Mladi v dialogu s predsednikom Republike Slovenije

»Na mladih svet stoji,« pravijo. Kljub temu pa se v hitrem toku življenja, osebnostnega in kariernega razvoja, izobraževanja in iskanja dela prav mladi pogosto čutijo neslišane in nerazumljene s strani odločevalcev, ki mnogokrat pozabijo ali preslišijo njihove predloge, pobude in strahove. Pomembno je, da se med mladimi in odločevalci vzpostavi dialog, katerega plod je večje medsebojno zaupanje ter vera v napredek in spremembe na različnih vsebinskih področjih.

Prav zato je Mreža MaMa v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije v petek, 18. junija, v Celjskem mladinskem centru, organizirala nacionalno konferenco mladinskega dialoga, kjer so se mladi o svojih predlogih, željah, pomislekih, ukrepih in strahovih, ki so jih oblikovali v sklopu šestih regijskih dogodkov v okviru projekta Mladokracija – mladi za demokracijo, pogovarjali s predsednikom Republike Slovenije, g. Borutom Pahorjem. Gre za nacionalni dogodek mladinskega dialoga, ki tokrat v ospredje postavlja dialog med mladimi in odločevalci in glede na slovensko temo predsedovanja na področju mladine sledi glavni temi »Vključevanje mladih v različne državljanske prostore« in 8. ciklu evropskega mladinskega dialoga »You(th) for Europe, Europe for You(th), Space for Democracy and Participation« ter tako zasleduje 9. cilj mladinskega dialoga PROSTOR IN PARTICIPACIJA ZA VSE.

»Vedno sem bil velik zagovornik dialoga in zanj sem se vedno zavzemal. Menim, da je to moja odgovornost, saj mora v družbi obstajati splošno razpoloženje in zavedanje, da ni prepovedanih vprašanj,« je predsednik republike nagovoril mlade in poudaril, da mladi signalizirajo svoje težave na drugačen način. Zanimalo ga je, kako se mladi spopadajo s posledicami epidemije in jih ob tem spodbudil, da se iz te zahtevne situacije naučijo pomembnih življenjskih lekcij. »Mladi morate biti korajžni, pogumni in odločno zagovarjati svoja stališča. Opazil sem, da vedno hitreje odrastete, hkrati pa ste samozavestnejši in vztrajnejši,« je še dodal svoja opažanja.

Ena od najpomembnejših tem, ki so jih mladi izpostavili na današnjem posvetu s predsednikom je duševno zdravje in ob tem poudarili, da težave na tem področju niso le plod epidemije. »Potrebno je opolnomočiti akterje, ki na tem področju delajo z mladimi in v izobraževalnih ustanovah zagotoviti več kadra, ki se ukvarja z duševnimi težavami mladih,« se je strinjal predsednik države in opozoril, da bo v času po epidemiji potrebno nasloviti ukrepe za specifične ciljne skupine.

Izrazil je veselje, da so se mladi zavzeli tudi za okolje in poudaril, da gredo največje zasluge pri reševanju podnebne problematike prav njim, meni namreč, da so »mladi odigrali vodilno in odločujočo vlogo, zato upam, da bo Slovenija sprejela to priložnost za reševanje tega problema.« Ob tem je poudaril pomembnost mladinskih organizacij, katerih primarna vloga je socializacija mladih in spodbujanje njihovega izražanja. »Mladinske organizacije so ključnega pomena, ampak jim družba ne sme nalagati prevelikega bremena. S proračunom in dialogom bi jih spodbudil k delovanju, saj menim, da so za mlade pomembne,« je še dodal.

Mladinski dialog predstavlja pomembno orodje za vključevanje mladih, preko katerega mladi kot glavni akterji sprememb soustvarjajo prihodnost družbe. Današnji dogodek je pokazal, da so  mladi aktivni, da kritično gledajo na družbo in da imajo rešitve, zato je pomembno, da se tovrstni dialogi nadaljujejo, na strani politike pa je, da mlade posluša in njihove ideje udejanji tudi v praksi.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa