Lokalne pobude za cilje mladih EU kot primer dobre prakse programa Erasmus+

V prostorih Hiše EU je 24. januarja 2024 potekal informativni dan programov Erasmus+: Mladina (E+) in Evropska solidarnostna enota (ESE). Na predstavitvah programov so se udeleženci imeli možnost seznaniti s ključnimi informacijami in poudarki znotraj obeh programov. Predstavljeni so bili tudi primeri dobrih praks, da so udeleženci slišali, kako lahko svoje projekte izboljšajo ali kako pristopijo k problemom, ki se pogosto pojavljajo tudi po odobritvi projektov.

Direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline, Špela Pučnik, je v imenu Mreže MaMa, kjer je bila včasih del ekipe, na dogodku predstavila projekt Lokalne pobude za cilje mladih EU, ki je bil izbran kot primer dobre prakse ključnega ukrepa 1 – Aktivnosti udejstvovanja mladih (v nadaljevanju AUM).

Projekt, ki je zasledoval vseh 11 EU ciljev mladih je mlade in mladinske delavce opolnomočili na področju Strategije EU za mlade ter z lokalnimi mladinskimi pobudami približali EU in mladinski dialog mladim, predvsem neorganizirani mladini. Več o projektu na tej povezavi: https://www.mlad.si/zakljucen-projekt-lokalne-pobude-za-cilje-mladih-eu/

Za naše bralce smo izpisali ključne podatke predstavitve, ki so lahko pomoč vsem, ki razmišljati o prijavi svojega projekta.

Prepoznavanje potrebe po projektu

Potrebo po projektu so prepoznali na dveh nivojih: med vodji in direktorji mladinskih centrov ter med mladimi samimi. Sodelovanje s šestimi mladinskimi centri iz različnih regij je omogočilo primerjavo odzivov in potreb mladih ter učinkovito nagovarjanje lokalnih izzivov.

Prijava projekta ter naloge in finančno kritje

Projekt je bil prijavljen v okviru rednega programa Mreže MaMa, kjer imajo že opredeljeno poglavje o aktivni participaciji mladih. Zasnovan je bil kot priložnost za naslavljanje lokalnih in mednarodnih tem ter, da se glas aktivnih mladih prenese iz lokalne na nacionalno raven. Ker mladi radi ustvarjajo in so aktivni, so zastavili projekt, tako, da mladi naredijo lokalno pobudo in da se pri tem spoznajo z EU dokumenti ter organizirajo dialog z odločevalci ter tako potem zbrane pobude oblikujejo v nacionalne predloge. Naloge, ki so bile finančno krite iz postavke za vodenje projekta, so zajemale vodenje, administrativne stroške in evalvacijo, za katero meni, da bi lahko bila posebej podprta. Iz prispevkov za fizični dogodek ter za mobilnost so krili stroške mobilnosti mladih in stroške lokalnih mladinskih pobud.

Vpliv na lokalne skupnosti, stik z odločevalci, ter izzivi in pozitivni vidiki 

Projekt je imel pomemben vpliv na prepoznavnost mladinskega dela in mladinskih centrov v lokalnih skupnostih. Poudarek je bil na vzpostavljanju stika z odločevalci, kar se je odražalo v predstavitvi lokalnih pobud mladih lokalnim odločevalcem in tudi na nacionalnim – v njihovem primeru direktorici urada RS za mladino Tini Kosi. Ga. Pučnik je kot svojevrstna izziva izpostavila, da je včasih težko aktivirati mlade iz različnih okolij ter, da se mladina spreminja hitreje kot si lahko mislimo in poudarila, da je potrebno projekt čez izvedbo prilagajati terenu. Dodatno preglavico so jim predstavljale kadrovske menjave in pri tem izziv obdržati rdečo nit.

Vključevanje mladih ter učna izkušnja v projektu

Projekt je spodbujal aktivno vključenost mladih v civilno družbo preko načrtovanja in izvajanja lokalnih pobud ter odpiranja novih tem in definiranja potreb mladih zase in lokalno okolje. Mladi so pridobili izkušnje poznavanja EU ciljev za mlade, ki jih lahko uporabijo pri svojem načrtovanju pobud. Imeli so tudi pozitivno izkušnjo sodelovanja z odločevalci. Naučili so se načrtovati in izvajati projekte ter pridobili kompetence javnega nastopanja. Nove učne izkušnje pa so imeli tudi mladinski delavci, ki so se usposobili za izvajanje projektov lokalnih pobud in vključevanja mladih v lokalno okolje.

Vidnost projekta, diseminacija in trajnost rezultatov

Za vidnost projekta so skrbeli z objavami na družbenih omrežjih mreže MaMa, mladinskih centrov in portalu mlad.si. Čim večji krog udeležencev, ki so v teh projektih ključni, saj na številu udeležencev temelji višina dotacije ob zaključku projekta, so dosegli s sodelovanji z mladimi in mladimi prostovoljci iz mladinskih centrov. Rezultat projekta so bile oblikovane lokalne pobude in priročnik za izvedbo aktivnosti na projektu za mladinske delavce, ki se bo uporabljal pri oblikovanju in izvajanja lokalnih mladinskih pobud in dialoga z odločevalci. S priročnikom so poskrbeli tudi za trajnost rezultatov, saj se lahko uporablja za razvoj in utrjevanje mladinskega dela. Za diseminacijo so skrbeli vse čas, tudi po zaključku projekta, s poudarkom na javni objavi priročnika, ter s nacionalno konferenco, kjer so podali konkretno pobudo, ki je prišla do evropskih poslancev in jih informirali o izzivih delovanja ter s tem tudi predstavili njihovo delo.

Projekt Lokalna pobuda za cilje mladih EU se je izkazal kot pomemben korak v smeri spodbujanja aktivnega državljanstva in participacije mladih na lokalni in nacionalni ravni. Ne zamudite priložnosti, da tudi vaša organizacija soustvari pozitivne spremembe v družbi in prijavite svoj projekt na razpis Erasmus+ 2024. Roke za prijavo smo izpisali spodaj. Vsi roki so iztečejo ob 12:00 po bruseljskem času na dan roka, če ni navedeno drugače.

Projekti mobilnosti posameznikov – KA1, (SCH, VET, HED, ADU in Sport): 20. februar 2024 ob 12.00

Partnerstva za sodelovanje – KA2 – sodelovalna partnerstva: 5. marec 2024 ob 17.00

Partnerstva za sodelovanje – KA2 – manjša partnerstva: 5. marec 2024 ob 17.00 in 1. oktober 2024 ob 12.00

Za vse, ki bi želeli izboljšati kvaliteto svojih projektov, pa je MOVIT razpisal usposabljanja za Inovacije+, Digitalno+, Učenje+, Učinek+, spletno usposabljanje in delavnica in Vključevanje+. Prijavnice in datume izvedb najdete na: http://www.movit.si/movit/novice/clanek/vabilo-informativni-dan-2024-in-usposabljanja/

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa