Konferenca “Navade posameznikov pri ravnanju z odpadki”

Maskota ECI.

Mreža MaMa se je v petek, 21. aprila 2017, udeležila strokovne konference pod naslovom “Navade posameznikov pri ravnanju z odpadki“, ki je potekala v sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj pri katerem Mreža MaMa sodeluje z družbo ZEOS, d.o.o. Dogodek je družba organizirala z namenom, da se odpre diskusija na področju spreminjanja navad gospodinjstev oz. končnih potrošnikov pri ločevanju odpadkov z vidika različnih deležnikov v procesu ločevanja. Udeleženci dogodka so se seznanili s pomenom ločevanja odpadkov s poudarkom na e-odpadkih in odpadnih baterijah ter prihodnostjo krožnega gospodarstva.

Dogodek so odprli organizatorji konference, družba ZEOS, d.o.o., ki je predstavila delovanje družbe in rezultate ter prihodnje aktivnosti projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadkiEmil Šehić, direktor družbe ZEOS, d.o.o., je v uvodnem nagovoru poudaril: “V Sloveniji je v uporabi 170 kg električne in elektronske opreme na prebivalca. Glede na zbrano količino e-odpadkov v letu 2016, ko je bilo zbranih dobrih 6 kg na prebivalca, je torej potencialnih e-odpadkov po gospodinjstvih za skoraj 30 let zbiranja. Hkrati to pomeni, da je v gospodinjstvih kar 10 letna količina prodane električne in elektronske opreme. Da ti odpadki ne bi končali na neustreznih mestih, je poleg sistematičnega ozaveščanja javnosti potrebno vlagati tudi v infrastrukturo prevzemanja teh odpadkov. Le tako bomo gospodinjstvom približali ter omogočili ločevanje in oddajanje le-teh. S tem bomo ne le ohranili naravne vire surovin in zmanjševali negativne vplive na okolje, ampak ustvarjali nova delovna mesta in nove poslovne modele krožnega gospodarstva.”

V nadaljevanju je pomočnica vodje projekta Branka Biček Bizant iz družbe ZEOS d.o.o. podrobneje predstavila projekt in aktualne aktivnosti s poudarkom na postavitvi infrastrukturne mreže za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij širom Slovenije in spremljevalnih dogodkihin, koordinatorka projektnih aktivnosti Urša Dolinšek iz družbe ZEOS, d.o.o.  pa je udeležnce seznanila s pomembnostjo komunikacijskih ciljev projekta in rezultati dveh raziskav med potrošniki na področju ločevanja e-odpadkov in odpadnih baterij

Udeleženci konference.

V prvem delu konference, ki ga je povezovala Janja Leban iz Gospodarske zbornice Slovenije, so nato svoj vidik na življenjske navade posameznikov pri ločevanju odpadkov prikazali različni deležniki.

Da LIFE projekti niso sami sebi namen in da zahtevajo konkretne rezultate s terena je poudarila Tatjana Orhini Valjavec iz nacionalne kontakte točke LIFE za okolje iz Ministrstva za okolje in prostor RS. Izpostavila je, da je  ozaveščanje pomemben del politike projektov LIFE in močno orodje pri spreminjanju navad v bolj trajnostne, ampak da je nujno, da tudi posamezniki prevzamejo svoj del in čutijo odgovornost do svojih dejanj. 

Direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc je podrobneje predstavil ločevanje odpadkov z vidika gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki. Kakšna je vloga okoljskih nevladnih organizacij pri spreminjanju navad posameznikov na področju ločevanja odpadkov je v svoji predstavitvi poudarila predsednica Društva Ekologi brez meja Urša Zgojznik, ki je povedala: “Nevladne organizacije so tiste, ki povezujejo vse sfere družbe in lahko s svojim delom najbolj bistveno prispevajo k spremembi. Krožno gospodarstvo pa mora vključevati tudi ljudi, predvsem pa najprej krožno povezati vse skupine družbe.« in zaključila: “Ekologija se začne v nas. Pomembno je, da ne samo podpiramo ukrepe, ampak, da jih tudi udejanjimo v praksi! Vsak korak šteje.”

Da imajo svojo vlogo pri spreminjanju navad posameznikov tudi mediji, nam je v sproščenem vzdušju s konkretnimi primeri prikazala urednica Radia 1 Nina Luin: »Mediji že dolgo niso samo tisk, TV in radio, so tudi družbena omrežja. Znani voditelji pa tudi druge znane osebe tudi lahko vplivajo na spremembo navad. Akcije po radiu močno vplivajo na poslušalce, tudi okoljsko tematiko je možno doseči na tak način.” 

Na konferenci smo se dotaknili tudi krožnega gospodarstva pri ločevanju odpadkov, kar nam je predstavil Tadej Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika vlade: “Mesec november je bil lansko leto prvič mesec krožnega gospodarstva. S posveti od takrat obiskujemo različne regije države, na katerih ozaveščamo, kaj krožno gospodarstvo je in izpostavljamo primere dobrih praks.” je povedal in predstavil še projekt SRIP, ki govori o podpori strateško razvojnih inovacijskih partnerstvih. Prihodnjih pet let bo povezoval vse deležnike mreže za krožno gospodarstvo. Gre za proces povezovanja iskanja konkretnih projektov na tem področju, da bodo pridobili investicije.

Mag. Maja Hostnik.


Maja Hostnik, direktorica
Zavoda Mladinske Mreže MaMa je poudarila, da se na Mreži MaMa zavedajo, da je ustvarjanje novih in drugačnih delovnih mest in priložnosti za mlade danes ključno, saj se spreminjajo tako mladi kot delovna mesta.  Zato podpirajo tovrstne dogodke, kjer se srečajo različni akterji, ki podajo svoja razmišljanja na določeno temo. Predstavila je tudi izkušnje iz eko delavnic, ki jih izvajajo na projektu E-cikliraj skupaj z družbo ZEOS, d.o.o.: “Mladi soustvarjajo dogodek, oblikujejo predloge. Znajo poiskati informacije. Na delavnici tudi mladi delajo za mlade (tudi vodstvo je mlado), to se zelo dobro obnese. Dobro je, da so na dogodku predstavniki komunalnih podjetij, ker s tem dobijo pomembne informacije z lokalnega okolja.”

Z možnostjo povezovanja sveta podjetništva in varovanja okolja je prvi del programa zaključil Matic Breznik iz Ustvarjalnika, d.o.o.: “Želimo si, da gre čim več mladih skozi izkušnjo, ki jo lahko dobijo pri nas, vsak izmed njih gotovo ne bo podjetnik, je pa dobro, da to izkušnjo dobi, saj mu bo v prihodnje lažje na katerekoli poti, za katero se bo odločil.”

Okrogla miza o vplivih na ločevanje odpadkov

Drugi del konference je odprla ambasadorka projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, sicer uspešna novinarka in televizijska voditeljica Mojca Mavec, ki je na omenjeno tematiko izpostavila kar nekaj slabih kot tudi dobrih primerov praks s področja ravnanja z odpadki, s katerimi se je  tekom obiskov tretjega sveta seznanila sama. V vseh večjih mestih po svetu so odpadki velik problem, njihovo zbiranje pa je velik strošek, zato je njeno mnenje, da je zbiranje odpadkov in njihovo ločevanje pomembno in mora postati del življenja vsakega Zemljana.

Strokovna konferenca se je zaključila z zanimivo razpravo na okrogli mizi, na kateri je sodelovalo pet govorcev, in sicer:

V okviru okrogle mizo so govorci izpostavili različne vidike, spodaj je izpostavljenih nekaj njihovih zanimivih izjav:

Emil Šehić (ZEOS, d.o.o.)

Okrogla miza.

“Današnja konferenca je ena redkih, ki združuje okoljsko tematiko z vsemi deležniki. Dostikrat pozabljamo namreč na potrošnike, ki so ključni v tem procesu. Lepo bi bilo, da bi se znali Slovenci kdaj tudi pohvaliti. Smo dobri na področju ločevanja odpadkov.”

 Matic Breznik (Ustvarjalnik)

“Mlada generacija je v unikatni poziciji, starši se učijo od mlajših. Včasih je veljalo, da če želiš narediti premik v družbi, je potrebno preteči največ dve generacije. Danes pa otroci že od malih nog ločujejo in učijo druge o tem, vse gre hitreje.”

Sebastijan Zupanc (Zbornica komunalnega gospodarstva)

“Infrastruktura za ločevanje odpadkov se je vedno uspešno prilagodila spremembam zakonodaje, Slovenci smo po mojem mnenju na področju ločevanja super, dobro nam gre, smo na dobri poti, naredili smo strašen premik. Danes je Slovenija v marsikaterem segmentu mnogo čistejša. “

Tadej Slapnik (Kabinet predsednika vlade)

“Na področju gospodarstva bo rast ali zelena ali pa je sploh ne bo. Vloga mladih in njihove informacijsko-tehnološke veščine pa so ključne, da bomo koncepte prehoda na krožno gospodarstvo lahko uresničili.”

Ambasadorka Mojca Mavec.

Zaključek

V soboto, 22. aprila 2017, smo obeležili svetovni  dan Zemlje, zato smo dogodek zaključili optimistično z željo, da se področje ločevanja odpadkov v Sloveniji še izboljša, in sicer z vidika vseh deležnikov, saj je za zavedanje ranljivosti in ohranitve našega edinstvenega planeta, prav vsak pomemben člen. Povezovalka okrogle mize Mojca Mavec je konferenco zaključila z besedami: “Postanimo res zeleni, da bodo še drugi zeleni od zavisti! Ločujmo še naprej, da ne bodo arheologi kasneje v prihodnosti mislili, da so bili mobilniki valuta.”

Po zaključku konference smo za mnenje zaprosili tudi nekaj ključnih deležnikov dogodka:

Emil Šehić (ZEOS, d.o.o.): “Današnja konferenca “Navade potrošnikov pri ravnanju z odpadki” se mi zdi ena od pomembnejših stvari pri educiranju  in dvigu zavesti potrošnika. Današnji deležniki so pokazali da razumejo temo, ki je  neobhodna za proces krožnega gospodarstva in da bodo to vsebino delili tudi naprej po svojih medijih, svojih verigah, s pomočjo svojih deležnikih, kar je za nas izrednega pomena. Ne gre le za spoštovanje zakonodaje, gre za to, da iščemo nove poslovne modele, ki bodo ustvarjali nova zelena mesta in na ta način izpolnjevala naše obveznosti, tako z ekonomskega, kot okoljskega vidika.”

Tadej Slapnik (Kabinet predsednika vlade): “Mislim, da je poleg poznanih priložnosti na področju zelenih delovnih mest, širše na področju krožnega gospodarstva, zelo velika priložnost mladih na področju digitalizirane proizvodnje informacijskih tehnologij. Gre za tehnologije, ki sploh omogočajo prehod na krožno gospodarstvo, ki so se in se bodo v prihodnosti še razvijale in brez katerih do danes o teh konceptih nismo mogli niti razmišljati. Največjo priložnosti vidim v usmeritvi v poklice s področja digitalnih in informacijskih tehnologih in razmišljanju o novih poslovnih modelih. Potrebno se je zavedati, da danes mladi veliko bolj neobremenjeno razmišljajo o novih konceptih in so prva generacija v tisočletni zgodovini človeštva, ki imajo več znanja in veščin, kot generacije staršev in starih staršev pred njimi.«

Urša Zgojznik (predsednica Društva Ekologi brez meja): “Mislim, da so mladi prinašalci sprememb. Prihajajo nove generacije, ki se veliko bolj zavedajo napak, ki so jih naredile generacije pred nami in imamo res moč v rokah, čeprav mogoče mislimo, da je nimamo, jo imamo, ko se združimo. Veliko je obupa, ampak potrebno se je povezovati. Tematika današnje konference “Spreminjanje navad” se mi zdi zelo pomembna, saj je to prevečkrat obstranska zadeva. Ozaveščanja je sicer ogromna, vendar premalo v smeri kako se ga lotiti, s katerih zornih kotov in sploh zakaj. Tematika ob dnevu zemlje je odlična!”

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa