poudarja Maja Hostnik. 

Evropska kohezijska politika doprinaša tudi k doseganju ciljev in vizije mladinskih centrov. “To so sredstva, s katerimi nadgrajujemo kakovost svojega dela oziroma širimo naš program in delujemo na področjih, na katerih sicer ne bi mogli.” pove Barbara Masnik in predlaga zmanjšanje administrativne zahtevnosti kohezijskih razpisov, ki bi morali biti bolj razumljivi mladim. Izpostavljena je bila tudi potreba po povečanju integralnih sredstev, da lahko ohranimo stabilnost mladinskih organizacij, ki mladim nudijo podporo na poti v odraslost. Mladinski sektor si v prihodnje želi projektov za spodbujanje participacije in samostojnosti mladih, trajnostnega zaposlovanja mladih in razvijanje ter krepitev organizacij v mladinskem sektorju. 

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa