Mladi o statistiki – Statistika o mladih

V sredo, 22.10.2014, smo se zaposleni na Mreži MaMa udeležili že 24. Statističnega dneva na Brdu pri Kranju, ki sta ga organizirala Statistični urad Republike Slovenije in Statistično društvo Slovenije. Letošnje leto je Statistični urad praznoval svojo 70 obletnico in morda le ni naključje, da so ravno ob tej obletnici namenili temo prav mladim. Letošnji posvet je nosil naslov »Mladi o statistiki – Statistika o mladih«, ki zelo jasno označuje temo in rdečo nit posveta.

Pozdravni in uvodni nagovor v posvet sta imela dr. Andrej Blejec, predsednik Statističnega društva Slovenije in Genovefa Ružič, generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), ki sta izpostavila pomen institucij, ki se ukvarjajo z zbiranjem in obdelavo podatkov, zakaj je pomembna politična nepristranskost, s katerimi izzivi se soočajo pri svojem delu in kakšne spremembe si želijo v prihodnje. Uvodni nagovor je imel tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Skozi lastno izkušnjo predmeta statistike na fakulteti je ponazoril izzive in strahove glede uporabe in razumevanja statističnih podatkov med mladimi in na sploh, pohvalil nekatere osebe in oba organizatorja za uspešno in kvalitetno delo v preteklosti ter nekatere spodbudne besede za prihodnost.

Za nagovorom predsednika Republike Slovenije se je pričela razprava, ki je bila razdeljena na dva sklopa: v prvem so predstavniki mladih razpravljali o uporabi podatkov, njihovi interpretaciji, tipih in načinih grafičnih upodobitev, kateri statistični produkti so uporabni in katere bi bilo potrebno izboljšati. Drugi sklop pa je bil namenjen odločevalcem in ustreznim institucijam ter raziskovalcem, kako naj zbirajo in uporabljajo podatke o mladih za pripravo strategij in ukrepov, je teh podatkov dovolj, kako so dosegljivi ter drugo.

Uradna statistika po meri mladih

Prvo okroglo mizo, poimenovano »Uradna statistika po meri mladih«, je vodil Žiga Vavpotič, pobudnik projekta Simbioz@, član Sveta vlade RS za mladino, direktor podjetja Global DramVision. Njegovi gostje so bili Jan Peloza, predsednik mladinske zveze Brez izgovora in Evropske mladinske zveze za alkoholno politiko, Katja Prevodnik, mlada raziskovalka na Fakulteti za družbene vede, mag. Marija Paladin, soustanoviteljica bloga Udomačena statistika, Aljaž Vindiš, načrtovalec vidnih sporočil in infografik ter Matic Bitenc, direktor podjetja Toshl.

Na začetku je Katja Prevodnik na primeru predstavila uporabo statističnih podatkov na primeru metodoloških raziskovanj in sicer na primeru uporabe interneta v primerjavi med Slovenijo in Dansko. Aljaž Vindiš je na drugi strani predstavil vlogo in način uporabe statističnih podatkov v medijih in sicer kako smo lahko inovativni pri prikazu realnega stanja na podlagi zbranih statističnih podatkov in kako se ti podatki, ki z infografikami dajejo jasno sliko določenega problema, lepo dopolnjujejo z napisanim in dodajo še večjo sporočilno vrednost besedilu.

Moderator in gostje so se spraševali in iskali odgovore na vprašanja, kako mladi gledamo na statistiko, kako jo uporabljamo oziroma jo želimo uporabljati, kaj nam povedo podatki, zakaj mladi potrebujemo statistiko in kakšni so načini uporabe v praksi ter kdo so uporabniki? Dotaknili so se tem o verodostojnosti in načinih uporabe statističnih baz podatkov, kakšna so etična pravila sporočanja in predstavitve analiz, uporabnost statistike v vsakdanjem življenju, kako izboljšati uporabniško storitev baz podatkov. Skozi celoten pogovor z gosti so na okrogli mizi sproti zapisovali predloge in konstruktivne kritike za nadgradnjo sistemov delovanja na SURSu (posodobitev spletne strani, povezovanje obstoječih baz v eno centralno bazo podatkov, principi pridobivanja podatkov, pobude za sodelovanje na področjih zbiranja, analiziranja in grafične obdelave podatkov).

»Uradna statistika – država in ukrepi, povezani z mladimi«

Druga okrogla miza z naslovom »Uradna statistika – država in ukrepi, povezani z mladimi«, ki jo je vodil dr. Miran Lavrič, profesor na Filozofski fakulteti v Mariboru, je bila usmerjena v pogovor o načinih rabe podatkov, za kaj oziroma za koga so podatki pomembni na nacionalnem nivoju, ustvarjanje zgodb s podatki in korelacija do priprave analiz, konteksti uporabe in zlorabe statističnih podatkov in analiz. Gostje iz stališča nacionalnega nivoja so bili Tea Jarc, predsednica Mladinskega sveta Slovenije, mag. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino, Damjana Košir, generalna direktorica, direktorata za trg dela in zaposlovanje, mag. Mirko Stopar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Stališče lokalnega okolja in konkretne uporabe podatkov sta predstavljali mag. Maja Hostnik, v.d. direktorja Mreže MaMa in dr. Daša Farčnik, asistentka na Ekonomski fakulteti. Izpostavili sta pomen statističnih podatkov in analiz za reševanje lokalnih fenomenov in situacij, ki se v lokalnem okolju odvijajo. Maja Hostnik je skozi prikaz na enem izmed mladinskih centrov (članice Mreže MaMa) predstavila konkretni primer uporabnosti podatkov ter izpostavila, da mladinsko delo v mladinskih centrih zagotavlja stalen priliv svežih informacij iz terena in da se v mladinskih centrih mladi zelo hitro soočajo z uporabo različnih podatkov, tudi statističnih, saj jih uporabljajo pri prijavi na različne evropske razpise in pripravi strategij za mlade ter primerjavi podatkov in trendov svoje regije in drugih regij.

Na koncu so gostje predstavili po en primer konkretne uporabe statističnih podatkov, ki so bili ključni za dosego nekega cilja (npr. sprememba prepričanja pri odločevalcih glede mladinskih politik) ter izpostavili nekatere manjkajoče, vendar zelo pomembne, sklope podatkov o mladih in drugih marginalnih skupinah. Pri tem je Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino izpostavil, da bi v Sloveniji morali meriti tudi indeks sreče, saj smo o analizah relativno srečna družba in to prepričanje še posebej močno vlada med mladimi.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa