MLADI V DIALOGU Z ODLOČEVALCI V DRŽAVNEM ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

V Državnem zboru RS je v petek, 16.5. 2014, potekalo zaključno nacionalno srečanje projekta Dialog mladih 2.1: Vklopi se!
»Mladi smo potencial in ne strošek!« sporočajo mladi v okviru projekta Dialog mladih 2.1: Vklopi se!
Projekt Dialog mladih 2.1: Vklopi se! v sodelovanju z mladinskimi organizacijami in mladinskimi centri, ob podpori Nacionalne agencije programa Mladi v akciji in Urada RS za mladino ter v partnerstvu z Zavodom RS za zaposlovanje, izvajata Mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije.
Med decembrom 2013 in marcem 2014 sta organizaciji izvedli deset lokalnih dogodkov, ki se jih je udeležilo preko 300 mladih iz cele Slovenije. Na lokalnih dogodkih smo spodbujali ustvarjanje skupnih idej in ukrepov za večjo vključevanje mladih v družbi na lokalni ravni, prav posebno pozornost pa smo posvetili tematiki zaposljivosti mladih. Pri doseganju zadanih ciljev smo se uspešno povezali z evropskimi poslanci, poslanci Državnega zbora RS, župani, podžupanjami, svetniki, predstavniki Območnih služb ZRSZ, predstavniki obrtno podjetniških zbornic in drugimi odločevalci.
Med 14. in 16. majem 2014 je sledil zaključni del projekta Dialog mladih 2.1: Vklopi se!
Predstavniki mladih, ki so sodelovali na lokalnih dogodkih projekta Dialog mladih: Vključujemo!, so v treh dneh v MC hiša mladih Ajdovščina združili moči in pripravili konkretne ukrepe za implementacijo na nacionalni ravni:
• Spletno mesto za mlade
• Zaposlovanje mladih v organizacijah s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju.
• Zagon podjetnosti med mladimi.
• Vzpostavitev nacionalne sheme financiranja obveznih pripravništev.
• Mladim svojo streho nad glavo
Mladi so v petek, 16. maja 2014, v Državnem zboru RS pripravljene ukrepe predstavili predsedniku in poslancem Državnega zbora ter predstavnikom ministrstev, evropskim poslancem ter ostalim gostom.
• Med 12.00 in 14.00 uro je potekala predstavitev zgoraj omenjenih ukrepov v veliki dvorani Državnega zbora, kjer so mladi ukrepe predstavili odločevalcem, ki so se odzvali na naše vabilo in se udeležili predstavitve. To so bili:
– predsednik Državnega zbora, Janko Veber;
– evropska poslanka Tanja Fajon;
– predstavnica Urada za mladino RS, Barbara Zupan;
– državna sekretarka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk ;
– predstavnik Nacionalne agencije  programa Mladi v akciji, Primož Ferjančič ter
– poslanci in poslanke Državnega zbora: Alenka Jeraj, Matej Tonin, Romana Tomc, Tomaž Lisec, Brane Golubović, Štefan Tisel, Lejla Hercegovac
Udeležence je  spodbudno nagovoril predsednik Državnega zbora, Janko Veber, kjer je izpostavil, da so prisotni mladi pozitiven zgled tistim, ki so prepričani, da njihovo mnenje ne šteje. Izpostavil je, da je trenutno generacija mladih tista, ki je najbolj na udaru in da je reševanje mladinske problematike ključnega pomena. Poudaril je, da odločevalci dolgo niso imeli posluha za problematiko mladih, še posebej za brezposelnost mladih.  Aktivna vloga MSS-ja in Mreže MaMa v zadnjih dveh letih je odločevalce spodbudila k temu, da smo vam prisluhnili. Na podlagi tega se je sprejel ukrep Jamstvo za mlade,  s katerim si bomo prizadevali, da se bo strukturno uredilo področje zaposlovanja mladih.
Prisotne sta nagovorili predsednica Mladinskega sveta Slovenije Tea Jarc ter vršilka dolžnosti direktorja mag. Maja Hostnik.
Po zaključnih nagovorih so predstavniki mladih predstavili 5 omenjenih ukrepov, ki so jih prisotni odločevalci sprejeli zelo pozitivno in podali konstruktivne predloge za njihovo realizacijo.
Ob zaključku razprave smo se vsi zbrani fotografirali ter se razšli z mislijo »Mladi smo potencial in ne strošek!«. Fotografije z zaključnega nacionalnega srečanja projekta Dialog mladih so dostopne na:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.707126645995769.1073741845.332896946752076&type=1.
Namen srečanja ni bil samo predstavitev ukrepov, temveč predvsem soočenje mladih z odločevalci (in obratno), kjer so moderatorji vzpostavili prostor za konstruktiven dialog med obema skupinama. Takšen način sodelovanja, ki ga zajamemo z besedno zvezo strukturirani dialog med mladimi in odločevalci, bi se po zgledu iz tujine moral odvijati stalno, vzpostavitev takšnega dialoga pa je en izmed glavnih ciljev projekta.
Ozadje projekta:  Dialog mladih 2.1: Vklopi se!
Mladi smo potencial in ne strošek. Povej naprej! je slogan projekta Dialog mladih, ki ga v okviru procesa strukturiranega dialoga, ki je pobuda Evropske unije že četrto leto zapored izvaja Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa ob podpori Nacionalne agencije programa Mladi v akciji in Urada RS za mladino.
Strukturirani dialog je instrument s katerim mladi, preko aktivnega sodelovanja  v družbi in preko sodelovanja v sistemu predstavniške demokracije, dobijo priložnost za neposredno sodelovanje pri dialogu z odgovornimi za mladinsko politiko Strukturirani dialog je proces aktivne participacije mladih pri oblikovanju ukrepov mladinske politike na lokalni, nacionalni in evropski ravni.
V projektu Dialog mladih 2.0: Vključujemo! smo med septembrom 2013 in marcem 2014 organizirali 10 lokalnih srečanj po vsej Sloveniji, kjer smo vzpostavili prostor za dialog med mladimi in predstavniki lokalnih oblasti. Na lokalnih dogodkih smo mladi dobili prostor in možnost, da lokalnim odločevalcem predstavimo ukrepe, ki so pomembni za mlade v določenih lokalnih okoljih. Več o Dialog mladih 2.0: Vključujemo! si lahko preberete tukaj.
Več kot 300 mladih je na lokalnih srečanjih po Sloveniji pripravilo 39 konkretnih predlogov za izboljšanje stanja med mladimi na področjih zaposlovanja, stanovanjske problematike, informiranosti mladih, socialne vključenosti, participacije ipd. Lokalni odločevalci pa so na ukrepe podali konstruktivne predloge.
Strukturirani dialog  je proces, ki poteka na vseh treh ravneh, lokalni, nacionalni in evropski.  Poleg lokalnih ukrepov  bomo oblikovali tudi nacionalne ukrepe, saj se zavedamo, da je širšo  problematiko mladih mogoče reševati samo sistemsko.  Med 14.-16. majem 2014 bomo v okviru projekta Dialog mladih 2.1: Vklopi se! organizirali nacionalno srečanje, kjer bo preko 60 mladih oblikovalo nacionalne ukrepe za izboljšanje stanja mladih in jih zadnji dan, 16. maja 2014, v Državnem zboru predstavili odločevalcem, ki bodo na oblikovane ukrepe podali mnenje in opredelili možnosti za njihovo implementacijo. Gre za nadaljevanje projekta Vključujemo!, saj bomo na podlagi lokalnih ukrepov, oblikovali nacionalne. Zavedamo se, da je stvari možno spreminjati samo v dialogu in če si zato prizadevata obe strani.  Mladi smo tekom štirih let dokazali, da smo aktivni in da imamo ideje, le dobiti moramo priložnost, da smo slišani in uslišani!

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa