Mednarodni dan mladih 2022

Ob mednarodnem dnevu mladih Mladinska mreža MaMa, mrežna organizacija mladinskih centrov v Sloveniji, izpostavlja pomembnost medgeneracijskega sodelovanja. Pomembnost gradnje povezav, odpiranja dialoga in sodelovanja med generacijami izpostavljajo prav mladi, na vseh dogodkih, organiziranih s strani mladih ali za mlade.

Mladi najmočnejšo potrebo po medgeneracijskem sodelovanju zaznavajo na področju zelenega prehoda. Mladi, ki so na področju trajnosti in boja proti podnebnim spremembam dobro informirani, so na dogodkih izvedenih v teku evropskega leta mladih izpostavili, da je informiranje starejših in sodelovanje z njimi ključno za vzpostavitev trajnostnih, zelenih praks. Starejše generacije namreč posedujejo moč, za udejanjanje inovativnih idej mladih. To odseva tudi sporočilo Združenih narodov, da je za doseganje ciljev trajnostnega razvoja potrebno izkoristiti polni potencial vseh generacij.

V letu 2022, evropskem letu mladih, Mreža MaMa v sodelovanju z mladinskimi centri in drugimi (mladinskimi) organizacijami po vsej Sloveniji organizira različne tipe dogodkov, s katerimi podpira mlade in jim omogoča priložnosti, da se sliši njihov glas. V 20 dogodkih, izvedenih v prvi polovici leta je več kot 600 aktivnih mladih izpostavilo probleme in izzive, ki jih kot mlade osebe zaznavajo v družbi, in podalo predloge, kako jih nasloviti ter tako oblikovati skupno prihodnost Slovenije in Evrope. Na dogodkih so identificirali že več kot 80 izzivov in oblikovali 50 predlogov za izboljšanje specifičnih problematik ter dokazali, da imajo svoj glas, ki ga pogumno izražajo v dialogu z odločevalci. Eni izmed bolj pomembnih tematik, ki jih mladi izpostavljajo v okviru dogodkov, sta duševno zdravje, pri čemer si želijo večjega poudarka, ozaveščanja in destigmatizacijo, ter okolje in trajnost, kjer si želijo aktivnejše politike in ukrepe države.

V drugi polovici leta bod o organizirali še več dogodkov, ki bodo mladim omogočili, da izrazijo in uresničijo svoje ideje ter se pri tem povezujejo z različnimi generacijami. Med drugim bodo v mesecu avgustu, septembru in oktobru v organizaciji s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in mladinskimi centri izvedli še šest dogodkov, in sicer v Rogaški Slatini, Sežani, Jesenicah, Črnomlju, Krškem in Ljubljani, kjer bo oktobra potekal mladinski dialog z Evropskim komisarjem Janezom Lenarčičem. V sklopu regijskih posvetov za pripravo nacionalne Resolucije o programu za mladino, ki jih organizirajo v sodelovanju z Uradom RS za mladino, se bodo ti odvili še v Črnomlju, Ravnah na Koroškem Škofji Loki in Postojni. V novembru bo potekala nacionalna konferenca z resornim ministrom, kjer bodo mladi dobili priložnost, da svoje dobre prakse iz lokalnega okolja predstavijo tudi širše. Poleg dogodkov bo septembra
pod sloganom »Križišče mladosti« začel delovati tudi prenovljen portal Mlad.si, ki združuje mlade, mladinski sektor in odločevalce.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa