Mednarodni projekti – izraz interesa za članice Mreže MaMa

Za večje vključevanje članic Mreže MaMa v mednarodne aktivnosti, projekte in v mednarodno mladinsko delo ter z namenom priprave kvalitetnih mednarodnih mladinskih projektov, pripravljamo prijavo 2-stopenjskega tečaja usposabljanja za članice, ki na mednarodnem mladinskem področju še niso aktivne, oziroma na tem področju še nimajo veliko izkušenj in si to želijo.

Projekt »Find your way to internationality!« bomo prijavili na prvi prijavni rok v letu 2016, torej 2.2.2016.

S tem namenom vas vabimo k sodelovanju in k izrazu interesa za sodelovanje v projektu.

Na to temo bomo spregovorili tudi na našem 2. MaMa Coworkingu, 15.12., od 10. do 15. ure, v Acceleration Business City Hub (BTC City, Hala D).

Projekt ima inventiven koncept, ki vam ga na kratko predstavljamo v spodnjih vrsticah:

1. KORAK (junij 2016)

Izvedba 8-dnevnega mednarodnega seminarja za mladinske delavce v mesecu juniju 2016. Na seminarju se bodo udeleženci med sabo spoznali in si poiskali primerne mednarodne partnerje. Po osnovnem spoznavanju bodo udeleženci prejeli potrebna znanja za izvajanje akcij, ki so na razpolago v programu Erasmus+. Na podlagi interesa ter vsebinskih idej se bodo oblikovale mednarodne projektne skupine, ki bodo v zadnjih dneh seminarja s podporo trenerjev pripravile in osnovale svoj projekt (število projektov bo zastavljeno naknadno na podlagi analize potreb in želja zainteresiranih organizacij).

2. KORAK (junij – oktober 2016)

Mentorska podpora (pomoč pri pripravi kvalitetne razpisne dokumentacije) in motiviranje mednarodnih projektnih skupin preko spletnih komunikacijskih orodij z namenom prijave pripravljenih projektnih idej na prijavni rok 4.10.2016.

3. KORAK (januar 2017)

Izvedba 8-dnevnega tečaja usposabljanja za mladinske delavce v mesecu januarju 2017 z namenom priprave na kvalitetno izvedbo pripravljenih projektov. Na tečaju usposabljanja bodo udeleženci poleg pridobivanja osnovnih znanj projektnega managementa imeli tudi priložnost pripraviti natančen načrt izvedbe zadanega (odobrenega) projekta in tudi testirati predvidene aktivnosti na ostalih udeležencih z namenom pridobivanja dodatnih mnenj in idej za kvalitetnejšo izvedbo. V kolikor kateri od prijavljenih projektov ne bo sprejet, bo tista projektna skupina nadgrajevala svojo projektno idejo.

4. KORAK (februar – junij 2017)

Aktivno spremljanje izvajanja projektov s strani trenerjev z namenom morebitnih prilagoditev in evalvacije.

Pričakuje se, da se bodo v vseh korakih udejstvovale iste osebe – mladinski delavci.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa