“Mladi se v dialogu z odločevalci počutijo bolj samozavestne in vključene…”

Evalvacijsko srečanje projekta Strukturirani dialog: Za družbene spremembe

V četrtek, 26.01. je v Ljubljani, v organizaciji Mladinske mreža MaMa in Mladinskega sveta Slovenije,  potekal evalvacijski dogodek projekta Strukturirani dialog: Za družbene spremembe. Dogodek je potekal v Mladinski postaji moste. Evalvacijskega srečanja se je poleg mladih in mladinskih delavcev, udeležil tudi državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade RS, Tadej Slapnik.

#sDialogPV

Dogodek, na katerem se je zbralo prek 35 mladih in mladinskih delavcev, je z uvodnim govorom otvorila mag. Maja Hostnik, direktorica Mladinske mreže MaMa, ki je izpostavila uvodno usposabljanje, organizacijo lokalnih dialogov z odločevalci, nacionalno konferenco in oblikovanje monitoring skupine. »Mreža MaMa bo tudi v prihodnje nadaljevala z aktivnostmi, ki naslavljajo aktivno participacijo in družbeno angažiranost mladih,« je sklenila.

Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije je izpostavil ključne prednosti projekta in izpostavil, da mladinske organizacije in organizacije za mlade, ravno s tovrstnimi dogodki najbolj aktivno ustvarjajo pogoje in oblikujejo platforme za jasno izražanje mladih in povečanje njihove participacije.

Ekipa Mreže MaMa je program zastavila tako, da so zbranim v uvodu predstavili tako teoretično podlago projekta Strukturirani dialog, kot podrobnosti vsakega koraka izvedbe. V okviru uvodnega usposabljanja je bilo vključenih 24 mladinskih delavcev pod 30 let, v okviru lokalnih posvetov v 16 različnih lokalnih okoljih v Sloveniji, pa kar 303 mladi in 57 mladinskih delavcev pod 30 let. Na enem izmed lokalnih dialogov, v novomeškem LokalPatriotu, se je z mladimi pogovarjala tudi, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. Na nacionalni konferenci oziroma strukturiranemu dialogu  predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja in mladih, pa smo združili 148 mladih in 45 mladinskih delavcev. Glavna tema trenutno aktualnega cikla Strukturiranega dialoga so kompetence, ki jih mladi potrebujejo, da bi uspeli v vključujočih družbah.

Mladi so v okviru Strukturiranega dialoga Za družbene spremembe debatirali v okviru 4 temin zanje oblikovali tudi ukrepe in pobude, ki jih je na evalvacijskem srečanju komentiral državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade RS, Tadej Slapnik.

Pogovor z državnim sekretarjem v kabinetu predsednika Vlade RS, Tadejem Slapnikom

Glede mladih in podjetništva je z namenom povezovanja struktur mladinskih centrov omenil mrežo za socialno podjetništvo, hkrati pa je državni sekretar opozoril tudi na aktivnosti na področju vzpodbujevalnikov, spodbujanja podjetnosti, digitalizacije in vključitev mladinskih organizacij.  O zaposlovanju mladih je državni sekretar jasno poudaril ključnost v oblikovanju in spodbujanju ukrepov za trajno zaposlovanje mladih. Predstavil je idejo krovnega sklada za nevladne organizacije, omejevanje prekarnega dela in aktivno delo na področju samozaposlenih mladih. Temo vključujoče družbe je državni sekretar povezal z aktivno participacijo in delom na različnih plasteh ter usklajevanjem vseh resorjev. Pravi, da se vrzeli, ki nastajajo na tem področju spreminjajo in zapolnjujejo na dolgi rok in tako si prilagojene tudi aktivnosti. Glede opolnomočenja mladinskega sektorja pa je državni sekretar poudaril, da je glede financiranja tako, da je tudi Urad RS za mladino z razpisom “Spodbujanje aktivnega državljanstva za večjo zaposlenost mladih 2016-2018,” naslavljal ravno to dilemo, so pa spodbude in vzvodi, ki kažejo na delo v tej smeri, že začrtani. Državni sekretar je v pogovoru omenil in napovedal tudi tematsko vladno sejo, na temo mladih.

Evalvacija in oblikovanje monitoring skupine

Zbrani so po odmoru, tako individualno kot v skupinah, nadaljevali z evalvacijo posameznih faz projekta. Identificirali so prednosti in slabosti projekta, ki so jih morali tudi argumentirano predstaviti. Ugotovili so, da bi lokalni dogodki lahko imeli močnejšo komunikacijsko podlago, predvsem pa so se evalvatorji poenotili v prepričanju, da so tovrstni dogodki nujno potrebni, saj je niz 16 lokalnih dogodkov po njihovem “dokazal, da se mladi v dialogu z odločevalci počutijo bolj samozavestne in vključene, ko lahko sodelujejo pri odločanju o področjih, ki se jih zadevajo.”

NACIONALNA KONFERENCA: vključenih 148 mladih in 45 mladinskih delavcev

Namen evalvacijskega srečanja je bil oblikovati monitoring skupino, ki bo spremljala izvajanje definiranih ukrepov in pobud, ki so jih mladi oblikovali v sklopu vseh 16 lokalnih posvetih in na dialogu s predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem.

Monitoring skupina bo skrbela, da bodo predlagani ukrepi in pobude v naslednjem letu izpostavljeni na primeren način, hkrati pa bosta Mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije poskrbela tudi za enotno monitoring platformo, ki bo izpostavila ukrepe, ki so prioritetni in ključni za razvoj področja mladih.Monitoring skupino bo predvidoma potrdila tudi Nacionalna delovna skupina za Strukturirani dialog.

LOKALNI DOGODKI: vključeni 303 mladi in 57 mladinskih delavcev pod 30 let

Kaja(24 let), je o dogodku povedala: “Vesela sem, da smo bili tisti, ki smo projekt ustvarjali, povabljeni tudi na to evalvacijsko srečanje. Veliko sem izvedela predvsem o tistih korakih, ki jih izvajalci nismo izpeljali najbolje, saj je delo potekalo precej kritično in vesela sem, da je bilo tako, saj lahko le tako postanemo še boljši.”

Projekt je podprt s strani programa Erasmus+ Mladi v akciji, pri čemer gre za široko področje povezovanja mladih na lokalni ravni z namenom vplivanja na odločevalce na nacionalnem nivoju.

Foto: Tylen Mucik

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa