Ministri za mladino sprejeli sklepe o državljanskih prostorih

Danes je potekalo zasedanje Sveta ministrov EU za mladino, ki mu predseduje ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec. Ministri so sprejeli resolucijo o rezultatih osmega cikla mladinskega dialoga EU, s katero želijo zagotoviti, da bodo rezultati osmega cikla potrjeni ter da bodo na njihovi podlagi nadalje ukrepali vsi deležniki, vključeni v mladinske politike. Ob tem so sprejeli tudi resolucijo Sveta o delovnem načrtu za strategijo EU za mlade (2022–2024), ki vsebuje prednostne naloge in ukrepi, ki jih prihodnja tria predsedstev nameravata izvesti v obdobju 2022-2024.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je ob tem izpostavila: »Pozivamo vse deležnike naj okrepijo proces mladinskega dialoga. Izvajanje strategije EU za mlade v zadnjih nekaj letih smo pregledali, zdaj pa se moramo zazreti v prihodnost in določiti prednostne naloge strategije za prihodnja leta. Zato se slovensko predsedstva močno zavzema za zakonodajno potrditev Evropskega leta mladih, ki bo spodbudilo aktivno participacijo mladih in strukturni dialog z mladimi.«

Slovensko predsedstvo ZA GLAS MLADIH z državljanskimi prostori
Ker je glas mladih pomemben, so ministri sprejeli sklepe o varovanju in ustvarjanju državljanskih prostorov za mlade, ki omogočajo smiselno participacijo mladih.  Prostori so bistveni za to, da se mladim omogoči participacija v družbi in uveljavljanje državljanskih svoboščin v smislu dostopa do informacij, izražanja mnenja ter zbiranja in združevanja. Sprejeti sklepi vsebujejo poziv državam članicam in Komisiji, naj podprejo ohranjanje in širitev teh državljanskih prostorov, hkrati pa prepoznajo in obravnavajo pasti pri aktivnostih mladih v prostorih kot so družbena omrežja.

Pomemben doprinos slovenskih predstavnikov
Na Svetu EU je predsednik Mladinskega sveta Slovenije, Miha Zupančič, predstavil zaključke Evropskega mladinskega dialoga in glavne poudarke Evropske mladinske konference, ki je potekala konec septembra v Mariboru. V okviru osrednje razprave je ministre nagovoril tudi dr. Tomaž Deželan, profesor in strokovnjak na področju mladinskih politik in participacije mladih.

Neformalni mladinski zajtrk z mladimi tudi z Pirati plastike iz Slovenije
Pred zasedanjem Sveta je zjutraj poteka neformalni mladinski zajtrk, na katerem so različni deležniki na področju mladine v luči Evropskega mladinskega dialoga in Evropskega leta mladih 2022 razpravljali o celostnih mladinskih politikah. Neformalni mladinski zajtrk je vodila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simona Kustec. Barve slovenske mladine pa so zastopali tudi predsednik Mladinskega sveta Slovenije, Miha Zupančič ter Ajša Hadžirić in Žiga Košir, dijaka vključena v projekt Pirati plastike. Pirati plastike so izjemno uspešen projekt Slovenije, Portugalske in Nemčije, ki združuje mlade in jih povezuje z znanostjo in trajnostnim pristopom. Na zajtrku so bili  prisotni tudi ministri in predstavniki mladih Portugalske, Francije in Češke. Poleg predstavnikov držav so se neformalnega mladinskega zajtrka udeležile tudi komisarka za mladino, Mariya Gabriel ter generalna direktorica za področje mladine Evropske komisije, Themis Christophidou. Prisotni pa so bili tudi predstavniki Evropskega mladinskega foruma, Evropske podeželske mladine in Evropske dijaške organizacije.

Foto in video gradiva iz zasedanja so na voljo na: https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20211129-education-youth-culture-and-sport-council-november-2021

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa