Lokalni dogodki projekta EUYOU

Projekt EUYOU, ki ga Mreža MaMa vodi v partnerstvu z Inštitutom za politični menedžment in M komunikacijami, prehaja v izvedbeno obdobje. Skupaj z desetimi mladinskimi centri bomo v obdobju od oktobra in do konca decembra izvedli 40 lokalnih dogodkov različnega tipa, načrtovanih in prilagojenih na vsako lokalno skupnost posebej.

V vsaki lokalni skupnosti bodo mladinski centri izvedli spoznavni dogodek, medkulturni dialog, delavnico o demokratičnih procesih participacije v lokalni skupnosti in dialog z lokalnimi odločevalci. Glavni namen lokalnih dogodkov je ozaveščanje in informiranje mladih ter vseh zainteresiranih EU državljanov o njihovih pravicah med mobilnostjo in vključevanju v lokalne demokratične skupnosti.

Trenutna situacija terja veliko prilagajanj, vendar so mladinski centri na usposabljanju za izvedbo dogodkov v svoji skupnosti, ki je potekal v mesecu juniju v spletni izvedbi s srečanjem v živo, pripravili različne scenarije izvedbe. Gre za kombinacijo izvedbe dogodkov na spletnih platformah kot tudi dogodkov v živo, ob upoštevanju ukrepov povezanih z virusom Covid-19.

Prva dva sklopa dogodkov, ki se nanašata na spoznavni dogodek aktivnih EU državljanov v lokalnih skupnostih in na medkulturni dogodek, so nekateri mladinski centri že izvedli v mescu juliju in v začetku mesca septembra in sicer v Slovenskih Konjicah in v Škofji Loki. Aktivni slovenski in mednarodni udeleženci dogodkov so se seznanili s projektom in s pravicami EU državljanov in njihovih možnostih. Kljub trenutni situaciji smo pri izvedbi prvih dveh dogodkov ugotovili, da EU državljane zanima mednarodna mobilnost in da je za mednarodno mobilnost vedno pravi čas. Poleg tega sta dogodek zaznali tudi obe občini ter ponudili nadaljnje sodelovanje.

V naslednjem tednu, 5. oktobra, se bo prvi sklop dogodkov nadaljeval v Celjskem mladinskem centru, kjer bodo organizirali spoznavno srečanje aktivnih EU državljanov na spletni platformi s pričetkom ob 10. uri, 16. oktobra pa bodo nadaljevali s kulturno družabnim dogodkom. Prav tako se bodo v mesecu oktobru zvrstili še ostali dogodki po ostalih mladinskih centrih in sicer v Ljubljani, Murski Soboti, Trbovljah, Ravnah na Koroškem, Krškem in Črnomlju. V mesecu novembru bomo pričeli z izvajanjem drugega sklopa dogodkov in sicer delavnico oncepta EU državljanstva in demokratičnih pravic ter demokratično participacijo v lokalni skupnosti in dialog z lokalnimi odločevalci.

Sporočilo za javnost-pričetek lokalnih dogodkov-30-9-2020

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa