Mladi poganjajo spremembe za Evropsko unijo prihodnosti

S prvim regijskim dogodkom v Ravnah na Koroškem smo zagnali projekt Young EU change-makers, ki ga z mladinskimi centri izvajamo ob podpori in sofinanciranju Evropskega parlamenta (EP). Marca bomo izvedli še devet regijskih dogodkov, na katerih bomo mlade ozaveščati o vplivu odločitev EP na njihova življenja in jih spodbujali k aktivnemu evropskemu državljanstvu. Zgradili bomo nacionalno mrežo mladih ustvarjalk_cev sprememb za EU prihodnosti.

Da morajo prav mladi poganjati spremembe za Evropsko unijo (EU) prihodnosti, so prepričani udeleženci in gostje prvega od desetih regijskih dogodkov v sklopu projekta Young EU change-makers. V sodelovanju z Mladinskim Zavodom Kompleks smo na Ravnah na Koroškem izvedli dogodek za mlade Mladost – nosilka EU sprememb, na katerem so se udeleženci srečali z evropskim poslancem dr. Klemnom Grošljem. Odprli smo razpravo o vplivih Evropskega parlamenta (EP) na njihova vsakdanja življenja in možnostih aktivne participacije pri oblikovanju njegove agende. Za interaktivnimi omizji pa so mladi razmišljali o izzivih mladih v Evropi in podali vizijo Evrope, ki si jo želijo v prihodnosti.

Dr. Klemen Grošelj je razložil, kaj vse počnejo evropske_i poslanke_ci ter kako potekajo njihovi dnevi glede na tedne, ki se delijo na tedne poslanskih odborov, političnih skupin, plenarnega zasedanja in dela v domači državi. »Dela imaš toliko, kolikor si ga narediš,« je dejal v komentar na to, da je vsakdanjik evropske_ga poslanke_ca vselej dolg in dinamičen, sploh če je ambiciozna_en in želi s svojim delovanjem izboljšati življenje tako širše evropske skupnosti kot vsakega posameznika.

Del razprave so posvetili politiki zaposlovanja mladih in novim oblikam delovnih razmerij. Razmišljati moramo o tem, kako mladim, ki so najbolj podvrženi tveganim zaposlitvam, ustvariti oblike zaposlitve, ki jim bodo omogočale več prostega časa za osebnostni razvoj in zasebno življenje, obenem pa zagotavljale socialno varnost, meni dr. Klemen Grošelj.

Poudaril je, da imajo politike, ki jih sprejema EP, velik vpliv na vsakdanje življenje mladih evropskih državljank_ov. Zato je izjemno pomembno, da mladi z udeležbo na volitvah evropskih poslank_cev vplivajo na sestavo EP. S spremljanjem razmer v EU ter podajanjem predlogov in zahtev za oblikovanje evropskih politik pa pomembno vplivajo na svojo prihodnost. »Mladi se morajo organizirati in odločevalcem jasno povedati, kaj hočejo. Druga možnost pa je, da gredo v politiko,« je dejal in dodal: »Zdi se, da je mladim demokracija samoumevna. To je znak da deluje.« Ni pa zagotovljena, saj izid volitev v EP lahko privede tudi do razkroja temeljnih demokratičnih načel. »Zato pojdite na volitve. Zdi se vam, da en glas ne šteje, ampak pri pravilu večinskega odločanja je lahko odločilen prav en glas,« je sklenil evropski poslanec dr. Klemen Grošelj.

Cilji projekta Young EU change-makers

Regijski dogodki, ki jih sofinancira EP, so namenjeni srečevanju mladih z evropskimi poslankami_ci. V neformalnem okolju in sproščenem vzdušju se bodo pogovarjali o tem, kakšna je vloga EP v evropski skupnosti, kako odločitve evropskih poslancev in sklepi EP vplivajo na življenja mladih in kakšne vse naloge prevzemajo evropske_i poslanke_ci. Mladi bodo izvedeli, kakšne priložnosti za osebnostni in karierni razvoj jim nudi EU. Utrdili bodo zavedanje o svojem neposrednem vplivu na prihodnost evropske skupnosti in okrepili svoje kompetence za aktivno evropsko državljanstvo.

Poleg tega bodo krepili svoje znanje o EU in EP ter ga preizkusili v kvizu. Spoznali bodo spletno platformo skupajsmo.eu – vseevropsko digitalno skupnost, ki nas, posameznice_ke in organizacije, spodbuja k aktivni vlogi v demokratični družbi. Ker je pomembno, da mladi soustvarjajo prihodnost Evrope in se njihov glas sliši, bodo podali tudi svoje mnenje o aktualnem stanju in predloge za spremembe v smer Evrope, kakršno si želijo v prihodnosti. Ideje in predloge bomo posredovali vsem novoizvoljenim evroposlankam_cem.

Na regijskih dogodkih bomo povabili mlade, da se vključijo v nacionalno mrežo mladih “change-makerk_jev”. V svojih lokalnih okoljih izvajale_i aktivnosti za spodbujanje k udeležbi na volitvah v EP in informiranje o EP. Da bodo “change-makerke_ji” opremljene_i s potrebnimi znanji in veščinami, se bodo aprila udeležile_i nacionalnega treninga na teme dezinformacij in lažnih novic, konceptov in tehnik aktivizma, organizacije dogodkov in drugih aktivnosti, javnega nastopanja in spletnega aktivizma.

Regijski dogodki z mladimi od 15. do 30. leta starosti.

Prijazno vabljeni k spremljanju regijskih dogodkov z mladimi, ki bodo potekali po vsej Sloveniji: 5. marca (ob 11.00) v Mladinskem centru Dravinjske doline (Slovenske Konjice), 15. marca v Mladinskem informativnem in kulturnem klubu Murska Sobota, 18. marca (ob 8.00) v Javnem zavodu za mladino, šport in turizem Ptuj, 22. marca (ob 12.00) v Zavodu Bob (Ljubljana), 22. marca (ob 11.20) v Mladinskem centru Krško, 25. marca (ob 11.20) v Zavodu O (Škofja Loka) in 29. marca v Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa