Konferenca: Vloga mladinskega dela pri zagotavljanju Evropske kohezije

NA MOVIT vse mladinske delavce, oblikovalce politik, odločevalce, raziskovalce, predstavnike evropskih mrež in druge deležnike s področja mladine in mladinskega dela, vabi na konferenco z naslovom “Regaining Europe – The Role of Youth Work in Supporting European Cohesion”, ki bo potekala med 12. in 15. marcem 2019 v nemškem mestu Leipzig.

Konferenca je posvečena razmisleku, kako lahko mladinsko delo prispeva k večji vključenosti mladih v procese nadaljnjega razvoja Evropske unije in krepitvi povezanosti v sedanji evropski integraciji. Ugotavljali bomo, kako vsakodnevna vprašanja mladih postaviti na dnevni red mladinskega dela in kako na evropskih vrednotah kot so demokracija, državljanstvo in solidarnost, graditi evropsko dimenzijo mladinskega dela tudi na lokalnih ravneh.

Izhodišče konference so dogodki zadnjih treh let, ki tako na evropski ravni kot na ravni posameznih držav članic kažejo, da je morda sedanji okvir evropskega povezovanja zelo izčrpan in da potrebujemo evropsko povezavo, ki bo s svojo večjo kohezivnostjo bolj prijazno okolje za vse prebivalce v Evropi.

Več informacij o namenih, predvidenih rezultatih in vsebinskih izhodiščih konference boste našli v priponki. Osnutek programa preverite tukaj.

K sodelovanju še posebej vabljeni vsi, ki se v svojem delu že srečujete z evropsko dimenzijo mladinskega dela, toda tudi vse tiste, ki šele iščejo načine, kako v svoje delo umestiti »več Evrope«.

Prijava je možna tukaj.

Rok za prijavo: 20. januar 2019

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa