Mladi aktivno o aktivnem državljanstvu

V četrtek, 7. marca 2019, je ekipa Mreže MaMa v ABC Hub-u uspešno izvedla uvodni dogodek projekta Vsi smo EU – Dialog mladih, na katerem sta sodelovala dva gosta – družbena aktivista, bloger Roni Kordiš (@had) in predsednica Društva Parada ponosa, Simona Muršec.

Uvodoma je Kamal, koordinator projektov na Mreži MaMa, predstavil projekt Vsi smo EU, njegove namene, cilje in potek. Sledil je uvodni nagovor naše direktorice, Maje Hostnik in predsednice Mladinskega sveta Slovenije, Anje Fortuna.

»Gre za projekt strukturiranega dialoga oziroma po novem mladinskega dialoga, s katerim bomo na Mreži MaMa skušali tudi letos mlade nagovoriti k aktivnemu državljanstvu in udeležbi na prihajajočih evropskih volitvah. Veseli me, da je del projekta tudi Mladinski svet Slovenije, ki je koordinator strukturiranega dialoga na nacionalni ravni.« je o projektu uvodoma povedala Maja Hostnik.

»Tudi mene veseli, da je Mladinski svet Slovenije del projekta Vsi smo EU. Všeč mi je, da je projekt zasnovan tako, da se o aktivnem državljanstvu ne pogovarjamo samo pred evropskimi volitvami, temveč so aktivnosti projekta načrtovane tudi po volitvah.« je dodala Anja Fortuna.

V nadaljevanju smo skupaj z mladimi razpravljali o družbenih omrežjih kot orodju pri spodbujanju mladih k participaciji in aktivnemu državljanstvu. Med drugim je bilo govora tudi o nezainteresiranosti mladih za politično participacijo, a smo skozi pogovor prišli do spoznanja, da morda mladi le niso tako apatični – kar nenazadnje dokazuje tudi udeležba na tovrstnih dogodkih – temveč se zgolj izražajo in participirajo na drugačne načine. »Mladi potrebujejo agoro, potrebujejo prostor, v katerem bo njihov glas slišan.« je na dogodku izpostavil gost Roni Kordiš, ki meni, da problem morda tiči predvsem v pokroviteljski drži odraslih, zaradi katere ideje mladih niso upoštevane.

 

Na dogodku smo se pogovarjali tudi o možnih ukrepih za povečanje interesa mladih za aktivno državljanstvo. Eden od teh je na primer uvedba vzgoje za državljanstvo v šole, saj mladi pogosto niso seznanjeni z osnovnimi pojmi, ki se nanašajo na demokratično ureditev države in volilni sistem. Te bi bilo potrebno predstaviti na mladim prijazen in razumljiv način.

Celoten dogodek je bil osnovan na dialogu mladih, na katerega smo se še posebej osredotočili v drugem delu dogodka. Udeleženci so se razdelili v štiri skupine, v katerih so se pogovarjali o vprašanjih, ki bi jih zastavili bodočim evropskim poslancem. Vprašanja mladih so se osredotočala predvsem na teme okolja, stanovanjske problematike in vključevanja mladih v delovanje političnih struktur. Skupaj smo zbrali tudi koristne predloge, s pomočjo katerih bodo mladi lahko spodbudili svoje vrstnike, prijatelje in ljudi v svoji okolici k udeležbi na prihajajočih volitvah v Evropski parlament, 26. maja 2019.

Ne zamudite: Prvi lokalni dogodek projekta, na katerem bodo mladi lahko svoja vprašanja zastavili aktualnim poslancem v Evropskem parlamentu (Romani Tomc, Milanu Zveru in Lojzetu Peterletu), sledi že prihodnji teden v petek, 15. marca 2019, v Novem mestu. Več

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa