Letni posvet mladinskega sektorja 2015

V petek, 4. decembra, je na Brdu pri Kranju potekal letni posvet mladinskega sektorja, ki sta ga priredila Urad RS za mladino in Mladinski svet Slovenije. Posveta se je med drugimi udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič in predsednik URSM dr. Peter Debeljak.

Uvodoma sta zbrane nagovorila dr. Peter Debeljak in Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije. Oba sta izpostavila, da so mladi danes, zaradi trenutnih razmer in hitrih sprememb, soočeni z mnogimi izzivi, ki zahtevajo veliko angažiranost in proaktivnost. Dr. Debeljak je poudaril, da je moral mladinski sektor v zadnjih letih poleg klasičnih težav naslavljati še eno dimenzijo izzivov, ki so povezani z neko novo družbeno realnostjo, zahtevnim trgom dela, z različnimi pritiski. Dejal je da moramo vsi skupaj okrepiti napore, da moramo izboljšati pogoje za delo ter hkrati pozval vse organizacije, ki imajo potencial, da sodelujejo. K slednjemu je vse zbrane v strukturiranem pogovoru pozvala tudi ministrica, dr. Maja Makovec Brenčič.

Mladi in predstavniki mladinskih organizacij so ministrici lahko neposredno zastavljali vprašanja. Veliko so jih zastavili na temo financiranja mladinskega sektorja, na temo samega podeljevanja sredstev mladinskim organizacijam, na temo angažiranja v lokalnih okoljih, pridobivanja neformalnih znanj ter sodelovanja med mladimi in politiko. Ministrica dr. Makovec Brenčič je dejala, da je sodelovanje med predstavniki Vlade RS in mladinskega sektorja dobro in sistemsko vzpostavljeno v okviru Sveta Vlade RS za mladino, ki po njen mnenju dobro deluje. “Glas mladih je močan in naloga Vlade RS je, da ta glas sliši in ga spoštuje.

Ministrica je mlade spodbudila, da so proaktivni, da tudi sami še bolj aktivno in odločno delujejo, zlasti v lokalnih okoljih, z namenom, da bodo tudi ta okolja prepoznala in primerno umestila pomen in status mladinskega delavca. “Mnogi med vami ste prostovoljci in delujete na različnih področjih ter si tako pridobivate mnoga znanja in neformalne veščine. Neformalno izobraževanje pomembno prispeva k opolnomočenju posameznika, da lažje vstopa na trg dela in da so tako pridobljena znanja in spretnosti v prvi vrsti prispevek k osebnem razvoju posameznika”, je še dejala ministrica in se vsem mladinskim delavcem zahvalila za njihov izjemen doprinos družbi.

Sledil je sklop treh predavanj z naslovom Que Vadis, ki so jih pripravili Patricia Čular, prva direktorica Mladinske mreže MaMa in trenutna svetovalka župana Občine Brežice, Tomaž Deželan, izredni profesor na Fakulteti za družbene vede in Matej Cepin, direktor Socialne akademije.

Udeleženci so po metodi dela v skupinah razpravljali tudi o 4 tematikah: Participacija mladih – strukturirani dialog, Erasmus+: Mladi v akciji in Evropski socialni sklad v letu 2016, NPK Mladinski delavec in»Rastimo skupaj!«

Na posvetu so podelili tudi državna priznanja v mladinskem sektorju, ki jih je podelila ministrica Maja Makovec Brenčič. Državno priznanje je najvišje priznanje Republike Slovenije za pomemben doprinos k prepoznavnosti ali uveljavljanju mladinskega sektorja.

Priznanja so prejeli: Zavod BOBza prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja; projekt Udarnik MC Velenje, ki ga izvaja neformalna skupina mladih, za uspešen, odmeven projekt v mladinskem sektorju; projekt Pogumni, Kreativni, Podjetni zavoda TiPovej, za uspešen, odmeven projekt v mladinskem sektorju; Uroš Skrinar, za kakovostno in uspešno delo na področju mladinskega dela v daljšem obdobju in Jan Peloza, za kakovostno in uspešno delo na področju mladinskega dela v daljšem obdobju.

Uroš Skrinar je po prejemu nagrade povedal: »Lepo je dobiti priznanje, ki je podeljeno s strani mladinskega sektorja, torej tistih ljudi s katerimi si delal in ko je to prepoznano tudi s strani komisije. Vesel sem, da smo skupaj naredili veliko in upam ter verjamem, da bomo v prihodnje naredili še več. Hvala.«

Marko Pritržnik, direktor Mladinskega centra Velenje je dejal: »Veseli nas, da se je neformalna skupina mladih lahko uveljavila in da so s prepoznavnostjo, ki so jo ustvarili lahko prejeli to državno priznanje, za ta projekt. Gre za prostovoljno delo, pomoč tistim iz socialnega roba. Mogoče gre res tudi za ogledalo državi in stanju danes, kajti določene stvari, ki jih izvajajo ti prostovoljci, ki so v večji meri brezposelne mlade osebe, bi morala urejati država. Izpostavljam pa ime – Andrej Cvernjak, koordinatorja, ki to skupino mladih vodi in ki je v večji meri zaslužen za uspeh tega projekta.«

Letni posvet se je zaključil z redno sejo Sveta Vlade RS. Člani Sveta Vlade RS za mladino so med drugim pregledali uresničevanje sklepov predhodne seje Sveta Vlade RS za mladino, predstavljeno je bilo poročilo mladinske delegatke pri OZN ter mladinska platforma UNESCO, predstavnica Zveze prijateljev mladine Slovenije pa je predstavila delovanje Otroškega parlamenta. Ker je tokratna seja potekala v okviru letnega posveta mladinskega sektorja, pa so člani Sveta Vlade RS za mladino razpravljali tudi o zaključkih letnega posveta mladinskega sektorja 2015.

Tekst: David Banović, uredništvo mlad.si

Foto: Matej Pušnik

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa