Mladi moramo biti vključeni in upoštevani na vseh ravneh

V prejšnjem tednu je potekalo peto regijsko posvetovanje za pripravo Resolucije o nacionalnem programu za mladino, in sicer v Mladinskem centru Prlekije, na katerem so mladi izpostavili potrebo po vključevanju in upoštevanju mladih na vseh ravneh in predlagali ustvarjanje delovnih skupin sestavljenih iz mladih in odločevalcev, ki bi se redno srečevali tako na lokalni kot tudi na nacionalni ravni.

45 mladih udeležencev je najbolj izpostavilo tematike okolja, trajnosti in kulture. Opozorili so na problem hitre mode in predlagali spodbujanje krožnega gospodarstva in uporabo lokalno pridelane hrane. Na področju kulture so predlagali uvedbo štipendij za umetniške poklice, višja nadomestila za samozaposlene v kulturi, status mladega kulturnika in več financiranja kulturnih ustanov, tudi na lokalni ravni. Na področju izobraženja so mladi izrazili željo po več življenjskih vsebinah, kot tudi željo po pouku v naravi. Na področju zaposlovanja in podjetništva so opozorili na razlikovanje in odnos med mladimi in starejšimi zaposlenimi ter predlagali zvišanje minimalnih plač. Na področju bivanjskih razmer so, tako kot že na preteklih posvetih, opozorili na pomanjkanje stanovanj in na njihovo previsoko ceno – zato so predlagali uvedbo davka na prazna stanovanja. Na področju zdravja in dobrega počutja mladih so izpostavili pomen ozaveščanja o duševnem zdravju in izrazili željo po drugačnem sistemu ocenjevanja v šolah, saj to lahko zelo negativno vpliva na njihovo duševno zdravje. Na področju mladih, družbe in mladinskega sektorja so izpostavili potrebo po vključevanju in upoštevanju mladih na vseh ravneh in predlagali ustvarjanje delovnih skupin sestavljenih iz mladih in odločevalcev, ki bi se redno srečevali tako na lokalni kot tudi na nacionalni ravni. Opozorili so tudi na problem centralizacije, mladi iz ruralnih območij namreč posledično nimajo toliko priložnosti.

Prvič je bil na regijskih posvetih izpostavljen problem brezdomstva – izpostavili so tudi konkretne rešitve za spopadanje s tem problemom, in sicer ustanovitev dnevni centrov za brezdomne osebe, kjer bi jim bi bila nudena prehrana, psihosocialna pomoč in krepitev življenjskih kompetenc za izhod iz brezdomstva.

Ker je temeljni cilj NPM zagotoviti medsektorsko usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi, so se posveta udeležili tako predstavniki lokalnih skupnosti kot nacionalnih institucij. Dialog z mladimi pa so vzpostavili svetovalka na Uradu RS za mladino Nataša Lombergar, predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marija Brodnik LodewijkGorazd Gruntar, Darko Simončič in Slavica Završnik, županja občine Ljutomer mag. Olga Karba. Dialogu so se pridružili še predsednik Razvojnega sveta pomurske regije in župan občine Razkrižje Stanko Ivanušič, predstavnica gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer prof. Karmen Stolnik in pa nova poslanka v državnem zboru za Pomurje Sara Žibrat, ki je povedala: »Vodilo »Nič o mladih brez mladih« mora tudi v prihodnje ostati vodilo najrazličnejših politik, ki urejajo naše življenje – od izobraževanja, zaposlovanja, okoljevarstva, kulture in stanovanjske politike.«

Sledi še sedem regijskih posvetov za pripravo NPM. Naslednji bo že 16. maja v Novem mestu, nato pa se ekipa mladinskih delavcev, ki pod okriljem Mreže MaMa vodijo posvete, seli še na Ravne na Koroškem, v Maribor, Postojno, Koper, Črnomelj in Kamnik.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa