Letni delovni načrt 2016

Letni delovni načrt 2016 je razdeljen na 3 poglavja:

– Mreženje in odnosi z deležniki

– Razvoj mladinskega dela

– Projektne aktivnosti

Mreženje je termin oziroma poglavje, ki govori o treh temeljnih stebrih delovanja Mreže MaMakot mrežne organizacije, ki skrbi za zastopanje interesov mladinskih centrov, njenih članic. Gre za dejavnosti kot so: zastopanje, komuniciranje, informiranje, strukturiranidialog, lobiranje in servis. 

Razvoj mladinskega dela vključuje mednarodne projekte, izobraževanja in usposabljanja za mladinske delavce mladinskih centrov. Gre za pridobivanje novih kompetenc in nadgradnja oziroma osvežitev že pridobljenih kompetenc mladinskih delavcev.  Gre za dejavnosti s področja raziskovanja, izobraževanja (mladinska akademija), medsektorskega povezovanja in mednarodnega delovanja.

Projektne aktivnosti Mreže MaMa so tisti projekti, ki trajajo določeno obdobje, a so del programa zagovorništva in razvoja mladinskega dela. Gre za projekte s trajnostnimi učinki, ki jih izvajamo skupaj s članicami, s katerimi skupaj prispevamo k razvoju mladinskega sektorja. Tu govorimo o projektu Jamstvo na poti, krepitvi novih pristopov in prostorov zaposlovanja za mlade kot odgovoru na družbene izzive in o področju projektov aktivnega državljanstvain participacije mladih z IPEP (Informacijska pisarna evropskega parlamenta v Sloveniji).

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa