Letni posvet mladinskega sektorja na Brdu pri Kranju

4. decembra 2015 bo na Brdu pri Kranju potekal redni letni posvet mladinskega sektorja, ki ga na Uradu RS za mladino zdaj že tradicionalno organizira v partnerstvu z Mladinskim svetom Slovenije.

Posvet mladinskega sektorja je letni dogodek namenjen mladim, mladinskim delavcem in voditeljem, predstavnikom mladinskih organizacij in organizacij za mlade in vsem drugim, ki na takšen ali drugačen način soustvarjajo in sooblikujejo področja, politike in programe za mlade.

Letošnji posvet bo potekal v duhu doslednega sledenja identifikaciji tem s strani mladinskega sektorja, hkrati pa bo prinesel tudi nekaj svežih in inovativnih metod ter vsebin, vključno z organizacijo odprte seje Sveta Vlade RS za mladino, ki bo potekala ob robu posveta.

Po posvetu bo na informativnem dnevu predstavljen tudi (tokrat dvoletni) javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela za leti 2016 in 2017.

Na posvetu se bo razpravljalo:

Participacija mladih – strukturirani dialog (proces strukturiranega dialoga),

Erasmus+: Mladi v akciji in Evropski socialni sklad v letu 2016 (financiranju mladinskih programov iz evropskih sredstev),

NPK Mladinski delavec (predstavitev procesa oblikovanja nacionalne poklicne kvalifikacije),

»Rastimo skupaj« (podpori in razvoju mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni).

Želimo si poenotiti stališča mladinskih centrovin zato predlagamo, da nam vaša stališča in vprašanja vezana na štiri tematske sklopeposredujete preko SPLETNEGA OBRAZCA do ponedeljka, 30.11.2015. Organizirali bomo skupno srečanje zainteresiranih predstavnikov mladinskih centrov za usklajen in uspešen skupni nastop na posvetu.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa