Mednarodno mladinsko delo polno priložnosti

Mreža MaMa skupaj s Finsko mrežo mladinskih centrov in mrežo mladinskih centrov iz Estonije sodeluje v projektu strateškega partnerstva Ersmus + Mladi v akciji, pod naslovom Boost your possibilities. Glavni namen projekta, ki traja 24 mesecev je raziskovanje učinkov mednarodnega mladinskega dela in možnosti mednarodnih aktivnosti.

Ker pa je za vsak projekt najpomembnejše načrtovanje smo se med 9. in 12. marcem predstavnice iz Slovenije udeležile Kick off seminarja na Finskem. Brez dvoma in z velikim veseljem smo obule škornje in se odpravile na sever Finske v Kojotsko finsko gorovje (videle smo tudi severni sij), kjer smo načrtovale aktivnosti dvoletnega projekta. Mreža MaMa je v projektu kot nacionalni koordinator, Celjski mladinski center in MC Zagorje ob Savi sta lokalna koordinatorja, specialistka za mladinsko delo prihaja iz Mladinskega centra dravinjske doline, raziskovalka pa s Filozofske fakultete v Mariboru. Stabilna in trdna ekipa bo dve leti skupaj delala na projektu in o vseh aktivnostih vas bomo sproti obveščali.

Pomembno pa je, da ob koncu projekta damo javnosti glavno sporočilo in sicer, da mednarodno mladinsko delo pripomore pri zaposlovanju in zaposljivosti posameznika ter da to le ni zgolj »mladinski turizem«, ampak že skoraj pomemben element vsake organizacije, ki pušča sledi v organizaciji in tudi širši okolici.

Maja Hostnik, Mreža MaMa

V nadaljevanju si preberite vtise slovenske delegacije na Finskem:

MCDD z MMD od leta 2006

Priložnost sodelovanja v strateškem partnerstvu s Finsko in Estonijo na nacionalni ravni nam v Mladinskem centru Dravinjske doline pomeni veliko. Smo namreč zasebna mladinska organizacija, ki je na področju mednarodnega mladinskega dela aktivna od leta 2006. Naša angažiranost in izvajanje projektov so nam prinesli ogromno izkušenj, na podlagi katerih smo lahko vidno gradili naše dejavnosti, širili spekter mladih in vidnost organizacije. Poleg naštetega nam je mednarodna mobilnost prinesla tudi ideje za nove projekte in program Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, na katerega smo še posebej ponosni in daje posebno dimenzijo naši organizaciji. Kot aktivna mladinska organizacija z veseljem spodbujamo mlade k udeležbi, jim svetujemo pred odhodom v tujino in spremljamo njihov razvoj. Tega jim izkušnja v tujini (ne glede trajanje) vedno veliko prinese. Predvsem pozitivne energije in idej za nadaljnjo vključenost v mladinsko delo. In to je ključno.

Zaradi stalnega pomanjkanja kadra za konkretne analize pa nam vključitev v Boost your possibilities v prihodnjih dveh letih predstavlja naslednjo (veliko) stopnico. Od projekta pričakujemo, da bo dal konkretne rezultate (in ne le iskric v očeh), ki nam bodo kot podlaga služili pri konkretiziranju in uveljavljanju našega truda na mednarodnem področju v prihodnosti.

Laura Krančan, MCDD

Informacije morajo do mladih

Mladinski center Zagorje (MC ZOS) je v omenjenem projektu partner z najmlajšim »stažem«, vendar ne tako malo izkušnjami na področju mednarodnega mladinskega dela. V projekt strateškega partnerstva z mrežo finskih in estonskih mladinskih centrov se je MC ZOS vključil z namenom krepitve pomena neformalnega izobraževanja ter informiranja o možnostih mednarodne mobilnosti med mladimi.

Kot del nacionalne povezave v projektu, bo MC ZOS prevzel predvsem področje povezovanja mladinskega centra z institucijami osnovnega in srednjega šolstva v lokalnem okolju. MC ZOS sicer od leta 2012 redno gosti prostovoljce Evropske prostovoljne službe, ki se redno vključujejo tudi v pouk na osnovnih šolah in Srednji šoli Zagorje. MC ZOS z veseljem sodeluje pri projektu, ki lahko v majhno lokalno okolje doprinese veliko pozitivnega- tako na strani mladinskih delavcev in prostovoljcev, ki delujejo v MC ZOS, ostale javnosti, kot tudi vseh tistih mladih, ki morda paleto možnosti, ki jih ponuja mednarodno mladinsko delo, niti še ne poznajo. Povezovanje in sodelovanje med mladinskimi centri in formalnimi institucijami se nam zdi pomembno, saj na ta način lahko mladim omogočimo razvoj njihovih potencialov in jih s tem spodbudimo k aktivnemu državljanstvu.

Tjaša Poljc, MC Zagorje

V Celju v MMD vključili že več kot 1500 mladih

Celjski mladinski center ima že več kot 10 let izkušenj na področju mednarodnega mladinskega dela. S svojim delom smo omogočili že več kot 1500 mladim in mladinskim delavcem, da so pridobivali in krepili kompetence projektih mobilnosti. V okviru projekta strateškega partnerstva Boost your possibilities, ki ga izvajamo skupaj s partnerji iz Estonije in Finske, bo Celjski mladinski center svoje več kot deset letne izkušnje z mednarodnim mladinskim delom sestavil v študijo učinkov.

Tovrstno delo in raziskava nam bo omogočala, da se pri pripravi Lokalnega programa za mladino v Mestni občini Celje sklicujemo za izsledke raziskave in tako končno podkrepimo naše delo in učinke našega dela s konkretno študijo, ki nam bo omogočala dobro podlago pri razvijanju vsebin v našem centru. Hkrati bo projekt omogočil tudi razvijanje mreže partnerstev, v okviru katerih bomo ustvarjali nove mednarodne zgodbe in omogočili še več mladim pridobivanje kompetenc, veščin in izkušenj v tujini, katere učinke bomo končno lahko ubesedili.

Sonja Majcen, Celjski mladinski center

Raziskovanje zelo pomemben element mladinskega dela

Sestanku projektne skupine sem se pridružila tudi sama kot ena izmed sociologov in sociologinj Oddelka za sociologijo Filozofske fakultete v Mariboru, ki smo v zadnjem obdobju izvedli dve najobsežnejši raziskavi mladih v Sloveniji (2010 in 2013). O našem delu pričata celoviti raziskovalni poročili, obe dosegljivi na spletu: http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/slike/mladina_2010/Mladina2010-2.pdfin http://www.fes.hr/E-books/pdf/Study-final%20web.pdf.

Doslej z Mrežo MaMa nismo neposredno sodelovali, zato nas navezava delovnih stikov še posebej veseli. Na Finskem smo se lahko seznanili s projektom kot celoto, dobili smo vpogled v delo partnerjev sodelujočih držav, prav tako pa smo imeli možnost spoznati aktivno delujoče mladinske klube v Sloveniji, vključene v projekt.

Veselilo nas bo, če bomo lahko priskočili na pomoč v izvedbi tistega dela projektnih aktivnosti, s katerimi so načrtovani dokumentiranje, analiza in evalvacija doslej že izpeljanih ali tekočih projektov mednarodnega sodelovanja na področju mladinskega dela, implementacija ter analiza anketnih vprašalnikov ter intervjujev udeležencev le-teh in izvajalcev programov.

Sodimo, da je promocija the oblik mladinskega delovanja potrebna ne le kot dokument, ki bo predstavil že opravljeno delo, temveč je hkrati pogoj za njihov uspešen razvoj. Srečanje na Finskem je začrtane naloge konkretiziralo in usmerilo, spoznali smo se in vzpostavili osnovo za skupno delo v projektu. Hvala za to priložnost.

dr. Marina Tavčar Kranjs, Filozofska fakulteta Maribor

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa