Konferenca o prihodnosti sodelovanja na področju mladine v kontekstu novega programa Erasmus +

Poročilo o simpoziju Future of EU cooperation in the field of youth in the context of the new Erasmus+ programme

Med 28. in 30. majem je v City hotelu v organizaciji MOVITA, Nacionalne agencije programa Erasmus + poglavje Mladina, potekala konferenca o prihodnosti sodelovanja na področju mladine v kontekstu novega programa Erasmus +. Konference so se udeležili predstavniki nacionalnih avtoritet iz Ministrstev za mladino, oz. izobraževanje in Uradov za mladino, predstavniki Nacionalnih mladinskih svetov in drugih organizacij za mlade oz. mladinskih organizacij.

Osrednje teme konference so bile kakvost mladinskega dela, področje socialnega vključevanja in oblikovanje strateških partnerstev s fokusom na medsektorskem usklajevanju. Udeleženci so diskutirali o tem, kaj se je dogajalo v obdobju programa Mladi v akciji, kakšni so bili konkretni učinki programa na mladinsko delo po različnih državah in kakšno mednarodno razsežnost je program prinesel v vse države, zagotovil pogoje za prenos mnogih dobrih praks in na ta način dosegel sinergične učinke tako na mlade, ki so v projektih sodelovali, kot tiste, ki v mladinskih organizacijah delajo, torej mladinske delavce in druge mladinske akterje.

Kakšni bodo projekti v prihodnosti in na kakšen način se bo oblikovala mladinska politika? Projekti Erasmus + temeljijo na dolgoročnih, kakovostnih partnerstvih, kjer partnerji dejansko na dolgi rok dosegajo spremembe in nadgrajujejo z različnimi idejami svoje prakse dela, se dopolnjujejo in smiselno trajnostjo razvijajo mladinsko delo in mladinsko politiko v svojih okoljih. Pogovori in diskusije so potekali tudi o tem, kako se povezati z izobraževalnimi institucijami, kako najti prave partnerje in prave akterje za dosego še boljših rezultatov.

Posebni poudarki so tako na trajnosti, na dolgoročnih partnerstvih, še bolj je izpostavljena mednarodna razsežnost, saj lokalnih akcij ni več, na sinergične učinke, na medsektorsko obravnavo tako vertikalno, kot horizontalno. Kako se bo odvijala mladinska politika do leta 2020 tudi s pomočjo programa Erasmus + bomo še videli, vsekakor pa program prinaša spremembe, korak naprej, k večji inovativnosti, k intelektualnim out-putom, k večji profesionalizaciji in nadgradnji prejšnjega programa. Nadgradnja gre tudi v smer uporabe strukturiranega dialoga kot osrednjega instrumenta za dialog med mladimi in odločevalci na vseh nivojih, od lokalnega do evropskega. Nova finačna perspektiva je tako za mladinski sektor velik izziv, ampak glede na to, da smo vedno bili tisti, ki stvari znamo narediti drugače, bolj inovativno in kreativno je to vsekakor dobra spodbuda za nadaljnje ustvarjanje in program Erasmus + nam pri tem vsekakor ponuja možnosti za podporo naših projektov.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa