Let it hAPYN! Usposabljanje »Empowering Youth Organisations Working on the Field of Alcohol«

Amsterdam (Nizozemska), 8. – 10. september 2014 – Predstavnik Mreže MaMa in dve predstavnici članic Mreže MaMa, Javni zavod Mladi zmaji in Mladinski center Nova Gorica, smo se udeležili usposabljanja »Empowering Youth Organisations Working on the Field of Alcohol«. Usposabljanja, ki je bilo organizirano s strani APYN – Alcohol Policy Youth Network in STAP – Nizozemski Inštitut za politike alkohola v okviru projekta Let it hAPYN!, se je udeležilo okrog 50 predstavnikov iz vsaj 18 različnih držav iz Evrope in programskih držav.

Namen usposabljanja je bil prepoznati in implementirati primere dobrih praks preventiv ob zlorabi alkohola na različnih nivojih in sektorjih mladinskega organiziranja. Skozi predavanja in delavnice smo udeleženci pridobili znanje in orodja za ustvarjanje aktivnosti znotraj svojih organizacij na preventivnem področju zlorabe alkohola, tobaka in prepovedanih substanc.

Vsi udeleženci smo se prvi dan zbrali v prostorih, kjer so v prihodnjih dneh potekale delavnice in predavanja. Po pozdravu in nagovoru organizatorjev smo takoj pričeli s prvimi skupnimi aktivnostmi, od kviza, kjer smo preverili znanje o dejstvih in mitih o uživanju alkohola, spoznali smo znanje in delovanje posameznikov na predvidenih temah preko metode Speed dating, ogledali smo si filmčke o posledicah uživanja alkohola in drugo.

Po prvem dnevu, ki je bil namenjen predstavitvi programa in osnovnih ciljev usposabljanja ter skupinskim aktivnostim, smo se razdelili v tri predvidene sklope usposabljanja: ? Youth Research and Law Enforcement on Alcohol, ? Alcohol Policy and National Consultations in ? Evidence based alcohol intervention programs.

Kot predstavnik Mreže MaMa sem bil udeleženec v skupini Alcohol Policy and National Consultations in bom v nadaljevanju predstavil delo v tej skupini.

? Alcohol Policy and National Consultations – Delavnica na temo alkoholnih politik in nacionalnih posvetovanj je temeljila na politikah in predpisih na področju alkohola in mladih glede na situacijo v različnih državah udeleženkah.

Spoznali smo se z osnovnimi pojmi, kot so zakonodajne politike (Law Policy), raziskave mnenja ciljnih skupin (Survey), nacionalna posvetovanja (National Consultations) in srečanje z interesnimi skupinami (Stakeholders meetings).

V torek, prvi dan delavnice smo se osredotočili na spoznavanje znotraj skupine; iz katerih organizacij prihajamo in s čim se organizacije ukvarjajo, kakšne so izkušnje organizacije in predznanje udeležencev na področju izbrane teme. Za tem smo se poglobili v dane naloge, skozi katere smo iskali odgovore na različna vprašanja, npr. kaj so politike na področju alkohola v posameznih državah (tudi glede na kulturno izhodišče), katere politike na področju alkohola poznamo v posameznih državah in na katere druge zakonodajne sklope se navezujejo, zakaj so te politike vpeljane in kako jih analizirati. Pogovarjali smo se tudi o akterjih, ki so pomembni v različnih stopnjah, od analize, priprave do predloga spremembe zakonodaje.

Z vprašanji smo se ukvarjali v manjših skupinah, kjer smo udeleženci iz različnih držav iskali univerzalne odgovore in primerjali mnenja ter dejanske politike na področju/ih, ki se dotika alkohola in mladih. Dotaknili smo se različnih metod in obnovili pomembna orodja, ki jih uporabljamo za izvajanje segmentov priprave politik (face-to-face, physical and virtual campaigns, press conferences and releases, diferent articles, letters to the decision-makers, social networks, blogs, …).

V sredo, ko smo podrobneje spoznali, kako pripraviti analizo zakonov (Law Policy) in mnenja o teh zakonih med ciljnimi skupinami (Survey), da so primerni za uporabo na nacionalnih posvetovanjih (National Consultations), smo znanje iz prejšnjega dne nadgradili z razumevanjem zadnjega koraka v postopku priprav sprememb zakonodaje – srečanje z interesnimi skupinami in političnimi odločevalci.

Zadnji sklop usposabljanja je bila predstavitev vprašalnika za raziskavo mnenja ciljnih skupin (mladih med 15-30 let) o zakonodaji s področja alkohola in mladih. V manjših skupinah smo se okrepljeni z znanjem opredelili glede smotrnosti vprašanj za raziskavo, kritike in predloge za spremembo in dopolnitev osnovnega vprašalnika, ki ga moramo udeleženci oz. udeležene organizacije izvesti v svoji državi.

Predstavnici mladinskih centrov pa sva sodelovali v skupini ? Evidence based alcohol intervention programs

V skupini “Evidence based approach” smo spoznavali dobre prakse in jih analizirali ter načrtovali lastne akcije. Znotraj tega se je pokazal izjemen pomen iskanja informacij ter izdelave modelov, ki so prenosljivi v različne sisteme delovanja, saj smo udeleženci prihajali iz različnih ozadij (mladinski centri, študenti medicine, študenti farmacije, raziskovalci na inštitutih, druge mladinske organizacije).

Pri kriterijih za vzpostavitev dobre prakse smo se seznanili z naborom korakov, ki si sledijo pri pripravi projekta: definicija rizika, cilj, ciljna skupina, osnoven pristop intervencije, teoretična podlaga projekta, materiali, ki jih pri delu uporabljaš in prenosljivost pripravljenega projekta.

Ker je področje alkoholne industrije podvrženo močnim lobijem, je debata tekla tudi v smeri verodostojnosti virov, s katerimi se srečuješ kot organizator preventivnih akcij, pri čemer je v ospredju raba spletne strani Svetovne zdravstvene organizacije. Eden ključnih elementov je tudi spremljanje referenc raziskovalcev, ki pripravljajo poročila. Nekatere raziskave so namreč naročene iz strani alkoholnih korporacij, kjer lahko pride do popačenja interpretacije rezulatov.

Pri pripravi projektov smo se razdelili v 5 skupin, kjer smo razvijali naslednje projekte:

1 – projekt študentov medicine, ki je bil usmerjen v ozaveščanje kalorične vrednosti alkohola in enačenjem le-tega s hitro hrano in sladkarijami,

2 – priprava treninga za mladinske delavce in spletne strani z verodostojnimi viri,

3 – priprava preventivne akcije za mlade, ki bo bazirala na raziskavi potreb posamezne skupnosti, priprava atraktivnih pristopov za delo z mladimi (gverilske akcije, aplikacije ipd.), promocija aktivnost in evalvacija izvedenega,

4 – projekt izobraževanja za starše na temo alkohola za zmanjševanje pitja in

5 – učenje organizacij dela z mediji na področju zmanjševanja rabe alkohola.

Na koncu smo v končnih predstavitvah po sklopih predstavili vsebine, ki smo jih po posameznih sklopih obravnavali. Tako smo na koncu še dodatno poudarili pomen razumevanja področja preventive in zmanjševanja uživanja alkohola, tobaka in prepovedanih substanc na vseh ravneh, od lokalne do evropske. Pred zaključkom uradnega dela Let it hAPYN! so nam organizatorji predstavili nadaljevanje dela organizacije in nas pozvali k udeležbi na nadaljnjih mednarodnih konferencah in dogodkih organizacije APYN.

Maja Majcen (Javni zavod Mladi zmaji), Jelena Vukmir (Mladinski center Nova Gorica) in Luka Polutnik (Mreža MaMa)

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa