Letni pregled beleženja mladinskega dela v Logbook-u

Kakovost mladinskega dela je eden izmed ključnih izzivov, s katerim se srečuje mladinski sektor tako na nacionalni kot na evropski ravni. Z namenom razvijanja kakovosti in spremljanja učinkov mladinskega dela je švedska mreža KEKS razvila orodje Logbook, ki skozi beleženje mladinskega dela vzpostavlja refleksivno prakso in temelje kakovostnega mladinskega dela. 

V okviru projekta Europe Goes Local letos v osmih slovenskih občinah – in sicer v Ljubljani, Novem mestu, Brežicah, Mariboru, Celju, Škofji Loki, Zagorju ob Savi in Brdih – že tretje leto, po dveh uspešno zaključenih pilotnih fazah, poteka uvajanje orodja Logbook za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela na lokalni ravni. Orodje trenutno uporablja 1 nacionalna mladinska organizacija in kar 27 mladinskih centrov v omenjenih občinah, celoten proces pa koordinira Mladinska mreža MaMa ob podpori Zavoda Movit, nacionalne agencije programa Erasmus+: Mladina in Urada RS za mladino. 

Rezultati letne evalvacije

Vsako leto decembra vse občine in sodelujoči mladinski centri, ki celo leto skrbno vnašajo podatke o svojih aktivnostih v orodje Logbook, pridobijo rezultate letne evalvacije. Rezultati, pridobljeni na podlagi vprašalnikov, ki jih izpolnijo mladi udeleženci, omogočajo dodaten vpogled v učinke, ki jih dosega mladinsko delo ter v kakovost mladinskega dela. Pridobljeni podatki pa nam pokažejo le del aktivnosti, ki se na letni ravni odvijejo v okviru mladinskega sektorja: prikažejo namreč le del aktivnosti, ki se vsako leto odvijejo v mladinskih centrih v Sloveniji. Rezultati letne evalvacije namreč prikazujejo le podatke za mladinske centre, ki sodelujejo v vnašanju v sistem Logbook. 

Pridobili so torej vpogled v mnenje mladih o delu mladinskih delavcev, opremljenosti, dostopnosti in odprtosti mladinskih centrov ter možnostih za aktivno participacijo in sooblikovanje njihovega programa. Skozi Logbook se sliši glas mladih, ki je pomemben del njihovega vpliva v družbi.

Kaj so prinesli rezultati letne evalvacije 2021?

Rezultate letne evalvacije smo letos pridobili v začetku decembra in ob koncu leta naredili pregled ter ugotovili, da gre za odlične rezultate mladinskega dela v mladinskih centrih vključenih občin Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto, Brežice, Škofja Loka, Zagorje ob Savi in Brda. V mladinskih centrih v navedenih občinah in v eni nacionalni mladinski organizaciji v Sloveniji je bilo izvedenih kar 20.645 aktivnosti za mlade, kar predstavlja 93.977 ur mladinskega dela. Pri tem prevladujejo odprte aktivnosti (15.421 aktivnosti), ki se jih lahko udeležijo vsi mladi, v manjšem delu pa se v mladinskih centrih izvajajo skupinske oziroma zaprte aktivnosti, ki so omejene na različne interesne in projektne skupine mladih (4.535 aktivnosti).

Še posebej razveseljuje podatek, da so kar 18 % oziroma 16.822 ur vseh aktivnosti fasilitirali mladi, kar kaže na dejstvo, da je mladinsko delo v Sloveniji pomembno orodje za naslavljanje izzivov aktivne participacije in vključevanja mladih.

Največ aktivnosti je bilo v letošnjem letu izvedenih na področju učne pomoči (2.880), kar zagotovo kaže na posledice šolanja na daljavo v času epidemije. Sledita druženje (2.720) in področje kulture in ustvarjalnosti (1.248). Letos je poskočilo tudi število aktivnosti, ki vključujejo svetovanje (620) in informiranje (625) mladih, kar lahko povežemo s stiskami, ki jih mladi doživljajo v času epidemije. Veliko je bilo tudi športnih aktivnosti (598), manj aktivnosti pa je bilo izvedenih na področju prostovoljstva (176) in mobilnosti mladih (140), kar lahko pripišemo epidemiološkim ukrepom, ki so onemogočali mobilnost posameznikov. 

Rezultati kažejo, da so mladinski centri prostori, v katerih se mladi počutijo varne in pravično, enakopravno obravnavane (93%). Prostori mladinskih centrov mladim omogočajo, da se počutijo sprejete. V njih se mladi počutijo, da so, kar so, hkrati pa rastejo in se razvijajo v okviru skupnosti. Dejavnosti v mladinskih centrih pa jih spodbujajo k sprejemanju odgovornosti (86%), k podajanju lastnih mnenj in predlogov in k sodelovanju ali izvedbi lastnih pobud in aktivnosti (85%). Prav tako so pozitivni kazalniki učenja in participacije, ki kažejo na dejstvo, da mladi s sodelovanjem v lokalnih mladinskih centrih resnično stopajo na pot družbene odgovornosti in aktivnega državljanstva.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa