“Mladi smo prihodnost. Smo pa mladi tukaj in zdaj!”

… to je bilo jasno in glasno sporočilo mladih evropskim odločevalcem na Evropski mladinski konferenci (EUYC), ki je potekala med 25. in 28. marcem v Bukarešti. Svetu Evropske unije v prvi polovici leta 2019 namreč predseduje Romunija, kar sovpada tudi z začetkom izvajanja nedavno sprejete resolucije Sveta o strategiji EU za mlade za obdobje 2019–2027.

Med romunskim predsedovanjem se je začel nov cikel dialoga med mladimi v EU in v družbi Mladinskega sveta Slovenije in Urada RS za mladino, je za veliko evropsko mizo sedla tudi Mreža MaMa. Na podlagi nekdanjega strukturiranega dialoga, usklajeno s cilji nove strategije, je bil cilj dialoga spodbujati izmenjavo med oblikovalci politik in mladimi Evropejci, ter vključitev mladih v relevantne politične diskurze.

Vroča tema, ki jo je predlagalo romunsko predsedstvo na področju mladih, se nanaša na povečanje prilagodljivosti mladih na izzive, ki jih prinaša prihodnost dela. Zbranih je bilo 250 mladih, predstavnikov mladih in članov evropskih institucij na področju mladine ter trga dela. Evropska konferenca je za tri dni postala platforma za razpravo, kjer so odločevalci in mladi skupaj odkrivali možnosti za izboljšanje oblikovanja politik v zvezi z aktualnimi spremembami in njihovim vplivom na delo, izobraževanje in splošno kakovost življenja mladih.

Glavni namen konference je bil predvsem vzpostavitvi povezave med dialogom EU o mladih in cilji, določenimi v strategiji EU za mlade (2019–2027), in sicer z neposrednim reševanjem ciljev, zlasti cilja št. 7 »Kakovostna zaposlitev za vse«. V EU je nedvomno bil dosežen napredek v zvezi z okrevanjem po gospodarski krizi. Kazalniki pa kljub temu kažejo, da nas čaka še kar nekaj dela, sploh med mladimi, ki niso zaposleni, se izobražujejo ali usposabljajo. Dohodkovna neenakost, kakovost zaposlitev, negotove delovne razmere ali tveganje revščine zaposlenih so pereča vprašanja, ki so visoko na dnevnem redu mladih in jih je zato treba celostno obravnavati.

Kje pa je tu prostor za kvalitetne zaposlitve mladih? Z izrazom kvalitetne zaposlitve mislimo predvsem na razvoj srednjeročnih in dolgoročnih delovnih mest, saj nanje vpliva več dejavnikov, kot so: podnebne spremembe in globalno segrevanje, potreba po ponovnem premisleku o izobraževalnih sistemih, povpraševanje po višjih spretnostih na trgu dela, demografske spremembe in staranje prebivalstva, napredek v tehnologiji in inovacijah ter povečanje globalnih vrednostnih verig, kjer je proizvodnja blaga in storitev razširjena po celinah.

Poleg delovnih skupin na področju 11 ciljev EU za mlade, je bil del konference namenjen dialogu mladih z odločevalci EU o vlogi mladih v Evropski uniji in o politikah ter programih EU o zaposlovanju mladih. Številni govorniki in panelisti so podprli aktivno vključevanje mladih v procese odločanja in pri zaposlovanju poudarili strategije v zvezi s prihodnostjo dela ter opredelili trenutne težave, s katerimi se mladi srečujejo v procesu zaposlovanja. Predstavitvam so sledile zanimive razprave, na katerih so mladi odločevalcem in predstavnikom EU predstavili aktualna vprašanja mladih.

Konkretne zahteve, ki so jih mladi oblikovali na konferenci so:

  • dostop do kvalitetnih zaposlitev za vse,
  • trajnostna zelena Evropa,
  • Evropa osnovana na temeljnih evropskih vrednotah.

Konkretnim zahtevam morajo slediti konkretna dejanja. Žogica je sedaj na strani odločevalcev (evropskih in nacionalnih). Mladi s(m)o vedno pripravljeni na dialog in skupno oblikovanje aktivnosti ter rešitev, s katerimi bodo uresničene zahteve mladih po pravici do prihodnosti.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa