“Mednarodno mladinsko delo je pomembno za posameznika, organizacijo in lokalno skupnost!”

V ponedeljek, 19. februarja 2018, je Mreža MaMa izvedla usposabljanje projekta MLADIM v okviru modula: Mednarodno mladinsko delo. Tokrat smo se srečali v prostorih naše ljubljanske članice, Mladinske postaje Moste.

Udeleženci usposabljanja so pridobili teoretična znanja s področja mednarodnega mladinskega dela, ki vključuje učenje mladih v medkulturnem okolju. Uvodni del je zajemal vprašanje, zakaj je mednarodno mladinsko delo pomembno za posameznika, organizacijo in lokalno skupnost. Za kakovostno izvedene mednarodne mladinske projekte je osnovna poznavanje potreb in želja zanje. Na usposabljanju so udeleženci lahko pobliže spoznali možne vire financiranja mednarodnih projektov ter definiranje primernih partnerjev za lastno organizacijo. Koristen del delavnice je bilo delo v skupinah, kjer so udeleženci razmišljali o različnih “kaj, če….?” primerih, ki se lahko pojavijo pri partnerskem sodelovanju.

V nadaljevanju delavnice so se udeleženci seznanili s fazami projektnega načrtovanja ter s pripravo projektne dokumentacije. Pomemben del usposabljanja je predstavljalo tudi iskanje inovativnih ter kreativnih načinov diseminacije projektnih rezultatov ter priprava kvalitetnega modela evalvacije.

Suzana, udeleženka: “Usposabljanje se mi je zdelo zelo koristno. Prejela sem veliko novih informacij, ki jih bom lahko uporabila v prihodnje. Najbolj se mi je zdel koristen del izpolnjevanja razpisne dokumentacije za prijavo Erasmus+ programov.

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve neizkušenim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa