Mladi ustvarjamo mir?

Združeni narodi so decembra 1999, 12. avgust razglasili za dan namenjen mladim. Mednarodni dan mladih mladinske organizacije in organizacije, ki se ukvarjamo z mladimi tako že 18. let zapored namenjamo razpravi o vprašanjih, ki zadevajo mlade in opozarjajo na njihovo pomembno vlogo v družbi na splošno.

Kako sploh je biti mlad v naši družbi? Ali mladim nove tehnologije, možnost mobilnosti in (nes)končna izbira odločitev, življenje olajšuje ali mladi zaradi hitrega tempa življenja in preobremenjenosti starejših ostajajo nenagovorjeni in nevidni? S takšnimi vprašanji se vsak dan srečujemo tudi na Mreži MaMa, saj se trudimo mlade nagovarjati preko in skupaj z mladinskimi centri, s katerimi neposredno delamo. Morda bo v prihodnosti tudi na tem področju prišlo do spremembe, saj nas aktualni razpisi z  izpolnjevanjem različnih kazalnikov vključevanja mladih, vedno bolj silijo v neposredni stik z mladimi. Ampak o tej zgodbi morda kdaj drugič. Danes se raje osredotočimo na dan, ki je namenjen mladim, na zgodbe, ki mladim in mladim po srcu še vedno prinašajo upanje, da smo na pravi poti.

Geslo letošnjega dneva mladih je Mladi ustvarjamo mir. Ob tem se nam poraja vprašanje, kaj sploh je mir in kdo je zanj odgovoren. Po definiciji je mir družbeno stanje, ki operira harmonično, v katerem je sovražnost odsotna in prevladujejo zdravi medsebojni in mednarodni odnosi. In tukaj nastopi drugo vprašanje. Kako lahko mi, kot Mreža MaMa in mladinski centri prispevamo in ustvarjamo pogoje, da bodo mladi lahko izkusili občutek, ki jim ga kot družba moramo zagotoviti- občutek zaupanja, ki nudi varnost in preko teh pojmov prinaša mir.

Na Mreži MaMa se trudimo, da mlade skozi projekte, ki jih izvajamo skupaj z mladinskimi centri spodbujamo k aktivnemu državljanstvu, s pomočjo katerega se mladi učijo družbene odgovornosti, solidarnosti in vrednot, na katerih temelji Evropska unija. Kritična misel mlade osvobaja sovražnosti, mladinske izmenjave, ki jih na primer omogočajo programi  Erasmus+ ponujajo mladim priložnost, da se po vsej Evropi srečajo s svojimi sovrstniki, ki si kljub drugi kulturi in drugi barve kože želijo živeti v podobnem- mirnem svetu. Evropa je ena izmed najbolj mirnih celin na svetu, zato je pomembno, da mladim ne zagotovimo le znanja in spretnosti, ampak jih preko različnih aktivnosti in projektov naučimo tudi vrednot, ki se izoblikujejo na podlagi izkušenj.

Za družbo, ki nudi občutek varnosti, tako v socialnem kot ekonomskem smislu je predpogoj, da ljudje zaupajo v ljudi, ki jih vodijo. Žal pa na tem mestu prevečkrat naletimo na ovire in prepreke, ki zmanjšujejo zaupanje v tiste, ki odločajo o prihodnosti mladih, saj kljub aktivaciji, komunikaciji in vsemu trudu, včasih ostajamo na isti točki. Dokler kot družba mladim ne bomo zagotovili avtonomije, ki jim bo ob končanem šolanju omogočala zaposlitev, dokler bodo mladi zaradi predragih stanovanj morali živeti pri starših, ne smemo pričakovati, da bodo prav ti mladi v prihodnosti ustvarjali mir.

V zadovoljstvo nam je, kadar prebiramo zgodbe uspešnih mladih, ki v okviru mladinskih organizacij in projektov uspešno stopajo na svojo pot. Takšnih mladih ni malo, vendar bi jih lahko bilo še več.  Neformalne izkušnje, ki jih mladi pridobijo v okviru vključevanja v mladinski sektor mladim prinašajo pomembno dodano vrednost, ki jih na trgu dela razlikuje od drugih in izboljšajo njihove zaposlitvene  možnosti. V okviru sheme Jamstvo za mlade se odpirajo novi razpisi, ki brezposelnim mladim dajejo novo upanje in prve zaposlitvene izkušnje. Podatki SURS-a žal kažejo, da v zadnjih desetih letih velikega preboja ni bilo, vendar bo realno stanje pokazal čas. Kljub temu pa je odgovornost vseh nas, da razmislimo ali naredimo dovolj za našo družbo, za mlade in našo skupno prihodnost. Ali izpolnjujemo obljube, ki smo jih dali?

Mreža MaMa ob mednarodnem dnevu mladih vsem mladim želi, da ostanete pozitivni in se vam hkrati zahvaljujemo za vašo aktivno delovanje v družbi. S skupnimi močmi, pravo mero vztrajnosti, iznajdljivosti in srčnosti lahko dosežemo vsak cilj. Najboljše stvari v življenju se namreč  rodijo iz preprostih idej in zgodb, ki stojijo na starih temeljih- izpolnjenih obljubah, ki tvorijo zaupanje, to pa posledično prinaša tudi mir.

Ekipa Mreže MaMa

 

 

 

 

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa