Mladi v Krškem iskali korake k trajnostni in zeleni Evropi

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, Mreža MaMa in Mladinski center Krško so v četrtek, 6. oktobra, priredili osrednji dogodek evropskega leta mladih v posavski regiji. Otvorila ga je sodelavka Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Nataša Šip, ki je aktivnim mladim predstavila širši kontekst evropskega leta mladih.

»Razni kazalniki so pokazali, da ste mladi v času epidemije največ žrtvovali. Med drugim je bila brezposelnost med epidemijo največja prav med mladimi, ki so zdaj še bolj podvrženi prekarnim oblikam zaposlitve. Zaznana je bila tudi nižja motivacija mladih za izobraževanje, delo in druženje. Poleg tega se mladinska populacija evropskih državljanov krči, medtem ko ste prav mladi gonilo sprememb. Zato je pomembno, da vam omogočimo sodelovanje pri oblikovanju politik prihodnosti in se mladi kot aktivni državljani vključite v javno življenje.«

Zbrane je seznanila tudi s poglavitnimi nalogami evropskih institucij, predvsem pa poudarila učinke evropskih politik na vsakdanje življenje in izpostavila priložnosti, ki jih imajo mladi evropski državljani v okviru programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota, pobude Discover EU ter drugih spodbud za aktivno participacijo in mednarodno mobilnost mladih.

Nato so aktivni mladi v krškem mladinskem centru na interaktiven način spoznavali strategijo Evropske unije za mlade in evropske cilje mladih, ki jih je na posvetih mladih po vsej Evropi oblikovalo 50.000 njihovih vrstnikov. Kot prednostne so opredelili mentalno zdravje in dobro počutje (5. cilj), trajnostna zelena Evropa (10. cilj), vključujoče družbe (3. cilj) in prostor in participacija za vse (9. cilj). Na posvetu so se ukvarjali z osrednjim vprašanjem, s kakšnimi izzivi se soočajo pri sledenju tem ciljem. Razmišljali so tudi, kako lahko sami prispevajo k njihovemu uresničevanju. Zaključke posveta so v drugem delu dogodka predstavili odločevalcem in jih obravnavali skupaj z vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Jernejo Jug Jerše in direktorico občinske uprave Mestne občine Krško Melito Čopar.

»Smo oči, ušesa in glas Evropske komisije v Sloveniji. Naša naloga je, da vas poslušamo, pozorno opazujemo in zaznamo vaše skrbi, potrebe, obenem pa vam damo glas, da jih izrazite tudi vi. Želimo si, da se mladi zavzamete za prihodnost. Vsak med nami lahko nekaj spremeni. Skupaj, povezani pa lahko storimo veliko za vse nas,«

je dr. Jerneja Jug Jerše nagovorila mlade.

Predlogi mladih

Največ so razpravljali o trajnostni in zeleni Evropi, kjer so mladi izrazili dvome in zadržke do e-mobilnosti, saj menijo, da sedanja tehnologija e-mobilnosti obremenjuje okolje zaradi potreb po naravnih virih za proizvodnjo naprav ter zaradi e-odpadkov. »Evropske države so se zavezale, da bodo do leta 2035 zmanjšale emisije za 55 odstotkov in odpravile uporabo avtomobilov z motorji na notranje izgorevanje. Vendar e-mobilnost ni pogoj. Je le eden od predlogov,« je pojasnila dr. Jerneja Jug Jerše ter dodala, da že poznamo način obnavljanja baterij za e-avtomobile in njihovo ponovno uporabo v obliki mobilnih polnilnih baterij.

V razpravi o mentalnem zdravju in dobrem počutju pa so mladi izpostavili razkorak med številom vpisnih mest na študijske programe s področja psihologije in številom prijav, medtem ko potrebe po strokovnjakih za preventivo in kurativo na področju duševnega zdravja naraščajo. Melita Čopar je z mladimi delila lokalni primer dobre prakse na področju sodelovanja gospodarskega in izobraževalnega sektorja. Predstavila je projekt Zavezništvo za mlade, ki je povezal lokalna podjetja in šole, da so skupaj izoblikovali izobraževalne vsebine na področjih, ki jih gospodarstvo potrebuje. Tako so mlade bolje pripravili na vstop na trg dela ter prispevali k vzgoji deficitarnih kadrov.

Vrhunec praznovanja evropskega leta mladih v Sloveniji bo mladinski dialog z odločevalci na najvišji ravni. V dialogu z evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem bodo mladi obravnavali ključne poudarke, ki so jih izoblikovali na regijskih dogodkih. Dogodek bo potekal 24. novembra s spletnim prenosom v živo.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa