Mladi v boj za globalni razvoj

Med 15. in 26. majem 2015 je v deželi tisočerih jezer potekal trening za trenerje, ki ga je organizirala finska organizacija Demo Finland, ki skupaj z Mladinsko mrežo MaMa, bangladeško organizacijo Odhikar ter nepalsko Asmita sodeluje pri partnerskem projektu »Youth creating solutions for meaningful participation.« Pisana mednarodna zasedba 16 udeležencev iz 4 različnih držav (Slovenije, Finske, Bangladeša in Nepala) je poskrbela za več kot zanimive razprave, izmenjave različnih praks in kulturno specifičnih pogledov na vprašanja in izzive demokratizacije in globalnega razvoja ter vloge mladih v globalnih razvojnih procesih. Slovenska odprava je štela pet članov, ki so izpopolnjevali svoje znanje s področja globalnega razvoja in veščine mladinskih trenerjev, ki jih dodo v prihodnje lahko uporabili pri delu z mladimi.

Projekt »Youth creating solutions for meaningful participation« je nadaljevanje uspešno zaključenega projekta Participation in action, sharing, learning and evolving together. V njegovem okviru pa so se v preteklosti že zgodili 4 študijski obiski, ter trije od štirih treningov za trenerje, vključno s treningom na Finskem.

Namen tovrstnih treningov je usposabljanje kadra v mladinskem sektorju, ki bo dalje širil svoje znanje, tako na lokalnem kot na nacionalnem nivoju. Mladinski trenerji so tisti nadobudni mladinski delavci, ki svoje znanje in izkušnje predajajo mladim skozi poligon različnih zanimivih in igrivih metod in tako na neformalen način izobražujejo in osveščajo mlade o različnih temah ter spodbujajo njihovo aktivno udeležbo v družbi. Mladinsko trenerstvo je je več kot predavateljstvo, predstavlja mehko obliko usposabljanja, ki temelji na igri, skoti katero si udeleženci pridobivajo različne veščine, od projektnega načrtovanje, razporejanje časa, komunikacijskih veščin, skupinskega dela, vodenja in pridobivanje znanja o določeni tematiki. V času, ko se mladinski sektor sooča z kronično apatičnostjo mladih, je še kako pomembno, da se mladinski delavci poslužujejo mladim zanimivim in privlačnih metod in pristopov, ki mlade spodbujajo in aktivirajo k razmišljanju kot tudi k ukrepanju. In vse to je bilo zastopano na tokratnem treningu.

Demokracija, globalni razvoj in aktivna participacija mladih

Vključenost, transparentnost, odgovornost, svobodne in pravične volitve, svoboda govora, spoštovanje pravic manjšin, civilna družba, enakost, solidarnost, večstrankarski sistem … vse to naj bi zagotavljala demokracija, s čimer so se strinjali vsi udeleženci tokratnega mednarodnega usposabljanja, katerega glavna tema je bil globalni razvoj in demokracija v današnjem svetu ter aktivna participacija mladih. Na mladih svet stoji, zatorej je nujno potrebno, da se v procese iskanja rešitev in reševanja tako lokalnih kot globalnih problemov vključijo tudi mlade glave. Pomembno je, da se mladi zavedajo, da s svojimi dejanji in ravnanji vplivajo na življenja na drugem delu sveta. Udeleženci so tako pridobivali nova znanja in poglabljali razumevanje problematike držav razvoju in vloge mladih pri reševanju izzivov sodobnega sveta. Bogate izkušnje iz svojih držav so prispevali predvsem udeleženci iz Bangladeša in Nepala, ki so iz prve roke orisali razmere in glavne izzive, s katerimi se spopadajo države v razvoju in ki se razlikuje od nam znanih evropskih razmer.

Zaposlovanje mladih kot univerzalen izziv

Glavnina priprav na pilotno izvedbo treninga je potekala v čudovitem, z naravo obdanem okolju v kraju Enä-Seppä, kjer so udeleženci pod mentorstvom dveh izkušenih trenerk spoznaval zanimive in kreativne metode dela mladinskih trenerjev. Pestra mednarodna zasedbe je ustvarila odprt prostor za izmenjavo različnih kulturno in prostorsko pogojenih mnenj vezanih na specifične razmere in situacije v določenih državah in tako poskrbela za še bolj zanimivo izkušnjo. Udeleženci iz Bangladeša, Nepala , Finske in Slovenije so predstavili specifične izzive, s katerimi se srečujejo v lastnih državah, a kljub specifiki določenih držav so nekateri razvojni izzivi univerzalni vsem državam. Glavni izziv na področju mladih, ki je skupen vsem državam, je vsekakor zaposlovanje mladih in ustvarjanje delovnih mest zanje ter s tem povezan problem bega možganov. Z visoko brezposelnostjo mladih se ne spopadajo le države v razvoju ampak tudi razvite države, kot so Finska.

Izzivi in priložnosti povezani z razvojem

Udeleženci usposabljanja so lahko preko delavnic in predavanj spoznavali različne dimenzije globalne problematike in razsežnosti, ki jo globalni razvoj prinaša. Politične odločitve, ki ji sprejemajo države severa posredno in neposredno vplivajo na življenja ljudi iz držav v razvoju. Neenakost po svetu pa otežuje in ovira razvoj, tako na globalnem jugu kot tudi v razvitih državah. Kako dati mladim glas in možnost, da izrazijo svoja mnenja in predlagajo rešitve na področju globalnih vprašanj in kako jih narediti slišane so se udeleženci preizpraševali tekom celotnega treninga.

Poleg delavnic in praktičnih priprav na izvedbo treninga so bila v usposabljanje vključene tudi malo boj formalne metode izobraževanja. Predstavnica finskega Ministrstva za zunanje zadeve je udeležencem predstavila finski programom državne pomoči državam v razvoju, nekdanji finski mladinski delegat pri Združenih narodih je pojasnil delovanje in organizacijsko strukturo te mednarodne institucije, načela in pravila globalne trgovine je zastopala članica društva Pro Ethical Trade Finland, ki je na primeru mobilnih telefonov slikovito prikazala vplive naših navad in dejanj na življenja ljudi iz držav v razvoju. Primer dobre prakse mobilizacije mladih je predstavila finska mladinska mreža Changemaker network.Organizacija mlade na zanimiv in kreativen način spodbuja k družbeni participaciji in jim nudi konkretne načine za spodbujanje miru, človekovih pravic in globalne pravičnosti. Njihove kampanje, ki mnogokrat vsebujejo ulične akcije, se osredotočajo na posameznike, politike, podjetja, skratka na vse, katerih dejanja vplivajo na razvoj celotnega sveta. Radicals of Peace (kampanja proti nasilni radikalizaciji med mladimi), Tax Haven Tours (kampanja proti davčnim oazam) , Stop Land Grabbing (kampanja proti nezakonitemu prilaščanju zemlje mednarodnih podjetij v državah v razvoju) so le nekateri projekti, ki jih je organizacija izvedla v zadnjih nekaj letih.

Zaključek treninga

Po šestdnevnem aktivnem spoznavanju različnih globalnih izzivov, intenzivnih delavnicah, izmenjavi različnih mnenj in pogledov na izzive so se pričele priprave na pilotno izvedbo treninga za mlade finske udeležence. Udeleženci treninga so se razdelili v dve skupini in zapustili Enä-Seppo. Prva skupina je odšla v Tampere in tam pripravila trening na temo človekovih pravic in družinskega nasilja, druga skupina pa jo je mahnila v Turku, kjer so mlade izobraževali in osveščali o problematiki nezaposlenosti mladih. Besede so meso postale, udeleženci so novo znanje pridobljeno tekom prvih šestih dneh preizkusili tudi v praksi.

Po uspešno izvedenem treningu so se udeleženci treninga ponovno srečali v finski prestolnici, kjer so se udeležili World Village Festivala, ki na enem mestu združuje pestro množico nevladnih organizacij, katerih glavno vodilo je prav globalni razvoj.

Da zaključimo, mednarodna trenerska izkušnja je postregla z novim znanjem in trenerskimi veščinami, dinamičnim delovnim procesom značilnim za mladinski sektor, kot tudi s prečudovito naravo, prijaznimi ljudmi in seveda s finsko savno.

Še nekaj odzivov udeležencev slovenske ekipe.

Nina Požun, Mladinski center Krško

Slovenska ekipa je bila med seboj zelo dobro povezana prav tako smo spletli kar nekaj poznanstev s tujimi udeleženci treninga. Na usposabljanju sem si naučila kar nekaj novih metod za delo mladimi, poglobila in razširila sem svoja obzorja o globalnosti problemov, pridobila nove kompetence in seveda spoznala nadvse zanimive ljudi. Vsekakor se bom v prihodnje z veseljem udeležila podobnega izobraževanja, ki ga priporočam vsem, ki jih delo z mladimi veseli in si želijo spoznavanja ljudi iz različnih kultur in navda.

Tadej Braček, Mladi zmaji

Finska je pustila na meni pečat kot urejena dežela, kjer cenijo točnost in kjer molk ne pomeni “biti čuden”. Izobraževanje je bilo dobro organizirano, hrana je bila dobra in količinsko zelo obilna. Kot udeležencev treninga sem pridobil nekaj znanja o na treningu sodelujočih državah in njihovem razvoju, pridobil pa sem tudi praktično metodološko znanje za izvedbo podobnih treningov v Sloveniji.

Foto: Demo Finland

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa